• darkblurbg

Afdelingshoofd Repressie VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Afdelingshoofd Repressie voor 36 uur per week voor de duur van 3 maanden. Er is een optie op verlenging van 1 maal 3 maanden. Regio: Utrecht. Opleidingsniveau: HBO+. Start opdracht: 4 januari 2021. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 10 december 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Uw veiligheid, Ons werk
Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband van en voor de 26 Utrechtse gemeenten. Wij zorgen elke dag voor de veiligheid van alle mensen die in de regio wonen en verblijven. Dat doen wij met onze centralisten op de 112-meldkamer, onze brandweermensen en onze collega’s va risicobeheersing, crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio.

Wij zijn er voor de mensen in de samenleving, die rekenen op onze professionaliteit. Onze ambitie is om dat met onze partners steeds beter te doen.

De directie Brandweerrepressie is verantwoordelijk voor de repressieve brandweerzorg in de Provincie Utrecht. Samen met het Bedrijf Preparatie Brandweer vormen zij één regionale organisatie met als doel het werk op de brandweerposten uit te kunnen voeren en optimaal te ondersteunen.

Opdracht
De Directie Brandweerrepressie binnen de Veiligheidsregio Utrecht is op zoek naar een Interim Afdelingshoofd Repressie. Het Afdelingshoofd is verantwoordelijk voor een goed functionerende repressieve brandweerzorg van de vrijwilligers van circa 30 brandweerposten in de Provincie Utrecht. Je bent verantwoordelijk voor de (financiële) prestaties van de afdeling en kwalitatieve doorontwikkeling van de diensten van de afdeling. Elke brandweerpost staat onder leiding van een postcommandant. Je stuurt alle postcommandanten in werkgebied 1 aan. Je geeft richting, ruimte en grenzen richting medewerkers. Je maakt, samen met de twee andere Afdelingshoofden Repressie, onderdeel uit van het MT Brandweerrepressie. Tenslotte ben je namens het MT Brandweerrepressie portefeuillehouder voor het aandachtsgebied ‘materieel’.

Vereisten / knock-outcriteria

 • Meer dan 10 jaar managementervaring met indirect leidinggeven (leiding geven aan leidinggevenden) in de afgelopen 15 jaar;
 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
 • Beschikbaar voor 36 uur per week beschikbaar, ook in de avonduren.

Gunningscriteria

 • Aantoonbare ervaring met aansturing van vrijwilligers;
 • Aantoonbare ervaring met het aansturen van medewerkers met een operationele taak;
 • Aantoonbare werkervaring met onderhoud van materieel;
 • Aantoonbare ervaring bij de brandweer of andere dienstverlenende organisaties zoals defensie, politie, ambulance;
 • Minimaal 9 maanden werkervaring in de afgelopen 5 jaar bij het onderdeel ‘brandweer’ bij een veiligheidsregio;
 • Beschikbaar uiterlijk per 1 januari beschikbaar.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Sterk verbindend leider
 • Resultaatgericht
 • Analytische vaardigheden
 • Organisatiesensitiviteit en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden
 • In staat om situationeel en groepsgericht leiding te geven

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg. De kandidaat moet beschikbaar zijn in de avonduren. In de avonden zijn er vaak overleggen met vrijwilligers op onze brandweer posten

Planning
De gesprekken bij de VRU zijn gepland op maandag 14 december 2020. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 11 december 2020 bericht.

Overige informatie

 • De VRU vraagt voor deze functie een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).