• darkblurbg

Adviseur parkeren VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Adviseur parkeren voor 28 - 36 uur per week voor de duur van 3 maanden. Er is een optie op verlenging van 3 maal 3 maanden. Regio: Noord-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 27 november 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen 
De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega's die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega's die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen - binnen en buiten de organisatie - stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega's die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

Opdracht

 • Contractbeheer van het contract tussen de gemeente en de Coöperatie Parkeerservice, die o.a. verantwoordelijk is voor de parkeercontrole en monitoren van de uitvoering door PS.
 • Gefaseerd invoeren betaald parkeren, waaronder het organiseren en bijwonen van bewonersavonden.   
 • Vragen en klachten behandelen van in- en externe belanghebbenden binnen de beleidskaders. In deze rol is er veel contact met bewoners, ondernemers en ontwikkelaars over diverse parkeerzaken (parkeerbonnen, uitrol betaald parkeren en complexe vergunningaanvragen).
 • Het parkeerbeleid verder optimaliseren en verbeteren.
 • Afhandelen van moties/toezeggingen/artikel 41 vragen.
 • Vergunningverlening en verlengingen.
 • Input geven op de aanbesteding voor een nieuw vergunningensysteem.
 • Behandelen van e-mail/zaaksysteem/klachten.
 • Verzamelen en interpreteren van data voor procesverbetering en rapportages, dit doet de medewerker met behulp van onderzoek en monitoring.
 • Samenwerken met andere afdelingen, onder andere op het gebied van de mobiliteitsvisie, deelautobeleid,  projecten alsmede deelnemen in het brede verkeerskundigen-overleg.
 • De begrotingscyclus op het taakveld parkeren begeleiden.
 • Opstellen notities en deze doorgeleiden naar het college.

Vereisten / knock-outcriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;

Gunningscriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van bestuurskunde, bouwkunde, planologie of verkeerskunde;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring de afgelopen 5 jaar op het gebied van parkeren binnen een gemeente;
 • Aantoonbare werkervaring op het gebied van gemeentelijk parkeerbeleid;
 • Uiterlijk beschikbaar per 10 december 2020.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Analytisch vermogen
 • Inlevingsvermogen
 • Overtuigingskracht
 • Initiatief
 • Gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen
 • Samenwerken
 • Oplossingsgericht
 • Mondelingen en schriftelijke communicatieve vaardigheden

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 1 december 2020. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 30 november 2020 bericht.

Overige informatie

 • De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.