• darkblurbg

Adviseur Bedrijfsbureau Ruimte VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Adviseur Bedrijfsbureau Ruimte voor 36 uur per week voor 3 maanden. Er is een optie op verlenging van 1 maal 3 maanden. Regio: Zuid-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 2 februari 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Bedrijfsinformatie
Bouw mee met gemeente Westland. Gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoners ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

De organisatie
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit concerncontrol en eenheid bureau gemeentesecretaris.

Cluster Ruimte
De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster houden zich bezig met het ontwikkelen, initiëren en invulling geven aan ruimtelijke ontwikkelingen. Zij zorgen voor het tot stand brengen én op peil houden van een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving: dit is inclusief beheer, onderhoud, toezicht, handhaving en omgevingsmanagement. Deze veelzijdige werkzaamheden zijn verdeeld over 7 teams.

Team
Het team Bedrijfsbureau Ruimte (BBRU) biedt ondersteuning aan alle primaire processen binnen het cluster Ruimte. De collega's dragen zorg voor het inrichten, registreren, monitoren en rapporteren van ontwikkelingen in de openbare ruimte. Het team levert zowel proactief als op verzoek informatie aan en bekleedt een signalerende en adviserende rol richting het management en de overige teams als het gaat om de interne bedrijfsvoering. Binnen het team worden verschillende doelgebieden onderscheiden zoals areaalbeheer, juridische advisering, ondersteuning programma- en projectmanagement, procesmanagement en administratie (reiniging, grondzaken, verhuur vastgoed, begraafplaatsen en bedrijfsvoeringaspecten).

Opdracht
Binnen het Cluster ga je onderdeel uitmaken van een team adviseurs die zorgdraagt voor informatieverkrijging en informatievoorziening op verschillende specialismes, zoals reiniging, grondzaken, afval, begraafplaatsen en (financiële) bedrijfsvoeringaspecten. Vanuit deze meerdere specialismes analyseer je alle informatie die nodig is en stel je adviezen op voor een tactische en operationele sturing en besluitvorming. Als adviseur beoordeel je de kwaliteit van de rapportages en de achterliggende vastlegging met een nieuwsgierige en nauwkeurige blik. Op basis van je gesprekken en onderzoek stel je op een constructieve manier een onafhankelijk advies op voor verbeteringen, veranderingen en vernieuwingen. Je stelt kritische vragen en stuurt de gesprekken, zodat je betere antwoorden krijgt. Je begeleidt op een projectmatige manier de implementatie van nieuwe rapportages en toetst of de (vernieuwde) richtlijnen in de praktijk worden gevolgd. Al je werkzaamheden stem je nauwgezet af met de opdrachtgevers.

Jouw taken

 • Vertalen van alle informatie naar een overkoepelend advies richting programma-, project- en bedrijfsmanagement alsook de Planning & Control producten (of onderdelen hiervan);
 • Opstellen van rapportages en managementinformatie op basis van opdrachtgever-opdrachtnemerschap;
 • Analyseren van data en adviseren hierover met relevante sturingsinformatie. Dit doe je gevraagd en ongevraagd;
 • Zorgdragen voor de uitvoering en implementatie van multidisciplinaire vraagstukken en processen;
 • Het verstrekken van inlichtingen aan in- en externe partijen;
 • Vanuit de systemen afwijkingen signaleren en het opstellen van overzichten/rapportages;
 • Het verwerken van gegevens in geautomatiseerde systemen en zorgdragen voor het beheer van deze systemen als key user;
 • Voorbereiden, checken en opstellen van rapportages ten behoeve van de opdrachtgevers, zoals projectleiders, coördinatoren, regievoerders, programmamanagers en Teammanagers.

Vereisten / knock-outcriteria

 • Uurtarief maximaal € 65,00 exclusief BTW en inclusief reiskosten woon-werkverkeer;
 • Je beschikt over een gevolgde hbo bachelor opleiding.

Gunningscriteria

 • Je beschikt over een afgeronde hbo bachelor opleiding op het gebied van Bedrijfskunde, Bedrijfseconomie of Data analyse.
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen de (gemeentelijke) overheid in de afgelopen 6 jaar op het gebied van overheidsfinanciën.
 • Je hebt aantoonbare kennis op het gebied van data-analyses en data-visualisatie aantoonbaar gemaakt door middel van werkervaring of een opleiding / cursus.
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen een overheidsinstantie in de afgelopen 10 jaar op het gebied van projectmatig werken in het ruimtelijk domein.
 • Aantoonbare werkervaring met Key2Finance.
 • Aantoonbare werkervaring met TIM (urenadministratie).
 • Aantoonbare werkervaring met BI Rapportagetool (zoals Cognos).
 • Aantoonbare werkervaring met Promiis (projectadministratie).

Competenties

 • Je bent communicatief, proactief, praktisch, verantwoordelijk en ontwikkelingsgericht.
 • Daarnaast kan je zowel in teamverband als zelfstandig aan de slag;
 • Je beschikt over helicopterview waardoor je in staat bent om risico’s te signaleren.
 • Je acteert sterk op zowel tactisch als operationeel niveau;

 Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: ma – vr.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 5 februari 2021 van 09:00 tot 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 4 februari 2021 bericht.

Overige informatie

 • De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.