Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Teammanager | Freelance | Interim | ZZP

  • Home
  • Teammanager | Freelance | Interim | ZZP

Teammanager | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Teammanagers:

  • Dit op interim, freelance of ZZP basis
  • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Teammanagers
  • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
  • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
  • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
  • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

10 tips voor een teammanager

Teammanagers richten zich dagelijks op de optimalisatie van teamprestaties binnen een bedrijf. Zij hebben een team van medewerkers onder zich die zij adequaat moeten leiden, sturen en motiveren om doelstellingen te behalen. In allerlei branches en organisaties worden managers ingezet om teams van medewerkers te leiden, waardoor de taken en competenties uiteenlopen. Echter, door middel van een aantal algemene tips kan elke teammanager succesvol zijn of haar rol vervullen.

Wat houdt de term teammanager in?

De manager van een team, ook wel teamleider genoemd, is belast met het geven van operationele leiding aan een team van medewerkers. Als teamleider moet je een bijdrage leveren aan het ontwikkelen en uitvoeren van het opgestelde organisatiebeleid en je hebt de verantwoording over het toepassen van het financiële en personeelsbeleid. Gedurende deze taken moet je het beschikbare budget in acht blijven nemen, zodat projecten haalbaar blijven.

Door deze verantwoordelijkheid op je te nemen, draag je als teamleider zorg voor de realisatie van taken en doelen op een afdeling. Hierdoor kan het operationele organisatiebeleid gerealiseerd worden, waardoor andere afdelingen en het bedrijf als geheel optimaal kunnen blijven functioneren. Zodoende is het ook belangrijk dat teammanagers in contact blijven met andere afdelingen en teamleiders binnen een organisatie, waardoor een succesvolle bedrijfsvoering ontstaat.

Welke 10 tips maken een teammanager succesvol?

Teammanagers staan dus aan het hoofd van een afdeling en in contact met allerlei betrokkenen in een organisatie om doelen te realiseren. De volgende tips zorgen ervoor dat een teammanager optimaal functioneert, waardoor het team de beste prestaties en resultaten zal neerzetten.

1. Zorg voor authenticiteit

Allereerst is het belangrijk om authentiek te zijn en aandacht te geven aan jezelf en je medewerkers. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat je worstelt met bepaalde spanningen tussen wat er vanuit je rol moet worden gedaan en wat je zelf belangrijk vindt. De kans is hierbij groot dat anderen in je omgeving deze spanning ook voelen, wat gevolgen kan hebben voor de productiviteit. Het is belangrijk dat hier goed over gecommuniceerd wordt, bijvoorbeeld door spanningen expliciet te vermelden en niet groter te maken dan ze zijn.

Het is ook belangrijk om iedereen in het team de ruimte te geven om zijn of haar verontwaardiging over zaken te uiten. Authenticiteit draait hierdoor vooral om het vergroten van het bewustzijn en het experimenteren met nieuwe concepten. Zo kan persoonlijk leiderschap gerealiseerd worden, waardoor belemmerende overtuigingen van teamleden weggenomen kunnen worden.

2. Wees duidelijk over wat jullie verbindt

Aan welke opdracht of taak werk jij samen met je team? Dit is niet altijd duidelijk bij ieder teamlid, maar is essentieel om collectief een plan uit te voeren en resultaten te behalen. Ook kan hierdoor een thuisbasis ontwikkeld worden en zo worden ontwikkelingen beheersbaar. Tevens weten teamleden beter waar ze aan toe zijn, waardoor ze efficiënter te werk gaan.

Hiervoor is het ook belangrijk om individuele afspraken te maken met al je medewerkers om de teamopdracht te verhelderen. Zo kun je ook goed in dialoog gaan met hoe medewerkers deze opdracht in willen vullen en hoe zij hun talenten hieraan verbinden. Uiteindelijk draagt dit bij aan het vertrouwen, de veiligheid en de verbinding binnen een team.

3. Stel duidelijke grenzen op

Hoewel de inspraak van teamleden belangrijk is voor het proces, hebben je medewerkers ook behoefte aan bepaalde kaders voor wat wel en niet kan. Geef hier ook een duidelijke uitleg bij om waardeoordelen te voorkomen en het begrip hiervoor te vergroten. Deze kaders bepalen de speelruimte, maar je kunt altijd beslissen om extra ruimte te creëren indien mensen hier behoeften aan hebben. Als er weerstand is, is het waardevol om de oorzaak hiervan te achterhalen, bijvoorbeeld angst voor veranderingen of om niet aan een nieuwe competentie te kunnen voldoen.

4. Werk met wat je hebt

Wanneer je een situatie beoordeelt, moet je vaststellen wat er precies gebeurt en welke mogelijkheden er zijn om een interventie hierop aan te laten sluiten. Vaak wordt er namelijk gekeken naar wat er gedaan moet worden in plaats van wat er in de praktijk haalbaar is, bijvoorbeeld wanneer taakplanningen niet representatief zijn voor de tijdsbesteding. Dit kun je voorkomen door als teammanager de situatie goed in te schatten.

5. Focus op de mogelijkheden

Deze tip sluit aan op de vorige, waarbij je je samen met je team moet richten op elkaars valkuilen en kwaliteiten. Aan de hand van deze analyse kun je kansen ontdekken en deze gezamenlijk verwezenlijken. Hierbij is er ook ruimte voor ieders individuele talenten en drijfveren, waardoor teamleden intrinsiek verbonden raken en waardoor jij als teamleider minder druk hoeft uit te oefenen.

6. Herken de fasen van het proces

Een teamleider is ook verantwoordelijk voor het verzorgen van een balans, waarbij de fasen van het systeem of proces niet uit het oog verloren mogen worden. Immers is het ook voor medewerkers belangrijk om te weten waar ze zijn in een proces en welke principes ze moeten volgen. De fasen zijn bijvoorbeeld keuzes maken, loslaten en opnieuw creëren. Luister hierbij naar wat medewerkers in iedere fase nodig hebben om daadwerkelijk te werken met wat er is.

7. Maak je hard voor de resultaten, maar wees zacht voor de mensen

Je moet duidelijkheid bieden over wat er van je medewerkers wordt gevraagd om het gewenste resultaat te behalen, maar tegelijkertijd moet je ook benadrukken wat ze goed doen. Zo staan ze niet voor verrassingen en kunnen ze aan zichzelf werken. Geef hierbij wel genoeg ondersteuning en luister naar wat je medewerkers nodig hebben.

8. Bied ruimte voor het dialoog

Door te discussiëren binnen je team kunnen duurzame oplossingen aangedragen worden. Immers kun je zo vraagstukken vanaf een ander perspectief bekijken. Zelfs de meest voorspelbare oplossingen kunnen zo naar voren komen die je zelf misschien over het hoofd had gezien, maar waardoor ongemak weggenomen kan worden. Wanneer het dialoog binnen een team ontbreekt, is de kans ook kleiner dat er collectieve intelligentie ontstaat, waarbij ervaringen samen tot een betere uitkomst leiden.

In een dialoog krijgt iedereen de ruimte om ideeën te opperen en te experimenteren met oplossingen om te achterhalen of ze daadwerkelijk een positieve verandering teweegbrengen. Een teamleider is hierbij noodzakelijk om sturing te geven aan een team, maar moet als onderdeel van het team ook het zelf organiserend vermogen van het team vergroten.

9. Ondersteun en laat los

Het is voor medewerkers heel frustrerend als ze eerst de ruimte krijgen in de praktijk, maar vervolgens bij de eerste fout al in deze ruimte beperkt worden of dat taken uit handen genomen worden. Dit schaadt de vertrouwensband. Het is een kunst om als teamleider dan de neiging om alles te controleren te onderdrukken. Hierdoor geef je wel het vertrouwen en de ruimte om fouten te maken.

10. Prioriteer en creëer zo tijd

Een gebrek aan tijd komt veel voor bij organisaties en daarom is het belangrijk om bewust keuzes te maken en prioriteiten te stellen bij het werk. Dit omvat ook alleen noodzakelijke overleggen, aangezien dit erg tijdrovend is en zelfs contra-effectief kan zijn. Zo blijft er ook tijd over om de gezamenlijke succesmomenten met elkaar te vieren, waardoor je je waardering voor iedereens bijdrage laat zien.


Ben jij een interim teammanager, freelance teammanager of zzp teammanager? Door je CV bij ons te uploaden, kunnen wij je koppelen aan een opdrachtgever, zodat je al deze tips kunt toepassen. Als opdrachtgever kun je ook een aanvraag doen, waarna we de geschikte professional voor je zoeken.