• darkblurbg

Afdelingshoofd IDV VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Afdelingshoofd IDV voor 32 uur per week voor 6 maanden. Er is een optie op verlenging van 2 maal 4 maanden. Regio: Zuid-Holland. Opleidingsniveau: HBO+. Start opdracht: z.s.m., maar uiterlijk 1 februari 2021. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 18 januari 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. We werken de komende jaren aan grote projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, voorzieningen, natuur en recreatie. Het ondernemersklimaat wordt gekenmerkt door innovatieve ondernemers die vooruitlopen op het gebied van warmtetransitie en duurzaamheid. Wonen in Pijnacker-Nootdorp is aantrekkelijk vanwege de goede voorzieningen en de prettige ligging in het groen met uitstekende verbindingen naar Den Haag en Rotterdam.

De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 380 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd, wat blijkt uit ons ‘Beste Werkgever’-keurmerk, en zijn trots op de organisatie waarvoor zij werken.

Afdeling
De afdeling (IDV) Interne Dienstverlening heeft 56 medewerkers en een flexibele schil van 19 medewerkers. De afdeling bestaat uit de volgende teams:

 • Communicatie & Klantcontactcentrum.
 • Informatievoorziening & automatisering.
 • Bodedienst & Facilitair.

IDV is 1 van de 7 afdelingen bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp en valt direct onder de directie.

De kernwaarden van de gemeente zijn ‘betrouwbaar’, klantgericht en continu verbeteren en vernieuwen.

Opdracht
Als afdelingshoofd IDV ben je uiteraard bezig met de dagelijkse aansturing van de afdeling IDV. Het team Communicatie & KCC en het team I&A worden aangestuurd door een teamleider, zelf stuur je op hoofdlijnen de bodedienst & facilitair aan. De dagelijkse aansturing van de bodedienst is in handen van een senior medewerker. Daarnaast neem je samen met de andere afdelingshoofden en directie wekelijks deel aan het managementoverleg waar organisatie brede onderwerpen aan de orde komen.

Naast de dagelijkse aansturing van de afdeling zijn er ook een aantal opdrachten waar je mee aan de slag gaat:

Visie op interne dienstverlenging en bedrijfsvoering
De samenleving verandert en ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op. De veranderende samenleving en de ontwikkelingen die “buiten” plaatsvinden, hebben ook invloed op de interne organisatie. Het is dan ook de uitdaging om hierop in te spelen en vorm en inhoud te geven aan een herijkte visie op interne dienstverlening en bedrijfsvoering. Het is aan jou de taak om hier een belangrijke bijdrage aan te leveren en er voor te zorgen dat de visie wordt opgesteld. deze op te stellen.  

Bemensing KCC + benchmark 
De bemensing van het KCC is krap en het grootste deel van de flexibele schil is te vinden binnen het KCC. In de eerste helft van 2021 dient er een benchmark te worden uitgevoerd waardoor objectief te bepalen valt hoe de bemensing zich verhoudt tot andere vergelijkbare organisaties. Op basis van o.a. deze benchmark wordt een voorstel verwacht over de bemensing van het KCC voor 2022 en verder. Daarbij wordt verwacht dat de verhouding tussen vast en flexibel personeel wordt verbeterd (dat wil zeggen minder inhuur, meer vast personeel).

ICT uitdaging planmatig en structureel op orde brengen 
De afgelopen jaren is door I&A hard gewerkt om slimmer samen te werken, slimmer te communiceren en slimmere data-inzet mogelijk te maken. De gemeentelijke organisatie heeft een volledig up-to date ICT omgeving inclusief uitwijk. Alle medewerkers maken gebruik van ‘slimme hulpmiddelen’ zodat thuiswerken in dat opzicht geen probleem is.

De komende tijd moet worden gewerkt aan een hernieuwd project portfolio, inclusief de instrumenten die het de directie mogelijk maakt pro actief te kunnen (bij) sturen.

Gunningscriteria (weging)

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als manager bij gemeenten in de afgelopen 10 jaar;
 • Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring binnen een gemeentelijke organisatie in de afgelopen 15 jaar;
 • Aantoonbare werkervaring bij gemeenten op het gebied van organisatieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, gericht op het verbeteren van dienstverlening aan inwoners, als ook interne klanten (duidelijk weergegeven in het cv middels referentie project(en));
 • Aantoonbare kennis van coachend / verbindend leiderschap d.m.v. een afgeronde opleiding / cursus;
 • Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan de genoemde criteria voldoet.

Competenties

 • Resultaatgericht;
 • Politiek bestuurlijk sensitief, kan goed schakelen op alle niveaus;
 • Hands- on mentaliteit;
 • Bevordert ontwikkeling medewerkers;
 • Spreekt aan en is aanspreekbaar;
 • Klantgerichte blik.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg, maar in ieder geval op woensdag.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn (digitaal) gepland op woensdag 20 januari 2021 tussen 09.00 uur en 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 21 januari 2021 bericht.

Overige informatie

 • De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.