• darkblurbg

Beleidsadviseur laaggeletterdheid volwasseneneducatie VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Beleidsadviseur laaggeletterdheid volwasseneneducatie voor 16 uur per week voor de duur van 6 maanden. Er is een optie op verlenging van 2 maal 3 maanden. Regio: Zuid-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 1 november 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
De afdeling Sociaal Domein is actief op een breed terrein. Sinds de decentralisaties vanaf begin 2015 zijn de taken van de gemeente toegenomen. Wij zijn beleidsmatig verantwoordelijk voor de maatschappelijke ontwikkelingen in Zoetermeer. Onze afdeling ontwikkelt strategie, adviseert het bestuur en werkt nauw samen met zowel externe als interne partners om gemeenschappelijke doelen te bereiken. De dienstverlening aan inwoners staat hierbij centraal. Extern werken we onder andere samen met partijen die actief zijn (jeugd)zorg, welzijn, onderwijs en (arbeids)participatie. De afdeling bestaat naast beleidsteams uit de uitvoeringsteams Werk, Scholing en Inkomen, Zorg & Inkomen, Handhaving en Jeugd en Gezinshulp (JGH). De uitvoeringsteams zijn verantwoordelijk van begeleiding naar werk, schuldhulpverleningstoegang en regie rond jeugdzorg, voorzieningen vanuit de wmo of inkomensondersteuning. Daarbij kijken we steeds meer naar unieke behoeften, mogelijkheden en omstandigheden. Belangrijk daarbij is de juiste verbinding van beleid en uitvoering met expliciet aandacht voor integraal werken, en het zorgen voor een klimaat van leren en ontwikkelen voor de medewerkers.

Wie kiest voor werken bij de afdeling Sociaal Domein van de gemeente Zoetermeer kiest voor werken bij een ambitieuze afdeling. Een lerende en wendbare houding past daarbij. Collega’s hebben het in zich om te netwerken, kwaliteiten en opdrachten dienstbaar te maken aan de noodzakelijke vragen en opgaven uit de samenleving. Het werk is waardevol, we werken zoveel mogelijk volgens de bedoeling en we kunnen écht het verschil maken. De sterke gerichtheid op samenwerking helpt om datgene in en voor de stad tot stand te brengen dat nodig is, binnen of buiten de grenzen van de afdeling of de gemeentelijke organisatie. Het Sociaal Domein is volop in ontwikkeling waarbij integraliteit, opgavegericht werken en versterken preventie centrale thema’s zijn.

Opdracht

 • Beleidsadvisering/ accountmanager op het gebied van laaggeletterdheid /volwasseneneducatie;
 • Accountmanager voor de regionale aanpak Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB);
 • Specifieke taken: Actualisering regionale subsidieregeling WEB, leveren input (regionaal) aanbestedingstraject WEB, besluitvormingsproces rondom Regionaal plan laaggeletterdheid, opstellen samenwerkingsafspraken met de regiogemeenten, beoordeling subsidieaanvragen/vaststellingen, en andere voorkomende werkzaamheden op dit taakveld.

Vereisten

 • Je hebt in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 36 maanden gehad bij de opdrachtgever. Met deze opdracht kom je niet uit op 3 overeenkomsten met een totale duur van 36 maanden binnen een periode van 6 maanden. (Er is dus geen sprake van een 4e overeenkomst of een contractduur van meer dan 3 jaar);
 • Aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur binnen het sociaal domein bij een gemeente;
 • Uiterlijk 16 november 2020 beschikbaar voor 16 uur per week;

Gunningscriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal wo niveau;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als beleidsadviseur binnen het sociaal domein bij een gemeente;
 • Aantoonbare werkervaring op het gebied van laaggeletterdheid/ volwasseneneducatie;
 • Aantoonbare werkervaring op het gebied van subsidies binnen het sociaal domein.

Competenties

 • Goed mondeling en schriftelijk uitdrukkingsvermogen in duidelijke taal;
 • Verbindend vermogen;
 • Analytisch sterk;
 • Helicopterview;
 • Politieke sensitiviteit.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 5 november 2020 van 12:00-17:00 en op vrijdag 6 november 2020 van 9:00-17:00. De gesprekken zullen online plaatsvinden. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 4 november 2020 bericht.

Overige informatie

 • Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een vereiste.