• darkblurbg

Accounthouder Contractbeheer Vastgoed VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Accounthouder Contractbeheer Vastgoed voor 24 - 36 uur per week voor de duur van 7 maanden. Er is een optie op verlenging. Regio: Zuid-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: 1 januari 2021. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 16 november 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Werken bij Leidschendam-Voorburg
Dat betekent, werken voor een sociale en ondernemende gemeente met ongeveer 75.000 inwoners. We werken aan de gezamenlijke ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen. Wij werken informatie gestuurd en zijn toekomstgericht. We stimuleren klantgerichtheid en het nemen van eigen initiatief bij onze medewerkers. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid. Het medewerkersonderzoek 2019-2020 wees uit dat medewerkers het vertrouwen van hun werkgever waarderen en dat het hen zelfstandiger en flexibeler maakt. Deze positieve waardering leverde het keurmerk “Beste werkgever” op.

Afdeling FZ
De afdeling Facilitaire Zaken (FZ) zorgt voor een kwalitatief hoogwaardige werkomgeving en de ondersteuning hiervan. Daarnaast verzorgt zij voor haar in- en externe klanten, het beheer van het gemeentelijk vastgoed. Het team Contractbeheer en Onderhoud van de afdeling FZ beheert, onderhoudt en exploiteert al het gemeentelijk vastgoed. Het betreft gebouwen, sportaccommodaties, verhuur gronden, ligplaatsen, etc. Het cluster kent vakspecialisten op het gebied van verhuur (juridisch), exploitatie (financieel) en sporttechnisch- en bouwkundig onderhoud. De medewerkers van het cluster werken in hoge mate zelfstandig aan de hun toebedeelde dossiers en account. Teamwork en onderlinge vervanging is echter ook vanzelfsprekend.

Opdracht
Gemeente Leidschendam-Voorburg zoekt naar tijdelijke versterking van het cluster C&O in de vorm van een accountmanager en senior medewerker. De accountmanager krijg een aantal projecten toegewezen en een eigen deelportefeuille. De opdracht bestaat uit o.a. de volgende werkzaamheden:

 • Adviseren, opstellen, beheren en beëindigen van diverse overeenkomsten;
 • Opstellen van Bestuurlijke Besluitvorming Voorstellen (BBV’s);
 • Diverse projectmatige werkzaamheden, waaronder adviseren en oprichten VVE’s, en actualiseren van het huurtarievenbeleid;
 • Projectleider bij de verdere invoering van Planon (Vastgoedmanagementsysteem);
 • Adviseren van de andere accounthouders op inhoudelijke vraagstukken.

Vereisten / knock-outcriteria

 • Beschikbaar gedurende de gehele inhuurperiode.
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.
 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.

Gunningscriteria

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als accountmanager / vastgoedadviseur in een gemeentelijke organisatie in de afgelopen 7 jaar.
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het onderhandelen / oprichten / adviseren en deelnemen in een VVE in de afgelopen 7 jaar.
 • Aantoonbare werkervaring met het implementeren van het vastgoedmanagementsysteem Planon.
 • Aantoonbare werkervaring met problematiek rondom woonwagenlocaties.
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het coachen van (junior) accountmanagers vastgoed in de afgelopen 5 jaar.
 • Aantoonbare werkervaring met faillisementsafhandeling.

Competenties
Ondernemingszin
Je pakt in het werk nieuwe zaken op en doet voorstellen voor verbeteringen of vernieuwingen waardoor nieuwe wegen kunnen worden ingeslagen en nieuwe werkterreinen kunnen worden ontwikkeld.

Creativiteit
Je bent in staat om met verschillende mogelijkheden te komen voor het oplossen van problemen en weet geheel nieuwe werkwijze te bedenken ter vervanging van bestaande methoden en technieken.

Omgevingsbewustzijn
Je bent je bewust van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en speelt in op deze ontwikkelingen en vertaalt deze naar het eigen werkgebied.

Regisseren
Je bent in staat belangen opinies en inbreng van diverse partijen samen te brengen en geeft vorm aan en richting aan (uiteenlopende) samenwerkingsverbanden en realiseert een gemeenschappelijk resultaat.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 19 november 2020 van 09.30 uur tot 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 18 november 2020 bericht.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.