• darkblurbg

5 Consulenten Inkomen VACATURE

Wij zijn op zoek naar 5 Consulenten Inkomen voor 32 - 36 uur per week voor 6 maanden. Er is een optie op verlenging van 2 maal 6 maanden. Regio: Zuid-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 15 februari 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Bouw mee met gemeente Westland. Gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Dienstverlening
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster verstrekken informatie en leveren de individuele gemeentelijke diensten aan inwoners en organisaties. Het cluster bestaat nu uit 13 teams en maakt de komende tijd de omslag naar een procesgerichte manier van organiseren. Zo streven we naar een dienstverlening die past bij de huidige tijd waarbij de behoefte van inwoners en organisaties centraal staat. Wil je iets voor de maatschappij betekenen, dan is dit cluster zeker iets voor jou.

Team Inkomen
Wij van team Inkomen houden ons bezig met de uitvoering van de Participatiewet (en IOAW/IOAZ, Bbz en TOZO). We beoordelen aanvragen levensonderhoud en bijzondere bijstand en verzorgen daarmee de inkomenskant van de Participatiewet (rechtmatigheid). De re-integratie van ontvangers van een uitkering Participatiewet wordt verzorgd door Patijnenburg (Werkplein Westland in Naaldwijk). In nauwe samenwerking met de collega’s van Patijnenburg en die van schuldhulpverlening en leerplicht zetten we in op de eigen kracht van inwoners met een uitkering, zodat zij zo snel mogelijk weer in het eigen bestaan kunnen voorzien en mee kunnen doen in de samenleving. De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is een tijdelijke tegemoetkoming in noodzakelijke kosten voor huishoudens die te maken hebben met een inkomensterugval en daardoor de noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen uit het resterende inkomen. Het gaat om een vergoeding voor daadwerkelijke noodzakelijke kosten.

Opdracht
Binnen team Inkomen werken consulenten beheer en poortwachters. Vanwege de aankomende invoering van de TONK-regeling zoeken we tijdelijke versterking voor de duur van een jaar met de mogelijkheid tot een verlenging. Je wordt voornamelijk ingezet om aanvragen in het kader van de TONK af te handelen, maar kunt ook gevraagd worden om op andere onderdelen te ondersteunen, zoals het afhandelen van een aanvraag levensonderhoud, TOZO of het uitvoeren van een heronderzoek. Je informeert klanten actief zodat deze de genomen besluiten begrijpen, beantwoordt vragen en verwijst door waar nodig.

Vereisten / knock-outcriteria

  • Uurtarief maximaal € 55,00 inclusief reiskosten en exclusief BTW.

Gunningscriteria (weging)

  • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau (10 punten).
  • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de rol van Inkomensconsulent in de afgelopen 5 jaar (30 punten).
  • Aantoonbare kennis van de Participatiewet d.m.v. relevante werkervaring opgedaan in de afgelopen 3 jaar of d.m.v. een gevolgde opleiding / cursus (25 punten).
  • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring bij een gemeentelijke organisatie in de afgelopen 3 jaar (20 punten).
  • Aantoonbare werkervaring met Corsa (15 punten).

Competenties

  • Flexibel;
  • Oplossingsgericht;
  • Je voelt je prettig in een omgeving die continu in ontwikkeling is.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.  

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 17 februari 2021 of donderdag 18 februari 2021. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 16 februari 2021 bericht.

Overige informatie

  • De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.