• darkblurbg

Begeleider fiscaliteit VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Begeleider fiscaliteit voor 16 - 20 uur per week voor 3 maanden. Er is een optie op verlenging van 2 maal 3 maanden. Regio: Noord-Holland. Opleidingsniveau: WO. Start opdracht: 15 februari 2021. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 3 februari 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Werken bij Gooise Meren is samen wonen, werken, ondernemen en plezier maken in een groen gebied met een rijke geschiedenis.

Gooise Meren is de jongste gemeente van het Gooi. Sinds 1 januari 2016 is de gemeente ontstaan uit een fusie van Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden. Het gebied barst van de historie en cultuur en staat bekend om zijn prachtige natuurgebieden en waterrijke omgeving aan het Naardermeer en IJmeer. De gemeente heeft ongeveer 57.000 inwoners en 380 medewerkers. Al deze mensen hebben eigen kwaliteiten en talenten. Ze verschillen in overtuigingen, karakter, achtergrond, leeftijd en interesses. We vinden het belangrijk om dit terug te zien in onze organisatie. Die diversiteit zorgt betere inzichten en resultaten. Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen werken we aan een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Samen zoeken we continu naar mogelijkheden om Gooise Meren te blijven verbeteren.

Opdracht
Binnen het team financieel beleid van de afdeling Financiën & Belastingen zijn we op zoek naar een expert op het gebied van de BTW, BTW compensatie fonds (BCF), loonheffingen en de vennootschapsbelasting. De ambitieuze expert adviseert gevraagd en ongevraagd. Als expert vertaal je relevante fiscale wet- en regelgeving naar de praktijk. Daarnaast ben je het eerste aanspreekpunt voor de organisatie en de belastingdienst! Je dagelijkse werkzaamheden staan hieronder opgesomd:

 • Het verzorgen van fiscale adviezen op zowel operationeel- als strategisch niveau;
 • Adviseren richting het college, het management en de directie;
 • Opstellen managementrapportages en het presenteren hiervan over o.a. de voortgang hiervan;
 • Het periodiek monitoren van (vastgoed)projecten gedurende de looptijd van het project;
 • Het periodiek monitoren van de BTW labels van de kostenplaatsen;
 • Het beoordelen, opstellen en monitoren van (toegepaste) forfaitaire percentages / pro rata berekeningen;
 • Het beoordelen van de aangifte omzetbelasting en de declaratie BTW- compensatiefonds;
 • Adviseren op en afstemmen van complexe fiscale dossiers met o.a. collega adviseurs als de Belastingdienst.

Gedurende de periode van de tijdelijke inhuur loopt de werving van een vaste fiscale medewerker. Als expert zal je deels betrokken worden bij de werving en het inwerken van de nieuwe collega.

Minimumeisen / knock-outcriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau;
 • Uiterlijk beschikbaar per 15 februari 2021 voor 16-20 uur per week;
 • Maximaal uurtarief € 100,- exclusief btw en inclusief reis- en verblijfkosten;

Gunningscriteria

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare kennis in de afgelopen 8 jaar van gemeentelijke fiscaliteit;
 • Aantoonbare ervaring met complexe fiscale dossier. In ieder geval grondexploitaties en verbonden partijen;
 • Aantoonbare werkervaring bij een gemeente groter dan 50.000 inwoners.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je het ervaring als integraal strategisch adviseur binnen een gemeente;
 • Je bent bekend met de meest recente belasting problematiek;
 • Je bent in staat duidelijk en begrijpelijk belasting problematiek uit te leggen (mondeling en schriftelijk) aan diverse stakeholders c.q. belanghebbenden;
 • Je bent met de werkwijze van een gemeentelijke organisatie en voelt je hierin als een “vis in het water”;
 • Je hebt een duidelijke visie op de rol van een adviseur en weet hiermee om te gaan;
 • Je hebt ervaring met complexe gemeentelijke fiscale problematiek.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
Het gesprek bij de gemeente is digitaal gepland op vrijdag 5 februari 2021, tussen 08.30 en 10.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen donderdag 4 februari 2021 bericht.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.