• darkblurbg

Adviseur Mobiliteit en Ontwikkeling VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Adviseur Mobiliteit en Ontwikkeling voor 32 uur per week voor 6 maanden. Er is een optie op verlenging van 1 maal 3 maanden. Regio: Zuid-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 12 januari 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoners ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!  

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. Medio 2017 verhuizen we naar twee nieuwbouwlocaties in Naaldwijk. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit concern control en eenheid bureau gemeentesecretaris.

Cluster Bedrijfsvoering
De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster zorgen voor solide bedrijfsvoering. Het cluster voorziet hiertoe in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en ondersteuning van de andere clusters op alle taakvelden van bedrijfsvoering (personeel, financiën, informatievoorziening, automatisering, belastingen, juridische en facilitaire zaken). Met de klantvraag centraal werken zij aan integrale oplossingen en wordt er aangestuurd vanuit de 1ste , 2de  en 3delijn.

Taakveld
Personeel, Ontwikkeling, Organisatie en Communicatie (POOC) is verantwoordelijk voor de advisering en ondersteuning van de afdelingen op het gebied van Human Resource en Communicatie. Het onderdeel Personeel, Organisatie en Ontwikkeling doet dit door het opzetten van, adviseren over en het uitvoeren van een modern HRM-beleid. Het onderdeel Communicatie doet dit door samen met de afdelingen communicatiestrategieën, -plannen en -middelen te ontwikkelen. Ze staan de afdelingen proactief bij in hun communicatie, voorlichting en woordvoering. Daarnaast zijn zij leidend in representatie, intranet, de website en nieuwe media.

Opdracht
Als adviseur Mobiliteit & Ontwikkeling ben je de spil in de organisatie als het gaat om leren en loopbaan. Je geeft zowel beleidsmatig als praktisch vorm en uitvoering aan de professionele leeromgeving binnen gemeente Westland. Je werk bestaat uit een breed palet aan taken:

 • Adviseren van het management. Je denkt mee met het management over hoe organisatie- of clusterdoelstellingen vertaald kunnen worden naar leer- en ontwikkelinterventies. Je bent hierbij een gesprekspartner die zowel de verbetering van resultaten als de groei van mens en organisatie in het oog houdt.
 • Ontwikkelen van opleidingsaanbod. Met belanghebbenden binnen een thema (leerlijn) inventariseer je de opleidingsbehoefte en draag je zorg voor het aanbod. Je implementeert nieuwe oplossingen, denk hierbij ook aan digitale oplossingen in ons veranderende werkveld, om leren in de organisatie mogelijk te maken.
 • Sturing geven aan het mobiliteitscentrum. Je bent opdrachtgever van de externe loopbaanadviseurs en geeft strategische richting aan de toekomst van het centrum. Je ziet toe op de goede uitvoering van verplichte en vrijwillige mobiliteitstrajecten.
 • Coördineren van het traineeship. Je draagt zorg voor de ontwikkel- en procesmatige aspecten van het traineeship. Je inventariseert opdrachten en leerbehoeften, onderhoudt hiervoor contact met alle betrokkenen (trainees, opleider, leidinggevenden), evalueert voortdurend en geeft op die wijze uitvoering en richting aan (de toekomst van) het Young Professional-programma.
 • Bewaken en bevorderen van de integraliteit van het HR-instrumentarium. Je ontwikkelt en stimuleert de inzet van de juiste (nieuwe) HR-instrumenten en ziet er met je HRM-collega’s op toe dat deze elkaar versterken.
 • Actief in netwerken. Je neemt deel aan diverse werkgroepen in onze arbeidsmarktregio en bent een betrouwbare partner in regionale mobiliteitsplatformen.

Vereisten / knock-outcriteria

 • Uurtarief maximaal € 70,00 inclusief reiskosten en exclusief btw.
 • Je beschikt over een gevolgde hbo bachelor opleiding.

Gunningscriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in een adviserende functie binnen het domein van HR Development in de afgelopen 4 jaar.
 • Je bent een organisatiekundige en hebt aantoonbaar affiniteit met leren en ontwikkelen.
 • Je bent aantoonbaar betrokken geweest bij het opzetten en uitvoeren van mobiliteitstrajecten en ontwikkelprogramma’s in de afgelopen 3 jaar.
 • Aantoonbare werkervaring binnen een gemeentelijke organisatie de afgelopen 4 jaar.

Competenties

 • Je kent de ontwikkelingen in dit vakgebied en houdt dit actief bij;
 • Denken én doen is wat je wilt;
 • Je beschikt over een mix van creativiteit, ondernemingszin en enthousiasme waardoor je nieuwe leer- en mobiliteitsoplossingen kunt realiseren;
 • Vanzelfsprekend beschik je over uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden, een sterk ontwikkeld organisatievermogen en kun je zowel zelfstandig als in teamverband functioneren.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.  

Planning
De gesprekken bij de gemeente worden in overleg gepland. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen z.s.m. bericht.

Overige informatie

 • De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.