• darkblurbg

Bedrijfsmaatschappelijk Werker VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Bedrijfsmaatschappelijk Werker voor 6 uur per week voor 12 maanden. Er is geen optie op verlenging. Regio: Zuid-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: 4 januari 2021. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 23 december 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Situatiebeschrijving organisatie Gemeente Westland: de Gemeente Westland is met 110.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Westland ligt tussen de grootstedelijke gebieden van Den Haag, Delft en Rotterdam. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait. Bij de Gemeente Westland werken circa 860 medewerkers. Wij hebben professionele en klantgerichte medewerkers die naast vakbekwaamheid invulling kunnen geven aan de volgende kernwaarden: openheid, samenwerkingsgerichtheid, integriteit en verantwoording nemen.

De dagelijkse leiding van de organisatie berust bij de Gemeentesecretaris/algemeen directeur, 4 clusterdirecteuren en 28 teammanagers. De organisatie is opgesplitst in 4 clusters: Ruimte, Beleid, Dienstverlening en Bedrijfsvoering met in totaal 28 teams en een Griffie.

De Bedrijfsmaatschappelijk Werker (BMW) werkt organisatie breed in een onafhankelijke status.

Opdracht
Voor de medewerkers in dienst bij de Gemeente Westland zijn we op zoek naar een organisatie of vrijgevestigde persoon, die Bedrijfsmaatschappelijk werk kan verzorgen.

De bedrijfsmaatschappelijk werker draagt bij aan het verhogen van het welzijn (en daarmee de motivatie en inzetbaarheid) van medewerkers en vervult een actieve rol in het uitdragen en uitgaan van de mogelijkheden van medewerkers. De bedrijfsmaatschappelijke werker hanteert de code voor bedrijfsmaatschappelijk werk. De volgende taken binnen het BMW-taakveld  kunnen worden benoemd:

 • Ondersteunen d.m.v. adviezen aan leidinggevenden, medewerkers en HR;
 • Ondersteuning van medewerkers bij het ervaren van knelpunten bij de uitoefening van de functie, als hoge werkdruk, onzekerheid bij uitoefening functie etc. (mobiliteits- en loopbaanvraagstukken zijn hiervan uitgezonderd).
 • Doorverwijzing naar andere behandelaars. Werkt hierin nauw samen en stemt af met de bedrijfsarts of andere deskundigen (bijvoorbeeld een inzetbaarheidscoach)van de arbodienst of de mobiliteitsadviseur van P&O.
 • Adviseert op proactieve wijze en geeft adviezen over preventie, zowel in individuele (medewerker of leidinggevende)  als in collectieve zin (directieteam of clusterteam).

Vereisten / knock-outcriteria

 • Uurtarief maximaal € 80 exclusief BTW en inclusief reiskosten woon-werk.
 • Je beschikt over een gevolgde hbo bachelor opleiding.
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkerving als Bedrijfsmaatschappelijk werker voor personeel in overheidsorganisaties.

Gunningscriteria

 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als bedrijfsmaatschappelijk werker binnen een overheidsorganisatie.
 • Een afgeronde opleiding in de richting van (bedrijfs)maatschappelijk werk op minimaal hbo bachelor niveau.
 • Aantoonbare werkervaring bij een gemeentelijke organisatie.
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met onafhankelijke advisering en terugkoppeling.

Competenties

 • Visie op Bedrijfsmaatschappelijke begeleiding;
 • Houding (empathie en betrokkenheid);
 • Omgang met medewerkers en leidinggevenden op het gebied van onafhankelijke advisering.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 28 december 2020 van 14.00 uur tot 15.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 24 december 2020 bericht.

Overige informatie

 • De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.