• darkblurbg

Adviseur Privacy en Security VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Adviseur Privacy en Security voor 8 uur per week voor 2 maanden. Er is een optie op verlenging. Regio: Zuid-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 29 januari 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Werken bij Leidschendam-Voorburg
Dat betekent, werken voor een sociale en ondernemende gemeente met ongeveer 75.000 inwoners. We werken aan de gezamenlijke ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen.

Wij werken informatiegestuurd en zijn toekomstgericht. We stimuleren klantgerichtheid en het nemen van eigen initiatief bij onze medewerkers. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid. Het medewerkersonderzoek 2019-2020 wees uit dat medewerkers het vertrouwen van hun werkgever waarderen en dat het hen zelfstandiger en flexibeler maakt. Deze positieve waardering leverde het keurmerk “Beste werkgever” op.

Opdracht
Binnen de arbeidsmarktregio regio Zuid-Holland Centraal (ZHC) wordt het dienstverleningsconcept “ HalloWerk” ingevoerd bij alle regiogemeenten en/of uitvoeringsorganisaties.

De adviseur Privacy &Security en technische en functionele implementatie, heeft daarbij de volgende taken en werkzaamheden:

 • Ondersteuning van de projectleider HalloWerk, op het gebied van Privacy en Security en bij de operationalisering van HalloWerk.
 • Afstemming van HalloWerk specifieke zaken met de Privacy en Security Officers, juristen, Functionarissen Gegevensbescherming en contractmanagers van de regiogemeenten binnen ZHC.
 • Zorgen voor het afsluiten van een (Gezamenlijk)-verantwoordelijken overeenkomst tussen alle regiogemeenten binnen ZHC.
 • Ondersteunen bij de Data Protection Impact Assessment (DPIA) van HalloWerk, die moet gaan gelden voor alle regiogemeentes en/of uitvoeringsorganisaties.
 • Afstemmen tussen regiogemeenten van de procedure bij een (potentieel) datalek.
 • Ondersteuning van de projectleider HalloWerk bij de operationalisering van HalloWerk bij alle regiogemeenten, inclusief
  • Afstemming met leveranciers Jobport en Matchcare.
  • Laten uitvoeren van technische en functionele testen.
  • Oplevering aan de uitvoerende afdelingen (bestaande uit Teammanagers, Superusers en Coaches) van elke regiogemeente of uitvoeringsorganisatie.

Vereisten / knock-outcriteria

 • Je beschikt minimaal over een afgeronde hbo bachelor opleiding.
 • Uiterlijk beschikbaar per 8 februari 2021.
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het uitvoeren van DPIA’s in de afgelopen 3 jaar (duidelijk weergegeven in het cv).
 • Voor deze functie geldt een maximaal uurtarief van € 75,- inclusief reiskosten en exclusief BTW.

Gunningscriteria

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring binnen een gemeentelijke organisatie in de afgelopen 10 jaar.
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare met het uitvoeren van de BIO-baselinetoets in de afgelopen 3 jaar.
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare met het uitvoeren van risico analyses in de afgelopen 3 jaar.
 • Aantoonbare kennis van de AVG regelgeving.
 • Aantoonbare kennis van de wet SUWI.
 • Aantoonbare kennis van de Participatiewet.
 • Je beschikt over een CISM-diploma en/of CISSP-training of certificering.

Competenties

Analytisch vermogen
Je bent in staat om problemen te signaleren, herkent belangrijke informatie en legt verbanden tussen gegevens. Je spoort mogelijke oorzaken van problemen op; zoekt terzake doende gegevens.

Visie
Het nemen van afstand van de dagelijkse praktijk en plaatst deze in een breder verband. Je bent in staat op je op lange termijn te richten en vertaalt informatie naar ideeën in de toekomst.

Inlevingsvermogen
Je onderkent en verplaatst je in de gevoelens en behoeften van anderen, en je houdt rekening met de gevolgen van eigen handelen op andere mensen of onderdelen van de organisatie.

Overtuigingskracht
Je bent in staat om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt om instemming te krijgen met bepaalde plannen, ideeën of producten.

Initiatief
Je signaleert kansen en handelt ernaar in plaats van passief te blijven tot anderen iets gedaan hebben. Je neemt actief maatregelen om de gang van zaken te beïnvloeden.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: maandag t/m vrijdag (in overleg te bepalen).

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland in de week van 1 februari 20201. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 1 februari 2021 bericht.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.