• darkblurbg

Adviseur Kwaliteit Jeugd regio Zuid-Holland VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Adviseur Kwaliteit Jeugd regio Zuid-Holland voor 20 uur per week voor 12 maanden. Er is een optie op verlenging van 2 maal 6 maanden. Regio: Zuid-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: uiterlijk 18 oktober 2021. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 29 september 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
De gemeente Voorschoten heeft ruim 25.000 inwoners en behoort tot de top 10 van beste woongemeenten. We stellen alles in het werk om goede voorzieningen te bieden aan álle inwoners van Voorschoten. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers goed in hun vel zitten en het naar hun zin hebben. Je krijgt daarom bij ons als medewerker de kans om je talenten veelvuldig  in te zetten. Er is een prettige, informele werksfeer en we bieden veel ruimte om jezelf te ontwikkelen. 

Na een periode van samenwerking met de gemeente Wassenaar zijn we per 1 september als zelfstandige gemeente verdergegaan. Het domein Mens en Samenleving is in een gastheerschapsconstructie ondergebracht bij de gemeente Voorschoten. Middels een dienstverleningsovereenkomst (DvO) neemt de gemeente Wassenaar ook diensten af op het gebied van het sociaal domein. We werken vanuit onze drie kernwaarden: vakkundig, betrouwbaar en in eenvoud. Dit betekent onder andere dat we goede dienstverlening leveren, afspraken nakomen, efficiënt werken en zaken niet onnodig ingewikkeld maken. We werken op onderdelen opgavengericht en in samenwerking met inwoners, ondernemers en andere samenwerkingspartners. Voor het domein Mens en Samenleving zoeken we een  adviseur kwaliteit voor  jeugd.

Opdracht
Als adviseur kwaliteit stel jij continue de vraag hoe het beter kan. Van nature heb jij een visie op een effectieve bedrijfsvoering. Als kwaliteitsmedewerker, en met jouw visie over kwaliteit, ben je dé verbinder tussen de collega’s van het team beleid en het team uitvoering. Samenwerking en integraal denken en handelen staan in jouw werk centraal. Je coacht je collega’s niet alleen vanuit de regelgeving, maar ook op houding en gedrag in casuïstiek.

 • Je zet je in om onze dienstverlening vanuit de Jeugdwet te optimaliseren en je geeft invulling aan kostenbesparende maatregelen op het gebied van jeugdzorg
 • Je adviseert over kwaliteitsverbetering, ontwerpt interne richtlijnen, werkprocessen en procedures.
 • Je vertaalt beleid naar werkprocessen
 • Je optimaliseert de kwaliteit van de uitvoering en zorgt dat dit geborgd blijft.
 • Je ontwikkelt, implementeert en borgt kwaliteitseisen en –normen in de werkprocessen. Daarnaast analyseer je en controleer je de administratieve organisatie.
 • Je adviseert gevraagd en ongevraagd hierover en betrekt hierbij alle recente informatie.
 • Je voert kwaliteitscontroles uit en toetst dossiers. Je houdt nieuwe ontwikkelingen omtrent (aankomende) wetgeving en beleid bij, past deze toe en legt deze uit, toetst deze op uitvoerbaarheid, vertaalt deze in procesbeschrijvingen en maakt instructies voor de uitvoering op hoofdlijnen.
 • Zo nodig vertaal je kwaliteitseisen door in beleidsregels.
 • Je levert een belangrijke bijdrage aan de planmatige implementatie van deskundigheidsontwikkeling bijvoorbeeld door het verzorgen/organiseren van trainingen.

Vereisten / knock-outcriteria

 • Uiterlijk beschikbaar per 18 oktober 2021 voor 20 uur per week gedurende de gehele opdrachtduur incl. verlengingsopties.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)

 • Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Adviseur Kwaliteit Jeugd de afgelopen 5 jaar (50 punten).
 • Je hebt een afgeronde HBO bachelor opleiding, in de richting van Sociaal Juridische Dienstverlening, Juridisch Kwaliteitsmedewerker Sociale Dienstverlening of Bedrijfskundige (30 punten).
 • Aantoonbare werkervaring met de Jeugdwet in de afgelopen 3 jaar (20 punten).

Competenties (gerelateerd aan HR21 competenties)

 • Overtuigingskracht - Jouw werkervaring, professionalisme en sterke affiniteit met het werkveld maken dat jij wordt gewaardeerd als gesprekspartner.
 • Oordeelsvorming - Je laat zien dat je vanuit de ‘geest’ van de wet handelt en de leefwereld van de klant voorop stelt.
 • Communicatie - Je communiceert helder en bent transparant in wat je wilt.
 • Samenwerken - Je bent een verbinder en bruggenbouwer. Je kunt makkelijk schakelen met de verschillende professionals binnen het team en tussen beleid en uitvoering.
 • Analytisch vermogen - Je neemt afstand van de dagelijkse praktijk en je kunt zaken in een breder verband plaatsen.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg te bepalen.

Planning
De gesprekken bij de gemeente Voorschoten zijn gepland op maandag 4 oktober 2021 van 11.30 uur tot 13.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 1 oktober 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente Voorschoten zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.


Overige interim / freelance / zzp opdrachten week 38     Geld verdienen met een tip