Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Teamleider zorg | Freelance | Interim | ZZP

  • Home
  • Teamleider zorg | Freelance | Interim | ZZP

Teamleider zorg | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Teamleiders zorg:

  • Dit op interim, freelance of ZZP basis
  • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Teamleiders zorg
  • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
  • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
  • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
  • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

1. Wat is een teamleider zorg?

De zorg staat bekend om zijn dynamische, hectische en stressvolle karakter, waarbij veel verschillende partijen en onderdelen met elkaar verbonden zijn. De zorg is een steeds groter wordende sector en er moet een goede verdeling zijn van taken en verantwoordelijkheden. Immers moet een heel team van zorgmedewerkers, van allerlei soorten, er samen voor zorgen dat patiënten en cliënten op de juiste manier verzorgd worden.

Als teamleider zorg houdt jij je bezig met het aansturen, plannen en motiveren van een diverse team van zorgverleners binnen een bepaalde zorginstelling. Zo ben jij binnen bijvoorbeeld een ziekenhuis, kliniek of thuiszorggroep verantwoordelijk voor de positionering van het beschikbare personeel en de persoonlijke ontwikkeling van de individuele teamleden en het team als geheel. Wat houdt de baan precies in, welke verschillende werkvelden zijn er en welke competenties moet je ervoor hebben?

2. Wat houdt de functie van teamleider zorg precies in?

Als teamleider in de zorg heb jij dagelijks de leiding over een bepaald team of een afdeling van een zorginstelling. Je moet de medewerkers onder jouw hoede aansturen en motiveren tot het verlenen van de juiste zorg om de gezondheid en levenskwaliteit van cliënten of patiënten te bevorderen. Het is van groot belang dat je in deze functie veel kennis hebt van het werk dat wordt uitgevoerd op de afdeling, wat je verkrijgt door ervaring op te doen als begeleider, verpleegkundige of verzorgende. Tevens moet je beschikken over leidinggevende kwaliteiten om aan te voelen wanneer jouw teamleden iets nodig hebben of zaken niet lopen zoals deze zouden moeten.

Doordat de zorg erg dynamisch is, moet je de situatie elke dag opnieuw analyseren om de juiste acties te ondernemen. Je moet met beide benen op de grond staan om bepaalde belangen tegen elkaar af te wegen. Overigens moet je dit allemaal doen aan de hand van de geldende wet- en regelgeving omtrent de zorg. Aangezien je werkt met mensen moet je je aan allerlei soorten regels houden. Ook de veiligheid van jouw eigen personeel moet je hiervoor goed in de gaten houden.

3. Teamleider zorg: in welke verschillende werkvelden kun je actief zijn?

Als teamleider in de zorg kun je in diverse instellingen werken. Hier kun je als vaste werknemer aan de slag, maar je kunt ook tijdelijk ergens werken, bijvoorbeeld als interim teamleider zorg, freelance teamleider zorg of zzp teamleider zorg. De volgende werkvelden zijn te onderscheiden binnen de zorg.

A. Ambulante zorg

Ambulante zorg staat voor zorg buiten een instelling, ook wel extramurale zorg genoemd, en houdt in dat een zorgverlener, zoals een arts, psycholoog of verpleegkundige, naar een patiënt toegaat voor een behandeling of begeleiding. Deze zorg kan verleend worden in de vorm van wijkteams en kan voor allerlei doelgroepen worden ingeschakeld, zoals voor kinderen of ouderen. Er wordt veel één op één begeleiding gegeven.

B. Gehandicaptenzorg

Binnen deze tak wordt zorg verleend aan mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Voor hen dient een liefdevolle, zorgzame omgeving gecreëerd te worden, waar ze elke dag opgevangen worden in een dagopvang. Zo moet er een zinvolle dagbesteding geboden worden door ervaren, gediplomeerde zorgmedewerkers die op de individuele behoeften kunnen inspelen. Begeleiding kan in een groep of individueel gegeven worden en veelal gaat het om intramurale zorg, oftewel zorgverlening in een instelling.

C. Geestelijke gezondheidszorg

De geestelijke gezondheidszorg, afgekort met GGZ, richt zich op het behandelen, genezen en voorkomen van psychische aandoeningen en wordt opgedeeld in de basis en gespecialiseerde GGZ. De basis GGZ behandelt lichte of stabiele psychische problemen. Daarentegen komt iemand met de gespecialiseerde GGZ in aanraking wanneer er sprake is van een complexe of ernstige psychische aandoening of meerdere aandoeningen. Voor beide vormen kun je door de huisarts doorverwezen worden naar een geschikte instelling.

D. Jeugdzorg

Kinderen en jeugdigen kunnen kampen met allerlei problemen, zoals ernstige gedragsproblemen of (licht) verstandelijke beperkingen. Deze problemen kunnen gecombineerd zijn met psychische problemen, welke op de juiste manier behandeld moeten worden. Er kan met wijkteams gewerkt worden, maar het komt ook voor dat kinderen of jeugdigen in speciale instellingen opgenomen worden voor een verdere behandeling.

E. Ouderenzorg

De ouderenzorg heeft flexibele zorgmedewerkers nodig die ouderen in al hun behoeften kunnen voorzien. Ouderen kunnen opgenomen worden in een verzorgingstehuis, maar kunnen ook thuiszorg ontvangen. Er wordt niet alleen voor een leuke dagbesteding gezorgd, maar de werkzaamheden strekken zich ook tot het verzorgen van voeding, beweging, persoonlijke zorg en een bijdrage leveren aan het welzijn.

F. Palliatieve zorg

Palliatieve zorg omvat zorg gericht op het geven van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven aan patiënten met een levensbedreigende ziekte. Lichamelijke en psychische klachten moeten hierbij zo veel mogelijk verminderd worden om een stervende tijdens zijn of haar laatste fase te kunnen ondersteunen en de pijn te verlichten.

G. Sociaal werk

Wanneer je actief bent als sociaal werker ondersteun je mensen bij het oplossen van problemen in hun dagelijkse leven, waardoor zij (opnieuw) deel kunnen uitmaken van de maatschappij. Het gaat om het bieden van een laagdrempelige basisvoorziening in een buurt, waarbij begeleiding wordt gegeven in het bereiken van een positieve gezondheid en het versterken van de mentale en sociale veerkracht van bewoners. Je voert gesprekken, neemt stress weg en zorgt voor verbinding, waardoor criminalisering en radicalisering voorkomen en verminderd kan worden.

H. Verslavingszorg

Deze gespecialiseerde vorm van geestelijke en fysieke gezondheidszorg richt zich op het verminderen en tegengaan van verslavingen. Verslavingsproblemen komen voort uit het misbruiken van alcohol, drugs, gokgelegenheden, nicotine en slaap- en kalmeringsmiddelen. Hiervoor is speciale ervaring en deskundigheid nodig.

I. Ziekenhuiszorg

Ziekenhuiszorg, oftewel intramurale zorg, is medische, specialistische hulp die bestaat uit professionele en technische voorzieningen voor het doorvoeren van behandelingen, diagnoses en verplegingen aan patiënten. In een ziekenhuis worden diverse vakgebieden samengebracht, zoals cardiologie, chirurgie, dermatologie, geriatrie, gynaecologie en kaakchirurgie.

4. Welke eigenschappen heeft een ervaren teamleider zorg?

De vereiste competenties van een teamleider in een zorginstelling kunnen opgedeeld worden in drie categorieën.

A. Communicatieve vaardigheden

Om leiding te kunnen geven, moet je allereerst consequent zijn en een duidelijke taal spreken, maar tegelijkertijd ook enthousiasme creëren en overbrengen op de medewerkers in jouw team of op jouw afdeling. Indien er conflicten of problemen zijn, kun je goed naar alle partijen luisteren en voer je gesprekken met medewerkers waarbij je hen stimuleert om zelf met oplossingen te komen. Je hebt overigens een groot gevoel voor rechtvaardigheid en kunt goed knopen doorhakken en prioriteiten stellen.

B. Leiderschap

Je moet regelmatig rapportages uitbrengen aan een aansturende manager en moet je zowel mondeling als schriftelijk goed kunnen uitdrukken. Niet alleen naar de leiding boven jou, maar ook naar de zorgmedewerkers onder jou moet je goed leiderschap tonen om benodigd werk op de juiste manier af te krijgen.

Om een goede leider te kunnen zijn, moet je zelf ook voldoende kennis hebben van de dagelijkse gang van zaken in de zorg. Door jarenlange ervaring op dit gebied, bijvoorbeeld als verpleegkundige, weet jij waar dingen fout kunnen lopen en kun je problemen voorkomen. Vaak is zulke ervaring ook een vereiste, waarnaast je meestal een managementopleiding gevolgd moet hebben. Soms kun je deze opleiding volgen terwijl je al als teamleider werkzaam bent.

C. Probleemoplossend vermogen

Een andere belangrijke eigenschap is dat je het werk leuk en uitdagend vindt en ervoor zorgt dat het werk zo efficiënt mogelijk verloopt. Je bent creatief en zoekt met deze kwaliteit naar nieuwe, innovatieve manieren om werkomstandigheden te verbeteren. Ook denk je hierdoor in oplossingen en niet in onmogelijkheden.