• darkblurbg

Adviseur Raadsgriffie VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Adviseur Raadsgriffie voor 24 - 28 uur per week voor de duur van 5 maanden. Er is een optie op verlenging. Regio: Utrecht. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: 1 januari 2021. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 12 november 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en gemeente: samen zijn we Nijkerk, een dynamische gemeente met 43.000 inwoners.

De Raadsgriffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraad, zodat hij optimaal kan functioneren. De griffie zorgt voor een goede voorbereiding en verloop van de vergaderingen. We adviseren de raad, raadsfracties en raadsleden bij hun werk. We zijn aanspreekpunt voor het college en de ambtelijke organisatie over de werkwijze en besluitvorming door de gemeenteraad. De  inwoners kunnen bij de griffie terecht voor vragen over of aan de raad.

De Raadsgriffie van de gemeente Nijkerk bestaat uit een griffier en twee raadsadviseurs (in totaal 2,6 fte vast).

Opdracht

 • Raadscommissie (intern advies/afstemming, advies raad, voorbereiding vergadering, aanwezigheid en ondersteuning voorzitter tijdens vergadering, afhandeling vergadering)
 • Ondersteuning van andere bijeenkomsten van de raad (Beeldvorming, raadsvergadering, bijzondere bijeenkomsten)
 • Raadscommunicatie (verzorgen van pagina van de raad in de huis-aan-huis krant, social media, interne communicatie)
 • Post en archivering (o.a. beoordelen en verwerken ingekomen stukken, vragen van raadsleden)

Vereisten

 • Aantoonbare werkervaring als adviseur op een raadsgriffie;
 • Beschikbaar op de gevraagde dagen en donderdagavond;
 • Maximum tarief € 60,00 inclusief reiskosten, exclusief BTW;

Gunningscriteria

 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur op een raadsgriffie waaronder specifiek de werkzaamheden als commissiegriffier;
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met administratieve processen op een raadsgriffie, waaronder het werken met een raadsinformatiesysteem;
 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
 • Aantoonbare werkervaring met genoemde communicatiewerkzaamheden zoals benoemd in de opdrachtomschrijving (Beeldvorming, raadsvergadering, bijzondere bijeenkomsten, verzorgen van pagina van de raad in de huis-aan-huis krant, social media, interne communicatie, post en archivering).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Inzicht in bestuurlijke processen bij een gemeente en een sterk gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen
 • Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatie.
 • Accuraat en zorgvuldig werkend.
 • Handig met software (raadsinformatiesysteem, systeem voor uitzending vergaderingen).
 • Bereid alle voorkomende werkzaamheden binnen de raadsgriffie te doen (de administratieve werkzaamheden die samenhangen met een taak, worden zo veel mogelijk door de betreffende medewerker gedaan.)
 • Geen bezwaar tegen werken in de avonduren (voornamelijk donderdagavond).
 • Bereid om verlof zo veel mogelijk tijdens een reces op te nemen.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In ieder geval op maandag, dinsdagochtend en donderdag, overige uren in overleg. NB Donderdagavond is de vaste vergaderavond van de gemeenteraad.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 26 november 2020 van 10.00 uur tot 14.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 25 november 2020 bericht.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.