• darkblurbg

Beleidsadviseur subsidietafel zelfredzame inwoners VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Beleidsadviseur subsidietafel zelfredzame inwoners voor 25 uur per week tot en met 31 maart 2021. Er is een optie op verlenging. Regio: Zuid-Holland. Opleidingsniveau: HBO+. Start opdracht: 25 januari 2021. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 14 januari 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Werken bij Leidschendam-Voorburg
Dat betekent, werken voor een sociale en ondernemende gemeente met ongeveer 75.000 inwoners. We werken aan de gezamenlijke ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen.

Wij werken informatiegestuurd en zijn toekomstgericht. We stimuleren klantgerichtheid en het nemen van eigen initiatief bij onze medewerkers. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid. Het medewerkersonderzoek 2019-2020 wees uit dat medewerkers het vertrouwen van hun werkgever waarderen en dat het hen zelfstandiger en flexibeler maakt. Deze positieve waardering leverde het keurmerk “Beste werkgever” op.

Afdeling
De ontwikkelafdeling Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling (MRO) kent ongeveer 85 enthousiaste medewerkers verdeeld over 3 teams: Maatschappelijke Ontwikkeling, Locatieontwikkeling en Ruimte. De ontwikkelafdeling is verantwoordelijk voor het realiseren en faciliteren van ruimtelijke- en maatschappelijke opgaven en draagt hiermee bij aan een duurzame leefomgeving. De teams doen dit integraal, samen met burgers, bedrijven, plaatselijke en regionale partners.

Opdracht
Begin 2018 is het project transformatie voorliggend veld gestart. Het doel van dit project is om inwoners in staat te stellen langer en beter hun eigen leven te leiden en te organiseren en het welbevinden te vergroten door het voorliggende veld beter met elkaar te verbinden en te versterken, de vraag van de klant meer centraal te stellen en de verschillende soorten dienstverlening beter aan elkaar te verbinden.

Om dit doel te bereiken werken we op een andere manier met subsidieaanvragen en werken we op een andere manier met subsidiepartners samen. Wij werken met een model van een subsidietafel. Werken volgens deze nieuwe systematiek vergt een andere opstelling en rol vanuit de gemeente. Bij een subsidietafel zitten alle partijen die betrokken zijn (waaronder ook de gemeente) bij elkaar aan tafel. Aan die tafel wordt afgestemd hoe de opgave zal worden uitgevoerd. De verantwoordelijkheid voor het geheel wordt gedragen door alle partijen die aan tafel zitten. De gemeente legt spelregels en een initiatiefvraag op tafel en tracht samen met de betrokken partijen een invulling en uitvoering te bepalen. Bij elke subsidietafel is een tafelvoorzitter en inhoudelijk beleidsontwikkelaar betrokken. Zij vervullen primair een faciliterende rol en waar nodig een adviserende of sturende rol. In 2020 zijn de uitvoeringsplannen voor 2021 gemaakt, in 2021 worden de uitvoeringsplannen voor 2022-2023 opgesteld en wordt de uitvoeringsfase van 2021 begeleid. Tevens is een belangrijke taak om gezamenlijk met partners verbeterpunten in de werkwijze op te pakken en te implementeren, zoals gebiedsgericht werken en monitoring.

Je vormt aan de subsidietafel een koppel met de voorzitter. Jullie trekken gezamenlijk op. Daarbij ligt bij de voorzitter de nadruk op het proces en de relaties. De inhoudelijk beleidsmedewerker legt meer nadruk op de inhoud, maar in de praktijk sta je voor het totale resultaat aan de lat. De onderwerpen waar tijdens deze opdracht de nadruk op liggen zijn: dementie, mantelzorg, ouderenzorg en informele zorg. Je weet draagvlak te creëren waardoor nieuwe wegen kunnen worden ingeslagen en nieuwe werkterreinen kunnen worden ontwikkeld. Dit doe je met de nodige creativiteit, doortastendheid en overtuigingskracht.

Vereisten / knock-outcriteria

  • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad;

Gunningscriteria

  • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
  • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als inhoudelijk regisseur van netwerken en samenwerkingsverbanden op het gebied van beleidsontwikkeling en –uitvoering in de afgelopen 5 jaar;
  • Aantoonbare werkervaring met het inhoudelijke onderwerp van de tafel: dementie, mantelzorg, ouderenzorg en informele zorg in de afgelopen 3 jaar;
  • Aantoonbare werkervaring met de bestuurlijke afstemming van voorstellen en adviezen in de afgelopen 3 jaar.

Competenties

  • Ondernemingszin: Je pakt in het werk nieuwe zaken aan en doet voorstellen voor verbeteringen of vernieuwingen, waardoor nieuwe wegen kunnen worden ingeslagen en nieuwe werkterreinen kunnen worden ontwikkeld.
  • Creativiteit: Je komt met verschillende mogelijkheden (ook niet voor de hand liggende alternatieven) voor het oplossen van problemen en weet geheel nieuwe werkwijzen te bedenken ter vervanging van bestaande methoden en technieken.
  • Visie: Je kunt goed afstand nemen van de dagelijkse praktijk en zaken in een breder verband plaatsen. Je bent in staat je op de lange termijn te richten en vertaalt informatie naar ideeën voor de toekomst.
  • Omgevingsbewustzijn: Je bent je bewust van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren, speelt in op deze ontwikkelingen en vertaalt deze naar het eigen werkgebied.
  • Regisseren: Je brengt belangen, opinies en inbreng van diverse partijen samen, geeft vorm aan en richting aan (uiteenlopende) samenwerkingsverbanden en realiseert een gemeenschappelijk resultaat.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 19 januari 2021 van 09.30 uur tot 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 18 januari 2021 bericht.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.