• darkblurbg

Zorgcoördinator | Freelance | Interim | ZZP

Ik zoek een Zorgcoördinator​     Ik ben een Zorgcoördinator

Kies uit zeer ervaren en direct beschikbare Zorgcoördinators:

  • Dit op interim, freelance of ZZP basis
  • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Zorgcoördinators
  • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
  • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
  • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
  • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Interim Freelance ZZP Zorgcoordinator

Wil je meer inzicht in jezelf?

Wil jij jezelf en anderen beter leren begrijpen? Wil jij betere resultaten op het werk en in jouw dagelijks leven? Wil jij succesvoller zijn? Krijg meer inzicht in jouw persoonlijkheidsprofiel. Meer informatie.

Ik wil meer informatie over assessments


8 karaktereigenschappen van een zorgcoördinator

In de zorg moet er continu gecommuniceerd en samengewerkt worden in multidisciplinaire teams. Op deze manier zorgen zorgmedewerkers met diverse functies er samen voor dat iedere patiënt of cliënt de juiste begeleiding en behandeling krijgt. Om dit proces op een soepele manier te laten verlopen, wordt een zorgcoördinator aangesteld. Binnen deze functie wordt de kennis van zorgprocessen ingezet om alles in goede banen te leiden. In dit artikel kom je erachter wat de taken en werkzaamheden zijn van een coördinator in de zorg en welke karaktereigenschappen vereist zijn om deze positie optimaal te kunnen bekleden.

Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van een zorgcoördinator?

Zorgcoördinatoren zorgen ervoor dat de zorg voor cliënten of patiënten wordt afgestemd tussen de verschillende instanties, partijen, specialisten en zorgverleners die hierbij betrokken zijn. Immers zijn er veel verschillende mensen betrokken bij het leveren van zorg die veel met elkaar te maken hebben. Om te voorkomen dat hierbij dingen fout gaan of dat verschillende betrokkenen langs elkaar heen werken, wordt de hulp van een coördinator gespecialiseerd in de zorg voor mensen ingeschakeld. Mensen met deze functie kunnen bij diverse instellingen en organisaties werkzaam zijn, ook in het onderwijs.

Een belangrijke taak van een coördinator in de zorg is dus het coördineren van het zorgproces. Hij of zij voert de regie over dit proces en stemt activiteiten van verschillende zorgprofessionals op elkaar af. Op deze manier fungeert een coördinator in deze branche als coach en begeleider van zorgverleners, waarbij collega's gemotiveerd, begeleid en geïnspireerd moeten worden. In het onderwijs ligt de focus op de interne zorgstructuur van een onderwijsinstelling.

Daarnaast moeten zorgcoördinatoren zelf ook in staat zijn om zorg te verlenen aan cliënten of patiënten. Hieronder valt bijvoorbeeld verrichten van verpleegtechnische handelingen. In het geval van calamiteiten moeten de voorgeschreven protocollen en richtlijnen opgevolgd worden. Een zorgcoördinator is tevens verantwoordelijk voor het implementeren en uitvoeren van het zorgleefplan, waarbij zorgovereenkomsten opgesteld moeten worden namens de organisatie. Hierbij worden ook overleggen gepleegd met cliënten of patiënten en hun familie en alle betrokken disciplines. Gedurende de hele behandeling moet een zorgcoördinator de continuïteit en kwaliteit ervan waarborgen.

Een andere verantwoordelijkheid is het bevorderen van de beroeps- en deskundigheidsontwikkeling binnen een zorginstelling. Hiervoor worden initiatieven en voorstellen gedaan voor de verandering van bestaande protocollen en interventies. Door ook de administratie en planning van zorgroutes op orde te houden, zorgen zorgcoördinatoren voor een efficiënte, doeltreffende en kwalitatieve zorgverlening.

Door de veelzijdigheid van dit beroep is het belangrijk dat iemand veel diverse ervaring en kennis heeft, wat goed aansluit op het profiel van een interim zorgcoördinator, freelance zorgcoördinator en zzp zorgcoördinator. Door een zelfstandige professional in te huren, kunnen gaten op de werkvloer opgevuld worden, waarnaast kwalitatieve zorgverlening gewaarborgd blijft. Doe een aanvraag bij ons en wij zoeken de perfecte professional voor jou. Of ben jij een interim zorgcoördinator, freelance zorgcoördinator of zzp zorgcoördinator en op zoek naar een geschikte opdrachtgever? Stuur dan je CV naar ons op en wij maken een match.

Welke 8 belangrijke eigenschappen heeft een zorgcoördinator?

De volgende competenties zijn essentieel voor een coördinator in de zorg om cliënten of patiënten in zorginstellingen de beste zorgverlening te kunnen bieden.

1. Groot verantwoordelijkheidsgevoel

Allereerst dient een zorgcoördinator, ongeacht waar hij of zij werkt, veel verantwoordelijkheid te nemen. Immers is iemand in deze positie verantwoordelijk voor een efficiënt verloop van zorgverlening, waarbij alle verschillende betrokkenen in het proces meegenomen worden en met elkaar moeten communiceren. Dit betekent dat een coördinator in de zorg veel verantwoordelijkheid krijgt, waar op een juiste manier mee omgegaan moet worden.

2. Initiatief nemen

Op het gebied van zorgverlening is er altijd ruimte voor ontwikkeling en verbetering, zoals in elke branche geldt. De mogelijkheden en kansen die zich voordoen om een efficiëntere, effectievere zorg te creëren, moeten zorgcoördinatoren ontdekken. Vervolgens moeten ze deze mogelijkheden en kansen vertalen naar tastbare initiatieven, waarmee een organisatie vooruit kan.

3. Veerkrachtig

Een zorgcoördinator krijgt tijdens zijn of haar werk wel eens te maken met tegenslagen. Het is dan belangrijk dat iemand in deze functie niet gelijk uit het veld geslagen is, maar juist sterk in zijn of haar schoenen staat. Zo heeft niet alleen de coördinator, maar het hele zorgteam meer veerkracht om weer zorg te verlenen en de levenssituatie van mensen te verbeteren.

4. Kennis van en ervaring met zorgverlening

Om te begrijpen hoe verschillende partijen met elkaar te maken hebben in de zorg en op welke manier zorg efficiënt verleend kan worden, is ervaring in en kennis van de zorg essentieel. Er zijn diverse opleidingen tot zorgcoördinator om de nodige kennis op te doen, zowel op MBO- als HBO-niveau. Ook zijn er cursussen voor een functie in deze richting beschikbaar, welke altijd van pas komen om huidige kennis en vaardigheden bij te spijkeren.

Het beroep van coördinator in de zorg is een goede doorgroeifunctie wanneer iemand op zoek is naar meer verantwoordelijkheid in de zorg. Het is bijvoorbeeld mogelijk om vanuit een functie als verpleegkundige of Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV) door te stromen. De ervaring die is opgedaan tijdens het verzorgen en verplegen van cliënten of patiënten kan zo gebruikt worden om de zorg in het geheel soepel en efficiënt te laten verlopen.

5. Creatief, buigzaam en flexibel

Een andere belangrijke eigenschap is het creatief omgaan met zorg gerelateerde vraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van gebruikte methoden, systemen en/of communicatie. Door de verschillende partijen die betrokken zijn in zorgverlening, moet een coördinator in dit werkveld in staat zijn te schipperen tussen de verschillende standpunten om tot een besluit te komen. Hiervoor zijn buigzaamheid en flexibiliteit essentieel.

6. Omgaan met onverwachte situaties

De zorg is een dynamische werkplek en er doen zich vaak onvoorziene situaties en gebeurtenissen voor. Een zorgcoördinator moet hierbij snel kunnen schakelen om de situatie toch in goede banen te leiden en alle betrokkenen gerust te stellen. Dit vereist een goed analytisch vermogen, zodat situaties goed gemonitord en voorspeld kunnen worden. Hoe eerder ergens op geanticipeerd wordt, hoe beter problemen verholpen worden.

7. Overzichtelijk en planmatig

Om goed op de hoogte te zijn van de stand van zaken op de werkvloer is een overzichtelijke werkhouding belangrijk. Door duidelijke planningen is er een overzicht over de uit te voeren taken en wie daar verantwoordelijk voor is. Aan de hand hiervan kunnen zorgverleners ook adequaat aangestuurd worden, waardoor een efficiënt zorgproces gehandhaafd wordt.

8. Goede communicatieve vaardigheden

Een zorgcoördinator staat in contact met veel verschillende partijen in een zorginstelling, zoals artsen, verpleegkundigen en het administratief personeel, maar ook de cliënten en patiënten zelf en hun familie. Met al deze verschillende betrokkenen kan iemand in deze positie goed communiceren en contacten onderhouden. Globaal gezien zijn er twee categorieën van contacten:

  • Intern: Binnen een organisatie staat een coördinator in de zorg in contact met de locatiemanager en alle collega's in het zorgteam. Zodoende heeft hij of zij contacten met verschillende betrokken disciplines. Hiervoor neemt hij of zij ook deel aan bewonersbesprekingen, om de zorg af te stemmen, en team overleggen, om informatie uit te wisselen.
  • Extern: Dagelijks heeft een zorgcoördinator ook contact met cliënten of patiënten van een organisatie en de relaties van deze bewoners, zoals vrienden en familie. Daarnaast moet het systeem van elke individuele cliënt of patiënt soms gecontacteerd worden, zoals zijn of haar huisarts en andere betrokken zorgaanbieders.

Door middel van deze eigenschappen zorgt een zorgcoördinator voor een efficiënte, kwalitatieve zorgverlening voor alle cliënten of patiënten in een instelling.