• darkblurbg

2 Senior Vergunningverleners Wabo VACATURE

Wij zijn op zoek naar een 2 Senior Vergunningverleners Wabo voor 24 - 36 uur per week (max 60 uur per week, dus 1,65 fte) t/m 31 december 2021. Er is een optie op verlenging. Regio: Utrecht. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 6 januari 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
De gemeente Houten is onderdeel van de stadsregio Utrecht en de laatste decennia volop in ontwikkeling. Van een dorp van 7.000 inwoners in 1975 groeide Houten uit tot een middelgrote stad van bijna 50.000 inwoners. Stedelijk van karakter in het centrum en dorps in de mooie en rustige woonwijken en de drie kleine kernen ’t Goy, Schalkwijk en Tull en ’t Waal. Behalve dat Houten mooi, groen, veilig en landelijk gelegen is, kent de gemeente ook veel sociale, culturele en economische activiteit. Deze kenmerken vormen samen de kracht en de kwaliteit van Houten.
“Afgelopen jaren is binnen de gemeente Houten een nieuwe werkwijze geïntroduceerd, het van "buiten naar binnen" werken. Bij de VINEX-opgave, die Houten de afgelopen decennia domineerde, was sprake van aanbod gestuurd werken. Bij deze werkwijze formuleert de gemeente zelf de vraag op basis waarvan zij de samenleving het best van dienst kan zijn (top-down benadering). Bij uitnodigingsplanologie, zoals toegepast op het Eiland van Schalkwijk, worden ook in de rest van Houten zo veel als mogelijk initiatieven van externe partners ondersteund. Dit noemen we vraaggericht werken  Het initiatief komt echter meer bij de markt te liggen. In deze benadering vragen wij dan ook van vergunningverleners een ondersteunende rol bij aanvragen. Meedenken in plaats van alleen toetsen, en ontwikkelingsgericht adviseren. Binnen het Team VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) is behoefte aan de inzet van een stevige vergunningverlener om de werkvoorraad beheersbaar te houden.

Opdracht

 • Je verzorgt het casemanagement bij (complexe) vergunningaanvragen waarbij meerdere specialismen of vakgebieden zijn betrokken. Vanuit een uitgebreide kennis op RO-terrein, regelgeving omgevingsrecht ben je vakinhoudelijk aanspreekpunt.
 • Je verricht frontoffice werkzaamheden bij vergunningaanvragen door het geven van algemene en specifieke informatie.
 • Je beoordeelt vergunningaanvragen in (complexe) aangelegenheden waarbij meerdere vakgebieden of specialismen zijn betrokken aan wet- en regelgeving, bestemmingsplannen. In dat kader begeleid je particulieren, bedrijven en instellingen bij de voorbereiding en behandeling van aanvragen.
 • Je beoordeelt aanvragen, voert haalbaarheidstoetsen en onderzoeken uit en weegt relevante aspecten af zoals milieu- en bouwvoorschriften, politieke en bestuurlijke haalbaarheid.
 • Je treedt verder op als intermediair naar andere organisatieonderdelen en stelt adviezen op voorzien van goed onderbouwde conclusies.
 • Je bent de juridische  vraagbaak bij de behandeling van aanvragen. Waar nodig treed je op de voorgrond bij het oplossen van juridische vraagstukken.

Gunningscriteria (weging)

 • Minimaal een afgeronde opleiding ABW 1;
 • Aantoonbare kennis en werkervaring op het gebied van omgevingsrecht (Bouwbesluit, WRO) in de afgelopen 2 jaar (20 punten).
 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Bouwkunde, Ruimtelijk Ontwikkeling of rechten;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als WABO vergunningverlener bij een gemeentelijke instelling in de afgelopen 6 jaar;
 • Uurtarief maximaal € 72,50 exclusief BTW en inclusief reiskostenvergoeding woon-werkverkeer.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Goed in plannen en organiseren / projectmatig werken teneinde daadwerkelijk resultaten te boeken.
 • Zorgvuldig en nauwkeurig bij de beoordeling en afhandeling van initiatieven en aanvragen
 • Flexibel en creatief in denken en handelen
 • Erop gefocust hoe dingen mogelijk gemaakt kunnen worden en resultaten kunnen worden geboekt
 • Een integraal denker en werker, die goed belangen in kaart kan brengen en kan afwegen
 • Goed in overzicht houden over het eigen werkpakket met complexere dossiers, waarin zich doorlopend nieuwe wendingen kunnen voordoen
 • Omgevingsbewust en hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen
 • Gericht op samenwerking en goed in communicatie, het leggen van (nieuwe) contacten, netwerken, onderhandelen en verbinden

Benodigd aantal professionals
2 (twee professionals mogen maximaal samen 60 uur maken).

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg

Planning
De gesprekken zijn online gepland op donderdag 14 januari 2021 via Teams van 14.30 uur tot 16.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 12 januari bericht.

Overige informatie
De gemeente Houten kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.