• darkblurbg

Adviseur omgevingsmanagement Regionale Waterkeringen regio Utrecht VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Adviseur omgevingsmanagement Regionale Waterkeringen regio Utrecht voor 24 - 36 uur per week tot en met 31 december 2022 (15 maanden). Er is geen optie op verlenging. Regio: Utrecht. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: oktober 2021. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 5 oktober 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zorgt voor veilige dijken, schoon water en droge voeten in het zuidelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van Zuid-Holland. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is één van de 21 waterschappen in Nederland. Het waterschap is, net als een gemeente, een lokale overheid. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) bestaat uit een algemeen bestuur, een college van Dijkgraaf en Hoogheemraden en meer dan 500 medewerkers.
HDSR is in transitie om voorbereid te zijn op de veranderende opgaves die van buitenaf op haar af komen. HDSR staat voor een grote opgave: in de komende jaren zal zij een forse inspanning doen en bijdragen aan het Hoog Water Beschermingsprogramma. Dit maakt dat er aanzienlijke projecten gestart zijn en worden.

Neem eens een kijkje in onze keuken:
 http://bit.ly/2fCjJnb

Opdracht
HDSR voert een aantal IPM-gestuurde, grote projecten uit. Eén van die projecten gaan over regionale waterkeringen (RWK). Daarmee staan we voor een mooie opgave! Voor IPM-team dat hier aan werkt zijn wij op zoek naar een Adviseur omgevingsmanagement

Het project
Het waterschap heeft een grote lengte aan regionale waterkeringen in het beheer, vooral in het westen van het beheergebied. Deze keringen hebben regelmatig onderhoud nodig, met name vanwege de slappe ondergrond en daarmee samenhangende voortdurende bodemdaling. Binnen het project, gericht op het groot onderhoud aan regionale keringen worden voortdurend deelprojecten gestart en afgerond. Samen met de omgeving wordt iedere keer zorgvuldig bekeken welke maatregelen moeten worden getroffen om de veiligheid van de dijk en de oevers te waarborgen. Maar ook in welke mate tegemoet kan worden gekomen aan wensen van belanghebbenden.

De rol
Voor het IPM-team Regionale Waterkeringen zijn we op zoek naar een medior adviseur omgevingsmanagement. Iemand die grotendeels zelfstandig het omgevingsproces in verkennings-, planvorming en realisatiefase kan opzetten en uitvoeren, onder de regie van de omgevingsmanager en naast andere omgevingsadviseurs op andere projecten die onder dit IPM-team vallen. Naast de werkzaamheden in projecten, wordt ook een inspanning gevraagd als ‘rechterhand’ van de omgevingsmanager, zoals een bijdrage leveren aan de planning, risicoanalyse en capaciteitsraming.

Naast de werkzaamheden in de projecten is afstemming nodig tussen de kering- en oeverprojecten, Gekanaliseerde Hollandse IJssel Noord, baggeren, Doorslagsluis en Waaiersluis. Deze projecten hebben raakvlakken met elkaar, met projecten van derden en ook met de werkzaamheden van onze collega’s bij de beheerafdeling.

Minimumeisen / knock-outcriteria

 • Minimaal HBO werk-en denkniveau, in de vorm van een afgeronde HBO-opleiding;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in omgevingsmanagement;
 • Tarief maximaal € 80,00 per uur exclusief BTW en inclusief woon-werkverkeer.

Gunningscriteria (weging)

 • Aantoonbare werkervaring met het begeleiden van conditionerende onderzoeken en werkzaamheden (kabels en leidingen, NGE, flora en fauna, bodem) in de afgelopen 5 jaar (maak dit duidelijk aantoonbaar in het cv.) (20 punten);
 • Aantoonbare werkervaring in het maken van stakeholderanalyses (20 punten);
 • Aantoonbare werkervaring in stakeholdergesprekken voeren en de wensen omzetten in klanteisen (KES-proces) (20 punten);
 • Ontwerpsessies voorbereiden en zo nodig begeleiden (zowel intern als extern) )(maak dit duidelijk aantoonbaar in het cv.) (15 punten);
 • Minimaal 2 jaar werkervaring binnen een IPM-team (15 punten);
 • Bekend en ervaring met ontwerpprocessen conform de MIRT-systematiek (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Resultaatgericht;
 • Plannen en organiseren;
 • Netwerken;
 • Aantoonbaar communicatief vaardig, in woord en geschrift;
 • Flexibel in gedrag en in staat aan meerdere taken tegelijkertijd te werken. 

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de HDSR zijn gepland op vrijdag 8 oktober 2021 tussen 13.00 uur en 16.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 7 oktober 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie
- VOG en geheimhoudingsverklaring zijn relevant.


Overige interim / freelance / zzp opdrachten week 38     Geld verdienen met een tip