• darkblurbg

Beleidsadviseur Groen en Biodiversiteit VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Beleidsadviseur Groen en Biodiversiteit voor 32 uur per week voor 6 maanden. Er is een optie op verlenging van 1 maal 6 maanden. Regio: Zuid-Holland. Opleidingsniveau: HBO+. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 3 mei 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst. We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de missie waar wij voor gaan

Klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit zijn dé uitdagingen voor een duurzaam en groen Zoetermeer. Zoetermeer wil ook in de toekomst een prettige en gezonde stad blijven. Een stad waar inwoners volop kunnen genieten van hun leefomgeving: een natuurrijk en groen Zoetermeer en CO2 neutrale Stad in 2040.

De gemeente wil in de stad en in de regio actief groene en duurzame afspraken maken via Green Deals. Zo werkt de gemeente aan optimale condities voor lokale en regionale initiatieven van marktpartijen, maatschappelijke organisaties, woningcorporaties en inwoners. In 2020 is door de gemeenteraad voor deze taak het programma Duurzaam & Groen Zoetermeer vastgesteld.

Je zult hiervoor vanuit het team stedelijk beleid nauw samenwerken met de programmamanager Duurzaam & Groen Zoetermeer.

Zoetermeer is met 125.000 inwoners en 50.000 arbeidsplaatsen een grote dynamische stad in de Randstad. Een jonge stad ook waar het heel prettig wonen, werken en recreëren is. En een stad waarin volop wordt geïnvesteerd. In de komende jaren vindt een ingrijpende verbetering van het Stadshart plaats waarmee haar 10 mln. bezoekers per jaar nog prettiger kunnen winkelen en verblijven. Aan de oostkant van de Stad is een nieuw NS station met Randstadrail gerealiseerd. In samenwerking met de buurgemeente wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het gebied rondom dit station. Tevens wordt het naastgelegen Dutch Innovation Park verder ontwikkeld. En ook de zone rond de Mandelabrug zal komende jaren ingrijpend op de schop gaan. Naast deze grote gebiedsontwikkelingen lopen er meer dan 50 ruimtelijke projecten in de stad waaronder de herstructurering van de wijk Palenstein en de afronding van de wijk Oosterheem. De invoering van de Omgevingswet en de nog op te stellen Omgevingsvisie zorgen voor grote veranderingen in de taken en bevoegdheden van gemeenten binnen het ruimtelijk- fysieke domein.

Opdracht
Ben jij een ervaren beleidsadviseur/projectleider groen en biodiversiteit die kennis koppelt aan soepel en adequaat optreden in bestuurlijke omgevingen? Dan zou dit jouw nieuwe baan kunnen zijn. Je nieuwe collega’s staan in ieder geval te popelen om met je samen te werken en van je te leren.

Je komt terecht in een programmateam Duurzaam & Groen Zoetermeer met beleidsadviseurs op het gebied van de energietransitie en groen die zelf ook bijdragen aan de totstandkoming van het programma door projecten trekken om de opgaves uit het programma te realiseren. Jij brengt jouw kennis en ervaring van beleidsprojecten in politiek-bestuurlijke organisaties mee, ontwikkelt beleid, bent mede verantwoordelijk voor uitwerking en totstandkoming, ontwikkelt voorstellen, plannen en scenario’s en adviseert – gevraagd en ongevraagd – het college van B&W.

In het krachtenveld van een grote maatschappelijke belangen zorg je dat we doeltreffend aan onze opgave kunnen (blijven) werken. Als beleidsadviseur en projectleider werk je aan een breed scala ruimtelijke opgaven: landelijk en stedelijk, grote en kleine schaal. Je hart ligt bij integrale gebiedsontwikkeling in co-creatie met alle betrokken partijen. Echt samen projecten/visies opbouwen. Naast inhoudelijke gedrevenheid is de manier waarop visies/projecten tot stand komen dus heel belangrijk. Je initieert en begeleidt met partners nieuwe, met name regionale projecten op het gebied van groen en biodiversiteit, vertegenwoordigd de gemeente in samenwerkingstrajecten en maakt rapportages en adviezen voor het programma Duurzaam & Groen Zoetermeer.

Vereisten / knock-outcriteria
NB
: We willen voorkomen dat er een werknemer / werkgeversrelatie ontstaat, reden waarom we onderstaand vereiste / knock-outcriterium hanteren.

  • Je hebt in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 36 maanden gehad bij de opdrachtgever. Met deze opdracht kom je niet uit op 3 overeenkomsten met een totale duur van 36 maanden binnen een periode van 6 maanden. (Er is dus geen sprake van een 4e overeenkomst of een contractduur van meer dan 3 jaar).

Gunningscriteria

  • Een afgeronde hbo bachelor opleiding in de richting van Groen en Biodiversiteit (15 punten).
  • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het ontwikkelen van (regionaal) beleid op het gebied van Groen en Biodiversiteit in de afgelopen 10 jaar (duidelijk weergegeven in het cv) (35 punten).
  • Aantoonbare werkervaring met het opstellen van beleid en daar uit voortvloeiende uitvoeringsprojecten op het gebied van Groen en Biodiversiteit in de afgelopen 5 jaar (duidelijk weergegeven in het cv) (25 punten).
  • Aantoonbare werkervaring met het vertegenwoordigen van de gemeente in bovenlokale samenwerkingsverbanden op het gebied van Groen en Biodiversiteit in de afgelopen 5 jaar (duidelijk weergegeven in het cv) (25 punten).

Competenties

  • communicatief vaardig
  • accuraat,
  • stressbestendig
  • flexibel;

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Benodigd aantal professionals
10

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 6 mei 2021 van 13.00 uur tot 16.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 4 mei 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een vereiste.