• darkblurbg

Teamleider VWO

Bent of zoekt u een teamleider VWO

Kies uit de beste en direct beschikbare teamleiders VWO:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare ervaren teamleiders VWO voorgesteld
 • Ervaren professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven
 • No cure no pay
 • Wij hanteren een lage bemiddelingsfee van 9% in plaats van het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. U kunt zelf bepalen wat u wilt betalenKlik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers uit uw regio actief
 • Geen concurrentie- en relatiebeding

Taken van een teamleider VWO

De taken die een interim teamleider VWO heeft kunnen onderling verschillen. Hieronder een overzicht van voorkomende taken die onze interim teamleiders VWO uitvoeren:

 • Het leiding geven aan het VWO team;
 • Mede zorg dragen voor de werving en selectie van nieuwe teamleden;
 • Het organiseren van na- en bijscholing;
 • Checken of gemaakte afspraken door de teamleden worden nagekomen;
 • Bewaken van het teambudget;
 • Met medewerkers periodiek ontwikkelingsgerichte gesprekken en beoordelingsgesprekken te voeren;
 • Zorg dragen voor de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering;
 • Opstellen van een jaarlijks teamplan;
 • Voorbereiden en uitvoeren van het onderwijskundige beleid;
 • Het ontwikkelen en realiseren van een onderwijskundige visie voor het team binnen de kaders van het locatiebeleid;
 • Zorg dragen dat het team uitvoeringsplannen opstelt, waarin de aanpak, werkwijze en het takenpakket en de werkverdeling beschreven staan;
 • Het bewaken van het gewenste pedagogisch-didactisch klimaat;
 • Overleggen met ouders, docenten en leerlingen over de uitvoering van het onderwijs en de leerlingbegeleiding;
 • Het organiseren van de leerlingondersteuning;
 • Informeren van de locatiedirecteur over het te voeren beleid;
 • Verantwoording geven over de uitvoering van het onderwijs;
 • Beleidsvoorstellen, nieuwe ideeën aandragen met betrekking tot de ontwikkeling en de vernieuwing van het onderwijs en de onderwijsorganisatie.