• darkblurbg

Ambtelijk Secretaris Medezeggenschapsraden regio Leeuwarden VACATURE

Wij zijn per direct op zoek naar een freelance / interim / zzp Ambtelijk Secretaris Medezeggenschapsraden regio Leeuwarden voor 16 - 32 uur per week tot in elk geval juli 2022, met een optie op verlenging. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. en in overleg. Reageren vóór 13 december 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam.

Werkzaamheden bij voorkeur zoveel mogelijk op locatie, gedeeltelijk vanuit huis (in overleg).

Waar ga je aan de slag

De hogeschoolmedezeggenschapsraad en de deelmedezeggenschapsraden worden professioneel ondersteund door ambtelijk secretarissen. Deze zijn verenigd in het Bureau Medezeggenschaps-ondersteuning (BMO), onderdeel van de bestuursstaf. De ambtelijk secretarissen worden functioneel aangestuurd door de voorzitters van de raden die zij ondersteunen. De operationele leiding vindt plaats door een teamleider van de bestuursstaf. De medezeggenschapsstructuur van deze Hogeschool omvat 17 raden: 1 hogeschoolmedezeggenschapsraad, 14 academiedeelraden en 2 deelraden voor de ondersteunende stafeenheden.

Wat ga je doen

 • Als ambtelijk secretaris ga je (dienst en/of academie) medezeggenschapsraden ondersteunen.
 • Je volgt actief de ontwikkelingen op het gebied van medezeggenschap.
 • Je plant en bereidt de vergaderingen van de raad en het dagelijks bestuur voor. Je notuleert en bewaakt de voortgang van gemaakte afspraken en concipieert adviezen en correspondentie van de raad.
 • Je bewaakt besluitvormingsprocedures en -processen en zorgt voor de archivering.
 • Daarnaast adviseer je de raad over medezeggenschapszaken, beleidsontwikkelingen en processen.
 • Je onderhoudt in- en externe contacten om informatie uit te wisselen.
 • Je begeleidt nieuwe raadsleden.
 • Daarnaast geef je (juridisch) advies aan de raad over medezeggenschapszaken, beleidsontwikkelingen en processen. Dit advies heb je intern dan wel extern met je (directe) collega's afgestemd.
 • Je werkt zelfstandig maar opereert tegelijkertijd in een collegiaal teamverband waarbinnen periodiek werkoverleg plaatsvindt.

Klik hier voor de integrale taakomschrijving.

Functie eisen

 • HBO werk- en denkniveau.
 • Je beschikt over algemene kennis van medezeggenschap en het functioneren van de raden.
 • Je hebt een goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.
 • Je hebt oog voor conflicterende belangen en gaat hier integer mee om.
 • Je bent adviesvaardig op het gebied van zowel processen, procedures als inhoud.
 • Je kunt zowel zelfstandig als in een collegiaal teamverband werken.
 • Je hebt een flexibele werkhouding en kunt makkelijk schakelen.
 • Je beschikt over goede sociale vaardigheden, zoals sensitiviteit, luistervaardigheid, tact en overtuigingskracht.
 • Uiteraard beschik je over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
 • Je beheerst de Engelse taal in woord en geschrift.
 • Coaching vaardigheden strekken tot aanbeveling.
 • Je hebt ervaring als ambtelijk secretaris.

Meer informatie over deze uitdagende opdracht?

Stuur een email aan info@bureauadinterim.nl (o.v.v. vacaturenummer 34343)


Meer informatie over onze dienstverlening? Bekijk hier onze bedrijfsanimatie video