Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Wat is een HR directeur

 • Home
 • Wat is een HR directeur

Wat is een HR directeur

Kies uit zeer ervaren en beschikbare HR directeuren:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare HR directeuren
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Wat is een HR directeur

HR directeuren zijn eindverantwoordelijk voor alle Human Resources activiteiten binnen een bedrijf. Vaak werken ze op verschillende locaties om ervoor te zorgen dat alle bedrijfsstrategieën, beleidslijnen en procedures correct en effectief worden geïmplementeerd op alle locaties. Daarnaast zorgen zij ervoor dat het bedrijf juridisch voldoet aan alle HR-gerelateerde wetgeving.

Hoewel een HR directeur normaal gesproken niet betrokken raakt bij de dagelijkse werkzaamheden van de HR-afdelingen, blijven ze meestal een constant aanspreekpunt voor HR-managers en HR-adviseurs, en kunnen ze de ervaring, ondersteuning en advies bieden die anders misschien ontbreekt in de HR afdeling.

Het spreekt voor zich dat de functie van een HR-directeur een enorme verantwoordelijkheid en autoriteit met zich meebrengt binnen het bedrijf, aangezien bestuurders uiteindelijk rechtstreeks verantwoording afleggen aan de CEO van het bedrijf over alle HR-gerelateerde zaken.

Taken van een HR directeur

HR-directeuren nemen vaak in kleinere bedrijven veel van de taken op zich die normaliter worden uitgevoerd door HR-managers, echter in grotere bedrijven zijn ze meestal verantwoordelijk voor de algemene strategie en budgettering van de HR-afdeling.

De taken die een HR directeur heeft kunnen onderling verschillen. Hieronder een overzicht van voorkomende taken die onze interim HR directeuren uitvoeren (zijn niet beperkt tot):

 • Het ontwikkelen en formuleren van HRM-strategieën, beleid en procedures.
 • Het ontwikkelen en implementeren van management informatie systemen.
 • Het verstrekken aan het bedrijf van strategische informatie over wervingstrends, HR-gerelateerde ontwikkelingen en technologische vooruitgang.
 • Het toewijzen van het jaarlijkse budget voor de HR-afdeling en ervoor zorgen dat dit effectief en binnen geldelijke beperkingen wordt gebruikt.
 • Monitoring van statistieken zoals ziekteverzuim- / verzuimcijfers in het hele bedrijf en overleg met de HR-manager om ervoor te zorgen dat deze cijfers worden verlaagd / verbeterd.
 • Het overzien van de HR-gevolgen van bedrijfsovernames, ontslagen en buy-outs.
 • Bijwonen van seminars / conferenties / netwerkevenementen als het publieke gezicht van de HR-verantwoordelijkheden van het bedrijf.
 • Het informeren van huidige en toekomstige werknemers over het beleid, functieomschrijvingen, arbeidsomstandigheden (ARBO), salarissen, promotiemogelijkheden en secundaire arbeidsvoorwaarden.
 • Werving van personeel.
 • Organisatie ontwikkeling.
 • Het op de hoogte houden van de raad van bestuur inzake het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot werknemersrelaties.
 • Het verbeteren van de communicatie tussen management en medewerkers, inclusief het bemiddelen bij geschillen en het adviseren van lijnmanagers over de implementatie van het personeelsbeleid.
 • Zorgdragen dat de gezondheids- en veiligheidsprocedures adequaat zijn.