• darkblurbg

Teamleider VWO

Bent of zoekt u een teamleider VWO

Kies uit zeer ervaren en direct beschikbare teamleiders VWO:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare ervaren teamleiders VWO voorgesteld
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Taken van een teamleider VWO

De taken die een interim teamleider VWO heeft kunnen onderling verschillen. Hieronder een overzicht van voorkomende taken die onze interim teamleiders VWO uitvoeren:

 • Het leiding geven aan het VWO team;
 • Mede zorg dragen voor de werving en selectie van nieuwe teamleden;
 • Het organiseren van na- en bijscholing;
 • Checken of gemaakte afspraken door de teamleden worden nagekomen;
 • Bewaken van het teambudget;
 • Met medewerkers periodiek ontwikkelingsgerichte gesprekken en beoordelingsgesprekken te voeren;
 • Zorg dragen voor de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering;
 • Opstellen van een jaarlijks teamplan;
 • Voorbereiden en uitvoeren van het onderwijskundige beleid;
 • Het ontwikkelen en realiseren van een onderwijskundige visie voor het team binnen de kaders van het locatiebeleid;
 • Zorg dragen dat het team uitvoeringsplannen opstelt, waarin de aanpak, werkwijze en het takenpakket en de werkverdeling beschreven staan;
 • Het bewaken van het gewenste pedagogisch-didactisch klimaat;
 • Overleggen met ouders, docenten en leerlingen over de uitvoering van het onderwijs en de leerlingbegeleiding;
 • Het organiseren van de leerlingondersteuning;
 • Informeren van de locatiedirecteur over het te voeren beleid;
 • Verantwoording geven over de uitvoering van het onderwijs;
 • Beleidsvoorstellen, nieuwe ideeën aandragen met betrekking tot de ontwikkeling en de vernieuwing van het onderwijs en de onderwijsorganisatie.

Meer informatie over onze dienstverlening? Bekijk hier onze bedrijfsanimatie video