• darkblurbg

Accounthouder Contractbeheer Vastgoed VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Accounthouder Contractbeheer Vastgoed voor 8 - 12 uur per week voor 5 maanden of een maximum van 20 dagen x 8 uur. Er is een optie op verlenging. Regio: Zuid-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: 21 januari 2021. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 12 januari 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Werken bij Leidschendam-Voorburg
Dat betekent, werken voor een sociale en ondernemende gemeente met ongeveer 75.000 inwoners. We werken aan de gezamenlijke ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen. Wij werken informatiegestuurd en zijn toekomstgericht. We stimuleren klantgerichtheid en het nemen van eigen initiatief bij onze medewerkers. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid. Het medewerkersonderzoek 2019-2020 wees uit dat medewerkers het vertrouwen van hun werkgever waarderen en dat het hen zelfstandiger en flexibeler maakt. Deze positieve waardering leverde het keurmerk “Beste werkgever” op.

Afdeling FZ
De afdeling Facilitaire Zaken (FZ) zorgt voor een kwalitatief hoogwaardige werkomgeving en de ondersteuning hiervan. Daarnaast verzorgt zij voor haar in- en externe klanten, het beheer van het gemeentelijk vastgoed. Het team Contractbeheer en Onderhoud van de afdeling  FZ beheert, onderhoudt en exploiteert al het gemeentelijk vastgoed. Het betreft gebouwen, sportaccommodaties, verhuur gronden, ligplaatsen, etc.  Het cluster kent vakspecialisten op het gebied van verhuur (juridisch), exploitatie (financieel) en sporttechnisch- en bouwkundig onderhoud. De medewerkers van het cluster werken in hoge mate zelfstandig aan de hun toebedeelde dossiers en account. Teamwork en onderlinge vervanging is echter ook vanzelfsprekend.

Opdracht
Gemeente Leidschendam-Voorburg zoekt naar tijdelijke versterking van het cluster C&O in de vorm van een accountmanager en/of senior medewerker vastgoed. De accountmanager krijgt een opdracht om een aangepast en/of vernieuwd huurprijzenbeleid op te leveren voor de afdeling FZ i.s.m een senior accounthouder van het team C&O. Het huidige huurprijzenbeleid is gedateerd en dient herschreven te worden waarbij nieuwe (huur) tarieven voorgesteld moeten worden op basis van kostprijsdekkende huurtarieven.

Er bestaat daarnaast een mogelijkheid dat  naast de eerste opdracht nog een tweede opdracht volgt waarin een advies opgeleverd  wordt over een zogenaamde afstootlijst van panden i.r.t. exploitatiekosten en de MJOP.

De opdracht bestaat uit o.a. de volgende werkzaamheden:

  • Vooronderzoek, adviseren en opstellen van een  huurprijzenbeleid;
  • Adviseren en een procesomschrijving over de afstootlijst van panden r.t. bouwkundige kosten van deze afstootpanden.

Vereisten / knock-outcriteria

  • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.
  • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.

Gunningscriteria

  • Minimaal een afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau op het gebied van Vastgoed;
  • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als accountmanager, vastgoedadviseur, vastgoedeconoom of vastgoedjurist binnen een gemeentelijke organisatie in de afgelopen 10 jaar;
  • Aantoonbare werkervaring met het adviseren en berekenen van kostprijsdekkende huur d.m.v. het opstellen van huurprijzenbeleid en/of het doen van huurberekeningen maatschappelijk vastgoed bij een gemeentelijke organisatie (duidelijk weergegeven d.m.v. referentie projecten in het cv);
  • Aantoonbare werkervaring met afstoot van panden in relatie tot het Meerjarenonderhoudsplan en exploitatiekosten bij een gemeentelijke organisatie (duidelijk weergegeven d.m.v. referentie projecten in het cv).

Competenties

Ondernemingszin
Je pakt in het werk nieuwe zaken op en doet voorstellen voor verbeteringen of vernieuwingen waardoor nieuwe wegen kunnen worden ingeslagen en nieuwe werkterreinen kunnen worden ontwikkeld.

Creativiteit
Je bent in staat om met verschillende mogelijkheden te komen voor het oplossen van problemen en weet geheel nieuwe werkwijze te bedenken ter vervanging van bestaande methoden en technieken.

Omgevingsbewustzijn
Je bent je bewust van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en speelt in op deze ontwikkelingen en vertaalt deze naar het eigen werkgebied.

Regisseren
Je bent in staat belangen opinies en inbreng van diverse partijen samen te brengen en geeft vorm aan en richting aan (uiteenlopende) samenwerkingsverbanden en realiseert een gemeenschappelijk resultaat.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 15 januari 2021 van 09.30 uur tot 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen op woensdag 13 januari 2021 uur bericht.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.