• darkblurbg

Wat is een zorgmanager?

Een zorgmanager is in feite een algemene term voor managers die werkzaam zijn in de gezondheidszorg. Zij zijn meestal verantwoordelijk voor één of meerdere afdelingen binnen een zorginstelling.

Taken zorgmanager

De taken die een zorgmanager heeft kan per zorgmanager anders zijn. Over het algemeen zijn onderstaande taken van toepassing:

 • Het dagelijks leiding geven aan de zorginstelling of de afdeling, het coördineren van alle zorgwerkzaamheden.
 • Bewaken van het kwaliteitsniveau van de zorginstelling.
 • Verantwoordelijk voor het personeel (werven en aanstellen van hoogwaardig zorgpersoneel, begeleiden personeel, verder ontwikkelen van het personeel, het houden van functioneringsgesprekken, opstellen van de werkroosters, zorgen voor duidelijke instructies en procedures).
 • Verantwoordelijk voor de financiën (bijhouden van de financiële administratie, verantwoording geven aan de toezichthouders).
 • Het onderhouden van goede contacten met externe relaties.
 • Interactie met zorgverleners om behandelingen van patiënten te vergemakkelijken.
 • Waarborgen dat aan de behandelingsvereisten van de patiënten wordt voldaan.
 • Beoordelen van de behoeften van patiënten en het opstellen van zorgplannen.
 • Regelmatige follow-ups houden met patiënten om de voortgang te evalueren, de continuïteit van de zorg te bevorderen en betere gezondheidsresultaten te garanderen.
 • Alternatieve behandelplannen voorstellen wanneer verzoeken van patiënten niet voldoen aan de criteria van medische noodzaak.
 • Samenwerken met familie en het geven van sociale ondersteuning van patiënten bij het ontwikkelen van behandelplannen.

Een zorgmanager is meestal niet zelf werkzaam op de werkvloer. Als dit wel het geval is dan is er eerder sprake van een teamleider of afdelingsmanager.

Bent of zoekt u een zorgmanager