• darkblurbg

Accounthouder Omgevingsdienst VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Accounthouder Omgevingsdienst voor 24 uur per week voor de duur van 3 maanden. Er is een optie op verlenging van 3 maal 3 maanden. Regio: Noord-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 2 november 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen
De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega's die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega's die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen - binnen en buiten de organisatie - stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega's die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

Opdracht Taken en werkzaamheden
Die moeten worden uitgevoerd tijdens de opdracht:

 • (Strategisch) sparringpartner voor wethouder ikv de relatie met de omgevingsdienst
 • Onderhouden contacten met de omgevingsdienst en zorgen voor afstemming over taken en voortgang
 • Bespreken van en advies vragen over door de omgevingsdienst toegestuurde stukken, intern en extern, alsmede (regie voeren op) het correct afhandelen daarvan, waaronder het voorbereiden van besluitvorming door college, commissie en/of raad.
 • Bewaken van de uitvoer van opdrachten door de omgevingsdienst
 • Bestuderen van en adviseren over rapportages
 • Voeren van diverse interne en externe overleggen
 • Input geven voor het VTH uitvoeringsprogramma
 • Registreren en archiveren van binnengekomen stukken
 • Factuurafhandeling
 • Juridische advisering op milieutaken binnen de gemeente

Vereisten

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau:
 • Aantoonbare werkervaring als accountmanager/accounthouder omgevingsdienst/gemeente;

Gunningscriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Milieu;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als accountmanager/accounthouder omgevingsdienst/gemeente;
 • Aantoonbare werkervaring in juridische advisering op het gebied van milieuvergunningen;
 • Uiterlijk beschikbaar per 15 november 2020.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Analytisch vermogen
 • Inlevingsvermogen
 • Overtuigingskracht
 • Initiatief
 • Gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen
 • Samenwerken
 • Oplossingsgericht
 • Mondelingen en schriftelijke communicatieve vaardigheden

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 9 november 2020. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 6 november 2020 bericht.

Overige informatie

 • De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.