• darkblurbg

Beheerder directievoerder Groen VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Beheerder, directievoerder Groen voor 24 uur per week voor de duur van maanden. Er is een optie op verlenging. Regio Noord-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 18 oktober 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
De BEL Combinatie is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. In deze constructie zijn de drie gemeenten zelfstandig en maken alle drie gebruik van één professionele en flexibele ambtelijke organisatie, de BEL Combinatie. Onze organisatie houdt niet vast aan één organisatiemodel, maar blijft zich continue ontwikkelen. Wij werken op alle niveaus in de organisatie vanuit de volgende vier competenties: professionaliteit, openheid, samenwerken en publiek ondernemerschap.

Positie in de organisatie
Het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Openbare Ruimte bestaat uit  ca 35 medewerkers die hun inzet leveren voor leefbare, duurzame en veilige BEL gemeenten. In het cluster groen, 5 medewerkers  is expertise aanwezig op uiteenlopende gebieden.

Opdracht
Zorgen voor dagelijks beheer van de openbare ruimte, met name in het groene domein. Denk hierbij aan groenvoorzieningen, bomen, straten vegen, onkruid verwijderen, kolken legen etc.

De belangrijkste werkzaamheden zijn:

 • Projecten: zowel werkvoorbereiding als realisatie van kleine en grote groenprojecten. Ook geef je technische input aan de projecten van de collega’s in het civiele domein. Actuele voorbeelden: groot onderhoud laanstructuren in Eemnes, renovatie van diverse speelplaatsen in Blaricum en Eemnes, groot onderhoud op de begraafplaats in Laren, en diverse lopende werkzaamheden omzetten in bestekteksten.
 • Ondersteunende werkzaamheden die voortvloeien uit het Integraal Bestek beheer openbare ruimte voor de drie gemeenten. Het gaat dus om 3 aparte bestekken, voor elk van de gemeenten die dus elk zelfstandig opdrachtgever zijn.
 • Actualiseren en verbeteren van het groenbeheersysteem (Greenpoint).

Je bent politiek/bestuurlijk sensitief en beweegt je gemakkelijk in deze context. Je durft besluiten te nemen en tegenspel te bieden daar waar dat nodig is.

Profiel
Hbo geschoold (bijvoorbeeld Larenstein), met groene vingers en een aantal jaren ervaring met directievoering op integrale bestekken. De combinatie van jouw ervaring en persoonlijke eigenschappen maakt van jou een goede gesprekspartner op alle niveaus. Je communiceert zowel mondeling als schriftelijk met inwoners, betrokken instanties, bestuurders en collega’s binnen en buiten de afdeling. Aan de ene kant zet je mee de lijnen uit en bewaak je die, maar aan de andere kant  ben je flexibel en instaat mee te bewegen met de vraag van vandaag.  Je durft besluiten te nemen en tegenspel te bieden waar dat nodig is. Als het gaat over de lange termijn doelen ben je geduldig van aard.

Gunningscriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van; Tuin- en landschapsinrichting, Bos- en Natuur of Tuin- en Akkerbouw;
 • Minimaal 3  jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5  jaar als beheerder groen bij een gemeentelijke organisatie;
 • Aantoonbare werkervaring in een samenwerkingsverband van gemeenten;
 • Maximaal uurtarief is € 77,- exclusief btw en inclusief reis- en verblijfkosten;
 • Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het groenbeheersysteem Greenpoint.

Competenties

 • Professionaliteit;
 • Integer en klantgericht;
 • Omgevingsbewust en daar naar handelen;
 • Oordeelsvorming en probleemanalyse;
 • Projectmatig werken in teamverband;
 • Publiek ondernemerschap;

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de BEL Combinatie zijn gepland op woensdag 21 oktober 2020. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 20 oktober 2020 bericht.

Overige informatie

 • De BEL Combinatie vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).