• darkblurbg

Adviseur Bedrijfsbureau Ruimte VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Adviseur Bedrijfsbureau Ruimte voor 36 uur per week voor 3 maanden. Er is een optie op verlenging van 1 maal 3 maanden. Regio: Zuid-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 11 januari 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Bouw mee met gemeente Westland. Gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!  

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.  

Cluster Ruimte
Cluster Ruimte staat voor het ontwikkelen, initiëren en invulling geven aan ruimtelijke ontwikkelingen en het tot stand brengen en houden van kwalitatief hoogwaardige leefomgeving: van idee tot realisatie, inclusief beheer, onderhoud, toezicht, handhaving en omgevingsmanagement. Binnen het cluster Ruimte zetten 8 teams zich dagelijks in om een kwalitatief en hoogwaardige leefomgeving tot stand te brengen en op peil te houden. Binnen Cluster Ruimte worden daarnaast ruimtelijke ontwikkeling geïnitieerd en geïmplementeerd. Om een beeld te geven waar Cluster Ruimte zich mee bezig houdt, volgt hierna een beknopte uiteenzetting van de werkzaamheden per team.

Bedrijfsbureau
Beheer areaalgegevens, beheerssystemen en geo-informatie. Juridisch advies m.b.t. handhaving glastuinbouw en vastgoed, procedures bezwaar- en beroep. Administratie en registratie (projecten, programma’s, verhuur vastgoed, e.d.). Sturingsinformatie en managementrapportages.

Opdracht
Binnen het Cluster ben jij, voor de interne bedrijfsvoering, financiële administratie en monitoring, diegene die zorg draagt voor de informatieverkrijging en –voorziening. Vanuit meerdere specialismes adviseer en analyseer je alle informatie die nodig is voor een tactische en operationele sturing en besluitvorming.

 • Vertalen van alle informatie naar een overkoepelend advies richting programma-, project- en bedrijfsmanagement alsook de Planning & Control producten (of onderdelen hiervan);
 • Zorgdragen voor de uitvoering en implementatie van multidisciplinaire vraagstukken en processen;
 • Het verstrekken van inlichtingen aan in- en externe partijen;
 • Het verwerken van gegevens in geautomatiseerde systemen en zorgdragen voor het beheer van deze systemen als key user;
 • Vanuit de systemen afwijkingen signaleren en het opstellen van overzichten/rapportages;
 • Voorbereiden, checken en opstellen van financiële rapportages ten behoeve van de projectleiders, coördinatoren, regievoerders, programmamanagers en Teammanagers.

Vereisten / knock-outcriteria

 • Uurtarief maximaal €70,00 exclusief BTW en inclusief reiskosten woon-werkverkeer.
 • Je beschikt over een gevolgde hbo bachelor opleiding.

Gunningscriteria (weging)

 • Je beschikt over een afgeronde hbo bachelor opleiding op het gebied van (technische) Bestuurskunde/Bedrijfskunde of Civiele techniek/Bouwkunde.
 • Aantoonbare kennis van financieel administratieve processen opgedaan d.m.v. een opleiding / cursus (duidelijk weergegeven in het cv).
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen een gemeente in de afgelopen 6 jaar op het gebied van overheidsfinanciën binnen het vakgebied openbare ruimte.
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen een overheidsinstantie in de afgelopen 10 jaar op het gebied van projectmatig werken in het ruimtelijk domein.
 • Aantoonbare werkervaring met programma’s (duidelijk weergegeven in het cv):
  a) Planon;
  b) Key2Finance;
  c) TIM (urenregistratie);
  d) Promiis (projectadministratie).

Competenties

 • Je bent communicatief, proactief, fijn in het samenwerken, praktisch, verantwoordelijk en ontwikkelingsgericht;
 • Je beschikt over helicopterview waardoor je in staat bent om risico’s te signaleren;
 • Je acteert sterk op zowel tactisch als operationeel niveau.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: ma – vr.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 13 januari 2021 vanaf 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 12 januari 2021 bericht.

Overige informatie

 • De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.