• darkblurbg

Teamleider Voortgezet Onderwijs | Freelance | Interim | ZZP

Ik zoek een teamleider VO    Ik ben een teamleider VO

Kies uit zeer ervaren en direct beschikbare teamleiders in het Voortgezet Onderwijs:

 • Op interim, freelance of ZZP basis
 • Op korte termijn meerdere geschikte en beschikbare teamleiders voortgezet onderwijs voorgesteld
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Meer informatie over onze dienstverlening? Bekijk hier onze bedrijfsanimatie video


Bij Bureau Ad Interim staan vele interim teamleiders ingeschreven die allemaal op een open, transparante en heldere wijze communiceren en in staat zijn de medewerkers te 'lezen' en daarop indien nodig de communicatiestijl aan te passen. De teamleiders zijn in staat om ingewikkelde processen te bespreken en daarbij te komen tot oplossingen en acties. Ze denken op het gebied van onderwijsontwikkeling, ICT, huisvesting en HRM actief mee en adviseren daarin ook de directie en het managementteam. Zij denken graag met je mee door verantwoordelijkheid en eigenaarschap te stimuleren en daar waar nodig te begeleiden.

De teamleiders, maar ook de overige managers en directeuren werkzaam in het onderwijs, die bij Bureau Ad Interim staan ingeschreven zijn doorzetters. Zij durven risico's te nemen en zijn prima in staat om de collega's daarin mee te nemen. Zij hebben ervaring met het inrichten van scholen zonder taakbeleid en met het ontwikkelen van arrangementen op het gebied van onderwijs en ondersteuning en daarbij te reflecteren op de behaalde resultaten. 

De meeste teamleiders, managers, directeuren zijn bij ons echte onderwijsmensen in hart en nieren. Het bijdragen aan de ontwikkeling van leerlingen is hun persoonlijke drijfveer. Of dit nu in de rol van docent is, of als rector, teamleider of bestuurder.

Taken Teamleider Voortgezet Onderwijs

De taken die een teamleider Voortgezet Onderwijs (VO) heeft kunnen onderling verschillen. Over het algemeen zijn onderstaande taken van toepassing:

 • Coördineren van en een inhoudelijke rol op het gebied van onderwijsuitvoering.
 • Mede opstellen van beleid en het vertalen naar een praktische uitvoering door het team: 
  • Ontwikkelen van beleidsvoorstellen.
  • Het analyseren van onderwijsresultaten en op basis van deze analyse actie ondernemen.
  • In overleg met andere teamleiders en sectordirecteuren coördineren en afstemmen van de onderwijsprogramma's, lesmateriaal, leermiddelen en andere zaken.
  • Gevraagd en ongevraagd adviseren van directie en managementteam over vernieuwing van het onderwijsbeleid.
 • Begeleiden van leerlingen.
 • Lesgeven aan leerlingen en coachen in 1 of meerdere vakken.
 • Leiding geven aan kernteams van docenten:
  • Coachen van de docenten.
  • Het voeren van functioneringsgesprekken.
  • Optimaliseren van de werkprocessen in het team.
  • Organiseren van en voorzitten teamoverleg.
  • Met HRM mede zorgen voor werving en selectie van nieuwe teamleden.
  • Bewaken en bevorderen van de identiteit van de school en het gewenste pedagogisch-didactisch klimaat van de school.
  • Vervanging regelen in geval van ziekte.
  • Initiëren van (bij)scholing.
  • Toezien op de uitvoering van de leerlingbegeleiding.
  • Zorgen voor naleving van de gemaakte teamafspraken, procedures, instructies en bijsturen in geval van afwijkingen.
  • Beheren teambegroting en in de uitgaven daarop afstemmen.
 • Ontwikkelen van lesmateriaal.
 • Uitvoeren van enkele coördinerende taken op gebied van ICT, kwaliteitszorg, marketing, examens, etc.

De teamleider valt hiërarchisch onder de (sector)directeur. Een teamleider wordt soms ook ingezet met een aantal sector overstijgende taken.

Competenties Teamleider Voortgezet Onderwijs

Je hebt als teamleider Voortgezet Onderwijs verschillende rollen die ook in de competenties tot uiting komen:

 • Leiding geven, vaardigheid in het aansturen van onderwijsprofessionals.
 • Plannen en organiseren.
 • Brede kennis van didactische methoden en technieken en de vaardigheid in het toepassen ervan.
 • Samenwerken.
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
 • Conflicten beheersen.
 • Onderwijsbevoegdheid voor het vak of vakken waarin onderwijs gegeven wordt.
 • Kennis van onderwijskundige processen.
 • Inzicht in de VO schoolorganisatie.
 • Goed inzicht in HRM, veranderprocessen en groepsdynamica.

Ik zoek een teamleider VO    Ik ben een teamleider VO