Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

ZZP onderwijsassistent

  • Home
  • ZZP onderwijsassistent

ZZP onderwijsassistent

Kies uit zeer ervaren en beschikbare ZZP onderwijsassistenten:

  • Dit op interim, freelance of ZZP basis
  • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare ZZP onderwijsassistenten
  • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
  • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
  • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
  • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

11 kenmerken van een onderwijsassistent

Een assistent in het onderwijs richt zich binnen een bepaalde onderwijsinstelling op het ondersteunen van een leraar bij het uitvoeren van routines en het begeleiden van leerlingen bij vaardigheden verwerven. Dit kan op verschillende niveaus en zorgt voor meer ondersteuning op scholen. Immers is er geen regio meer zonder lerarentekort en komt Nederland in totaal 9.000 fulltime leraren tekort in het basisonderwijs. Bovenal is het totale lerarentekort acht procent van de totale werkgelegenheid in het basisonderwijs.

Door dit tekort zijn onderwijsassistenten uiterst belangrijk om scholen draaiende te houden en leerlingen voldoende les te geven. Echter, wat houdt deze functie precies in, waarom zijn onderwijsassistenten belangrijk en wat kenmerkt een goede en ervaren onderwijsassistent?

Wat is een onderwijsassistent?

Onderwijsassistenten zijn medewerkers van onderwijsinstellingen in het basis-, voortgezet-, speciaal- en volwassenenonderwijs. Ze zijn werkzaam onder de verantwoordelijkheid van leraren en verrichten hierbij diverse, routinematige taken die gerelateerd zijn aan het onderwijzen van leerlingen. Ook begeleiden ze leerlingen tijdens het verwerven van kennis en vaardigheden. In aanvulling hierop heeft iemand in deze positie een verzorgende functie, zoals het helpen van kinderen in het basisonderwijs met het opruimen van een lokaal.

Daarnaast kunnen onderwijsassistenten ingezet worden om speciale groepen van leerlingen te helpen en ze dragen bij aan het aanleren van sociale vaardigheden, waaronder luisteren en vragen stellen vallen. Assistenten in het onderwijs helpen tevens om lesmateriaal te ontwikkelen en up-to-date te houden. Om dit vak te kunnen beoefenen, dient een MBO-niveau 4-opleiding afgerond te zijn.

Een aantal ondersteunende taken die een assistent in het onderwijs uitvoert, zijn het geven van individuele begeleiding aan leerlingen, het afnemen en verwerken van toetsen en het geven van groepsondersteuning bij praktijkonderwijs. Het is ook mogelijk om begeleiding bij het maken van huiswerk te geven, zodat leerlingen goed mee kunnen komen met de lessen. Bij leuke activiteiten, zoals een kamp of schoolreisje, is een onderwijsassistent ook vaak van de partij om als begeleider op iedereens veiligheid toe te zien. Ten slotte kan iemand met deze functie een luisterend oor bieden aan leerlingen, waardoor ze altijd hun verhaal kwijt kunnen en passende hulp krijgen.

Waarom worden onderwijsassistenten ingezet op scholen?

Onderwijsassistenten worden vooral ingezet door werkgevers om leraren te ontlasten, wat uit een onderzoek van het Arbeidsmarkt Platform Primair Onderwijs met bijna 84 procent de grootste motivatie is. Dit komt mede door de hoge werkdruk in de sector, waardoor extra ondersteuning een vereiste is. Met 78 procent wordt meer ondersteuning voor zorgleerlingen benoemt, waarna ondersteuning voor alle leerlingen met 70 procent volgt.

Bijna 44 procent van alle werkgevers in deze sector zegt overigens meer onderwijsassistenten in te willen zetten in de nabije toekomst. Dit is positief voor mensen die in onderwijsinstellingen met deze functie aan de slag willen. Naast vast personeel is het voor onderwijsinstellingen ook heel aantrekkelijk om een interim onderwijsassistent, freelance onderwijsassistent of zzp onderwijsassistent in te huren. Deze professionals kunnen de benodigde ondersteuning op een school bieden voor een bepaalde periode dat er een tekort heerst. Dit ontlast werkgevers op de korte termijn en biedt nieuwe ervaringen voor de zelfstandige onderwijsassistent.

Welke 11 kenmerken heeft een goede onderwijsassistent?

1. Persoonlijke begeleiding geven

Evenals een leraar dient een assistent in het onderwijs extra uitleg en oefening en dus persoonlijke begeleiding te geven aan leerlingen. Het is zo ook van belang dat iemand in deze positie leerproblemen bij bepaalde leerlingen kan signaleren en verhelpen, wat in overleg met de leraar gebeurt. Op deze manier kan elke leerling de beste resultaten behalen.

2. Lessen ondersteunen

Ook reguliere lessen dienen onderwijsassistenten te ondersteunen, waarbij de klas wordt gestimuleerd om zelfstandig aan de slag te gaan. Bij afwezigheid van een docent kan een onderwijsassistent ook zelf klassen opvangen en tevens is het mogelijk om toetsen en tests af te nemen bij individuele leerlingen of groepen van leerlingen. Daarnaast moet er gesurveilleerd worden tijdens pauzes, maar ook bij het afnemen van toetsen. Een assistent heeft ook een aandeel in het verzorgen van de lesplanning, wat in nauw overleg met de leraar verloopt. Hierbij wordt ook het lesmateriaal samengesteld, wat vervolgens geprint, gekopieerd, klaargelegd en verspreid moet worden.

3. Overzichten en lijsten verzorgen

Een ander kenmerk van een assistent in het onderwijs is het bijhouden en verwerken van onder andere cijferlijsten, waarop alle resultaten van leerlingen overzichtelijk vermeld staan. Zo is het in één oogopslag duidelijk welke leerlingen meer ondersteuning nodig hebben. Daarnaast dient ook het verzuim overzichtelijk bijgehouden te worden en moeten er huiswerklijsten aanwezig zijn. Zo is het concreet wie zich wel en niet voldoende inzet om de lesstof te begrijpen.

4. Klaslokalen voorbereiden

Een groot deel van de dag is een assistent in het onderwijs bezig met voorbereidingen. Dit kan het voorbereiden zijn van een klaslokaal voor een les, maar ook voor experimenten, groepsopdrachten en toetsen. Hierbij moeten laptops of papier klaargelegd worden, tafels moeten eventueel verschoven worden en andere specifieke materialen moeten aanwezig zijn. Na afloop van deze activiteiten moet het klaslokaal weer hersteld worden, waarbij alles wordt opgeruimd. Ook hier zijn onderwijsassistenten verantwoordelijk voor.

5. Excursies, reizen en feestdagen verzorgen en begeleiden

Regelmatig worden op scholen excursies, schoolreizen en andere soorten uitstapjes verzorgd, zoals sportdagen en het vieren van feestdagen. Deze uitstapjes moeten in de eerste plaats georganiseerd worden, waarbij ze tot in detail uitgedacht moeten worden en waarvoor de benodigde spullen geregeld moeten worden, zoals vervoer. Ook moet er genoeg begeleiding aanwezig zijn, waarvoor andere leraren en eventueel ouders ingeschakeld dienen te worden. Tijdens de uitstapjes moeten onderwijsassistenten zelf ook begeleiding bieden, zoals tijdens het vervoer naar het uitstapje toe en tijdens de activiteiten.

6. Als BHV'er fungeren

Onderwijsassistenten kunnen ook als bedrijfshulpverlener (BHV'er) dienen, waarbij zij opgeleid zijn om in het geval van nood anderen in veiligheid te brengen. Daarbij kunnen ze collega's helpen bij oefeningen, ongevallen op de werkvloer en andere calamiteiten indien dit noodzakelijk is.

7. Flexibel

Iemand met deze functie moet bovenal flexibel zijn en om kunnen gaan met dynamische situaties. Een hoog aanpassingsvermogen aan de omgeving is belangrijk. Een flexibele instelling is helemaal belangrijk voor een interim onderwijsassistent, freelance onderwijsassistent of zzp onderwijsassistent, aangezien zij continu met een andere setting te maken krijgen bij een nieuwe opdrachtgever.

8. Verantwoordelijk

Er wordt veel verantwoordelijkheid gevraagd van een assistent in het onderwijs, aangezien hij of zij dagelijks met leerlingen werkt en hen de juiste hulp moet bieden om een goede basis voor later te leggen. Ook tijdens uitstapjes op het basisonderwijs moeten alle kinderen goed in de gaten gehouden worden, zodat er geen calamiteiten ontstaan.

9. Inlevingsvermogen

Het is belangrijk om een goed inlevingsvermogen te hebben bij deze baan, omdat elke leerling anders werkt en denkt en persoonlijke begeleiding nodig heeft. Om deze persoonlijke begeleiding te kunnen bieden, is het noodzakelijk om je goed in te leven in de de individuele leerling en zijn of haar behoeften.

10. Communiceren

Zowel met de leerlingen als met de leraar die wordt ondersteund, moet goed gecommuniceerd worden. Zo worden behoeften duidelijk, maar vindt er ook een goede afstemming plaats van de informatie die overgebracht moet worden en op welke manier dat gebeurt. Dit betekent ook dat er veel samengewerkt moet worden.

11. Organiseren

Tot slot organiseert een assistent in het onderwijs veel, waarvoor een goed planningsvermogen nodig is. Op deze manier kunnen activiteiten goed uitgedacht worden, zodat deze soepel verlopen.


Zoek jij als opdrachtgever een onderwijsassistent om een tekort op de korte termijn aan te vullen of ben jij een zelfstandige professional op dit gebied die zoekt naar een geschikte opdrachtgever? Neem dan contact op of schrijf je in en dan zoeken we samen naar een geschikte connectie.