• darkblurbg

Warehouse Manager | Freelance | Interim | ZZP

Ik zoek een Warehouse Manager​     Ik ben een Warehouse Manager

Kies uit zeer ervaren en direct beschikbare Warehouse Managers:

  • Dit op interim, freelance of ZZP basis
  • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Warehouse Managers
  • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
  • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
  • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
  • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Meer informatie over onze dienstverlening? Bekijk hier onze bedrijfsanimatie video


Persoonlijke ontwikkeling Warehouse Manager

Wil je meer inzicht in jezelf?

Wil jij jezelf en anderen beter leren begrijpen? Wil jij betere resultaten op het werk en in jouw dagelijks leven? Wil jij succesvoller zijn? Krijg meer inzicht in jouw persoonlijkheidsprofiel. Meer informatie.

Ik wil meer informatie over assessments


Warehouse Manager: functies en leidersprofiel

De functie van Warehouse Manager is een van de meest gevraagde profielen in de logistiek, gezien het belang dat deze sector de laatste jaren heeft gekregen. Tegenwoordig hebben gebruikers tijdens hun koopervaring te maken met bedrijven via meerdere verkoopkanalen. Daarom moest de logistiek zich aanpassen en de motor worden van talrijke initiatieven om tegemoet te komen aan de nieuwe consumptiegewoonten.

In deze context komt de Warehouse Manager naar voren als een van de functies met de grootste verantwoordelijkheid in het organigram van de onderneming. Dit beroepsprofiel moet leiderschapscapaciteiten hebben en samenwerken met de productiemanager - en andere afdelingen - om het hoofd te bieden aan de nieuwe scenario's die zich op de markt aandienen.

In dit artikel leggen we uit welke functies de Warehouse Manager vervult en hoe deze professional kan helpen om alle magazijn middelen beter te beheren en de beste beslissingen voor het bedrijf te nemen.

Wie is de Warehouse Manager?

De Warehouse Manager is de persoon die verantwoordelijk is voor het toezicht op alles wat in het magazijn gebeurt. Zijn opdracht is het plannen, leiden en coördineren van de activiteiten van bevoorrading, aanvulling, opslag en distributie van materialen en producten van het bedrijf. Een van hun belangrijkste doelstellingen is het optimaliseren van de magazijnruimte en de taken die daarin worden uitgevoerd.

Het is een functie met een grote verantwoordelijkheid, omdat de functie nauw verbonden is met de duurzaamheid en de prestaties van de hele onderneming. Een productief magazijn helpt de onderneming goede resultaten te boeken, waardoor de kwaliteit van de dienstverlening verbetert en bijgevolg ook de tevredenheid van de klant.

Opslag is een van de belangrijkste schakels in de bevoorradingsketen. Daarom werkt de Warehouse Manager rechtstreeks samen met de productiemanager, en moet hij ook deelnemen aan de productiestadia van de artikelen, van ontwerp en materialisatie tot distributie en levering op de verkooppunten. Deze twee functies moeten voortdurend worden gecommuniceerd en gecoördineerd om de correcte vervaardiging van het product en de efficiënte levering ervan aan de eindgebruiker te garanderen.

Wat zijn de functies van de Warehouse Manager?

De Warehouse Manager zorgt ervoor dat alle operaties vlot verlopen en een maximale veiligheidsgarantie hebben. Laten we eens kijken wat zijn specifieke taken en functies zijn:

Leid het team

Hij moet toezicht houden op de magazijnmedewerkers, hen oriënteren en hun verantwoordelijkheden toewijzen (opslagtaken, ordervoorbereiding, schoonmaken, enz.). Hij moet ook de prestaties van elke medewerker beoordelen en ervoor zorgen dat zij op de juiste manier werken.

Prioriteit geven aan veiligheid

Een van de belangrijkste functies van deze deskundige is het opstellen van een risico preventieplan dat is afgestemd op de taken en de aard van jouw installatie. Dit plan omvat de uitvoering van een jaarlijkse technische inspectie van de staat van de stellingen. Tijdens deze inspectie worden niet alleen de staat van de stellingen, maar ook de staat van de pallets, de geschiktheid van de vorkheftrucks en laadeenheden voor de stellingen, en de juistheid van de door de bedieners uitgevoerde manoeuvres beoordeeld.

Voorraadbeheer

Het betekent het bijhouden van de goederen, zowel het eindproduct als de grondstof. Het lijdt geen twijfel dat het basisprincipe van de logistiek erin bestaat de goederen altijd voorhanden te hebben wanneer zij nodig zijn.

In grote magazijnen bijvoorbeeld kunnen goederen in sectoren worden verdeeld en over de verschillende gebieden worden verdeeld. Een goede organisatie van de ruimte leidt tot betere prestaties en tot een grotere vlotheid voor de operatoren om referenties te lokaliseren.