• darkblurbg

Accountmanager WSP VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Accountmanager WSP voor 36 uur per week tot 1 juli 2021. Er is een optie op verlenging van 1 maal 3 maanden. Regio: Zuid-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 20 november 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Rijswijk is volop in beweging. Dat geldt voor de stad zelf, maar ook voor de gemeentelijke organisatie. De organisatie richt zich op het realiseren van integrale (maatschappelijke) opgaven en stemt haar dienstverlening af op vragen en behoeften van inwoners, ondernemers en instellingen in Rijswijk.

We zijn een toegankelijke organisatie, met ongeveer 470 medewerkers in 35 verschillende teams verdeelt over 4 domeinen. Wie in Rijswijk gaat werken, komt terecht in een open cultuur, waarin de lijnen kort zijn. Je hebt dus snel contact binnen alle bestuurlijke en gemeentelijke niveaus. Je werkt samen in een team op basis van jouw talent en kennis. Daarbij krijg je veel ruimte en eigen verantwoordelijkheid, om jezelf te blijven ontwikkelen. De open cultuur en de overzichtelijke omvang van de organisatie zorgen ervoor dat jij en je werk goed zichtbaar zijn. Niet alleen binnen de organisatie, maar ook daarbuiten.

Werken bij Rijswijk betekent samen met inwoners en maatschappelijk partners aan de slag gaan om mooie doelen te bereiken. Samen zijn we Rijswijk!

Team
Het team werk bestaat uit zo`n 15 enthousiaste mensen, waar onder 3 accountmanagers. Daarnaast zijn er consulenten werk en hebben we eigen coaches in huis en hebben een perfect administratief team, waar gespecialiseerde taken worden uitgevoerd. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze website https://www.wsprijswijk.nl/

Opdracht
Als Accountmanager plaats je kandidaten uit bestanden van de Gemeente Rijswijk en samenwerkende partners in de Regio (gemeentes, UWV en andere partners) op beschikbare vacatures bij bedrijven. Daar waar mogelijk en wenselijk organiseer je in samenwerking met bedrijven projecten en arrangementen om de uitstroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te bevorderen. De functie bestaat uit de volgende werkzaamheden;

Verantwoordelijkheden

 • Signaleren, adviseren en oplossen van knelpunten bij personeelsvoorzienings- (spatie teveel) en scholingsvraagstukken bij werkgevers in de regio;
 • Verwerven en invullen van vacatures en leerwerkplekken;
 • Het uitvoeren van de gerichte en methodische werkgeversbenadering op basis van een goede arbeidsmarktanalyse, waarbij relatiebeheer en verbinding met de werkgever centraal staan;
 • Ontzorgen en faciliteren van de werkgever mede met inzet van de in de regio opgestelde instrumenten (regionale toolbox), projecten en arrangementen;  
 • Het signaleren en inventariseren van kansen en knelpunten bij personeelsvoorzienings- en scholingsvraagstukken bij bedrijven en organisaties
 • Het op proactieve wijze ondersteunen van consulenten bij het verkrijgen van informatie en kennis rond het doorverwijzen en matchen op vacatures die aangemeld zijn bij het WSP;

Taken

 • Lokaal en regionaal relaties leggen en onderhouden met werkgevers;
 • Vacatures, in kaart brengen en presenteren;
 • Adviseren van werkgevers over subsidiemogelijkheden doelgroepen en instrumenten;
 • Voorstellen van werkzoekenden uit het klantenbestand;
 • Acquisitie en organiseren bedrijfsbezoeken, netwerkbijeenkomsten en speedmeets;
 • Opstellen voortgangsrapportages en jaarlijks opstellen marktbewerkingsplan;
 • Adviseren en overleggen met klantmanagers over vervolgtrajecten en benodigdheden op basis van in kaart gebrachte kandidaten en gesignaleerde probleemsituaties;
 • Waarborgen van kwaliteitsdoelstellingen;

Vereisten

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.

Gunningscriteria

 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als accountmanager WSP in de afgelopen 5 jaar.
 • Aantoonbare werkervaring met het organiseren van netwerkbijeenkomsten.
 • Aantoonbare werkervaring met het opstellen van een marktbewerkingsplan.
 • Aantoonbare kennis van de applicatie Suite.
 • Aantoonbare kennis van subsidiemogelijkheden doelgroepen en instrumenten.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Resultaatgericht;
 • Samenwerken en verbinden;
 • Klantgericht;
 • Initiatiefrijk;
 • Netwerken;
 • Organisatiesensitief.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente worden in overleg gepland. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo snel mogelijk bericht.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.