• darkblurbg

Beheerder coördinator Sport VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Beheerder coördinator Sport voor 25 tot 30 uur per week voor de duur van 12 maanden. Er is een optie op verlenging. Regio: Utrecht. Opleidingsniveau: MBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 10 november 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Opdrachtgever
De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer is open en prettig. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met ongeveer 60.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en daar flexibel op inspelen.

Als medewerker van de gemeente Zeist voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. Er is veel te doen om onze gemeente nu en in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Samen met je collega’s werk je er continu aan om dat voor elkaar te krijgen. We staan met onze organisatie voor de uitdaging om de dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instanties van Zeist te blijven verbeteren. Dat doen we samen en daarbij richten we ons op onze klant. Sterker nog, we vertrekken vanuit de klant. In onze organisatie vormen we op een eigentijdse manier de schakel tussen politiek en burger.

Opdracht
De Beheerder Sport wordt ingehuurd om het team Sportaccommodaties beheer (onderdeel van team Service en Onderhoud) aan te sturen en is verantwoordelijk voor;

 • Aansturing beheerders (3 fte); Beheerder Sport voert 4 keer per maand werkoverleg, zorgt voor dagelijkse aansturing en zorgt voor het oplossen knelpunten in de uitvoering van uitvoerende werkzaamheden tbv Sportaccommodaties. Controleren van buitensport en binnensport accommodaties op gebreken en kwaliteit van onderhoud, volgens beheerplan. Zorgt voor een goede kwalitatieve uitvoering van onderhoud aan accommodaties.
 • Handelt meldingen van gebruikers binnen een week af.
 • Assistentie uitvoering masterplan te weten en zorgdragen dat exploitatie doorloopt voor gebruikers.
 • Verhuur binnensport begeleiden en adviseren, knelpunten oplossen backoffice waarborgen. Dit betreft bv de seizoensverhuur verenigingen en onderwijs.
 • Assistentie binnensport inventarisatie wensen gebruikers (bv-verenigingen) en zorgen dat deze afgestemd worden met planning in lijn met masterplan
 • Voert budgetbeheer uit- controleert of de geleverde diensten door externe partijen passen bij de factuur op kwaliteit, efficiëntie en prijs.
 • Advies begeleiding/toezicht renovatie atletiekbaan 2021
 • Verder uitwerken samenwerking KNVB Gemeente SV Austerlitz
 • Stuurt externe partijen zoals aannemers aan met als doel om het gewenste kwaliteitsniveau onderhoud accommodaties te verkrijgen.
 • Focus taken in eerste instantie op Sportaccomodaties. Dit verschuift in de toekomst naar ook inspringen en waarnemen voormannen Service en Onderhoud.
 • Is 25-30 uur p/week fysiek aanwezig. Hiernaast ook bij knelpunten en of vragen telefonisch bereikbaar.
 • Meedenken/adviseren over de rol van coördinator sport toekomst tevens ook het beleggen
 • Begeleiden borgen.
 • Focus ligt op zorgen voor, niet zelf meewerkend en of uitvoerend.
 • Onderhoud relaties met verenigingen, scholen etc.

Rapporteert aan de teammanager van service en onderhoud, de teammanager stuurt niet dagelijks aan, Beheerder Sport bepaalt zelf hoe hij bovenstaande taken uitvoert en resultaten behaald. Wekelijks is er werkoverleg met teammanager.

Accommodaties:

9 gymzalen, 3 sporthallen en 7 buitensport accommodaties liggende in de gemeente. Accommodaties

bestaande uit voetbalcomplexen, binnensportaccommodaties en een atletiekbaan.

Vereisten

 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het beheren van sportaccommodaties binnen een gemeentelijke instelling;

Gunningscriteria

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar met het coördineren/aansturen van onderhoud teams en aannemers voor sportaccommodaties binnen een gemeentelijke instelling;
 • Aantoonbare werkervaring met het beheren van budgetten;
 • Aantoonbare werkervaring met het opstellen en waarborgen van meerjarige onderhoudsplannen.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Teamspeler Plannen
 • Operationeel aansturen
 • Operationeel leidinggeven
 • Relaties onderhouden

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 18 november van 12 uur tot 17 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 16 november bericht.

Overige informatie
De gemeente stelt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht.