• darkblurbg

Beleidsadviseur Jeugd VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Beleidsadviseur Jeugd voor 20 uur per week t/m eind maart 2021. Er is geen optie op verlenging. Regio: Zuid-Holland. Opleidingsniveau: HBO+. Start opdracht: 11 januari 2021. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 4 januari 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Werken bij Leidschendam-Voorburg
Dat betekent, werken voor een sociale en ondernemende gemeente met ongeveer 75.000 inwoners. We werken aan de gezamenlijke ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen.

Wij werken informatiegestuurd en zijn toekomstgericht. We stimuleren klantgerichtheid en het nemen van eigen initiatief bij onze medewerkers. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid. Het medewerkersonderzoek 2019-2020 wees uit dat medewerkers het vertrouwen van hun werkgever waarderen en dat het hen zelfstandiger en flexibeler maakt. Deze positieve waardering leverde het keurmerk “Beste werkgever” op.

Afdeling
De ontwikkelafdeling Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling (MRO) kent ongeveer 85 enthousiaste medewerkers verdeeld over 3 teams: Maatschappelijke Ontwikkeling, Locatieontwikkeling en Ruimte. De ontwikkelafdeling is verantwoordelijk voor het realiseren en faciliteren van ruimtelijke- en maatschappelijke opgaven en draagt hiermee bij aan een duurzame leefomgeving. De teams doen dit integraal, samen met burgers, bedrijven, plaatselijke en regionale partners.

Opdracht
De samenwerkende gemeenten op het gebied van de Jeugdzorg binnen Haaglanden (de H10-gemeenten) hebben besloten het jeugdzorgstelsel te wijzigen naar resultaatsturing. Dit met als doel zowel de dienstverlening aan de cliënten te verbeteren als meer grip te krijgen op de kostenontwikkeling en -beheersing in de jeugdzorg. Om dit traject tot een succes te maken werken de 10 gemeenten in Haaglanden intensief samen.

Wegens gedeeltelijke interne detachering van de senior adviseur Jeugd zijn wij op zoek naar een tijdelijke vervanger voor 20 uur per week. In deze functie werk je nauw samen met de zittende beleidsadviseur jeugd wiens taken je voor 2,5 dagen per week op zult pakken. Je richt je op de regionale beleidsontwikkeling en de vertaling hiervan naar Leidschendam-Voorburg. Dit kan resulteren in het meewerken aan het sociaal kompas, het beleidskader sociaal domein (monitorfunctie), het opstellen van raadsbrieven, de beantwoording van schriftelijke vragen en de afhandeling van moties en toezeggingen op het gebied van jeugdhulp.

In deze functie vertegenwoordig jij de gemeente Leidschendam-Voorburg in het regionale beleidsprogramma (PTJ). Jij bent onze man of vrouw in de regio. Je houdt overzicht op onze samenwerking in het netwerk H10 en blijft in verbinding met de gemeente. Je schrijft annotaties voor het regionaal directeurenoverleg Jeugd en je levert een bijdrage aan de annotaties voor de wethouder in het bestuurlijk overleg jeugd.

In jouw rol als beleidsadviseur Sociaal Domein heb je oog voor integraal beleid. Je vormt de schakel tussen zowel het beleid en de uitvoeringsafdeling (WIJZ) als tussen de regionale ontwikkelingen en de lokale werkelijkheid.

Ten slotte draag je bij aan de P&C-producten zoals voortgangsrapportages, jaarrekening en begroting.

Vereisten / knock-outcriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.

Gunningscriteria

 • Een afgeronde wo bachelor opleiding in ‘sociaal maatschappelijke’ richting.
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Beleidsadviseur / Beleidsmedewerker Jeugd binnen een politiek/bestuurlijke organisatie in de afgelopen 5 jaar.
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring binnen het werkveld van de jeugdzorg en de uitvoeringspraktijk in de afgelopen 3 jaar.
 • Aantoonbare kennis binnen het werkveld van de jeugdzorg en de uitvoeringspraktijk opgedaan middels een afgeronde opleiding / cursus.
 • Aantoonbare werkervaring met het succesvol implementeren van beleidsmatige koerswijzigingen in de afgelopen 3 jaar (duidelijk weergegeven middels referentie project(en) in het cv).

Competenties

 • Ondernemingszin: Je pakt in het werk nieuwe zaken aan en doet voorstellen voor verbeteringen of vernieuwingen, waardoor nieuwe wegen kunnen worden ingeslagen en nieuwe werkterreinen kunnen worden ontwikkeld.
 • Creativiteit: Je komt met verschillende mogelijkheden (ook niet voor de hand liggende alternatieven) voor het oplossen van problemen en weet geheel nieuwe werkwijzen te bedenken ter vervanging van bestaande methoden en technieken.
 • Visie: Je kunt goed afstand nemen van de dagelijkse praktijk en zaken in een breder verband plaatsen. Je bent in staat je op de lange termijn te richten en vertaalt informatie naar ideeën voor de toekomst.
 • Omgevingsbewustzijn: Je bent je bewust van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren, speelt in op deze ontwikkelingen en vertaalt deze naar het eigen werkgebied.
 • Regisseren: Je brengt belangen, opinies en inbreng van diverse partijen samen, geeft vorm aan en richting aan (uiteenlopende) samenwerkingsverbanden en realiseert een gemeenschappelijk resultaat. 

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 7 januari 2021 van 15.30 uur tot 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 6 januari 2021 bericht.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat je zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.