• darkblurbg

Beleidsadviseur waterkwaliteit VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Beleidsadviseur waterkwaliteit voor 24 uur per week voor 12 maanden. Er is een optie op verlenging van 1 maal 6 maanden. Regio: Flevoland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: 1 januari 2021. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 5 december 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
De afdeling Strategie & Beleid (S&B) is de beleidsafdeling van de provincie die proactief inspeelt op de ruimtelijk-economische ontwikkelingen binnen Flevoland. Met 130 deskundige en enthousiaste medewerkers zijn we verantwoordelijk voor de beleidsthema’s Ruimte, Water, Milieu, Energie, Natuur, Landschap, Sport, Cultuur, Kunst, Samenleving, Economie, Landbouw Meerdere Smaken, Recreatie, Toerisme, Circulaire Economie, Mobiliteit, OV en Smart Mobility. We richten ons op de strategische opgaven voor de lange termijn en de ontwikkeling en uitvoering van het provinciale beleid. Onze missie is “Ruimte creëren voor een toekomstbestendig Flevoland, waar het goed wonen, werken en recreëren is”. Uitdaging is om nieuwe ontwikkelingen zo vorm te geven dat ze bijdragen aan het verbeteren van die leefomgevingskwaliteit.

Opdracht
Als beleidsadviseur waterkwaliteit ben je onderdeel van het team water (7 collega’s) en je bent breed inzetbaar op alle dossiers die spelen op het gebied van waterkwaliteit. Je werkt daarbij nauw samen met collega’s op de afdeling (waaronder de teams landbouw en natuur) en met Waterschap Zuiderzeeland. Werkzaamheden bestaan uit:

 1. Strategisch advies en beleidsontwikkeling;
 2. De vastlegging van de waterkwaliteitsdoelen in het regionaal waterprogramma;
 3. Gebiedsprocessen voor de verschillenden KRW-maatregelen;
 4. Onderzoeken naar nitraatproblematiek (leidend tot normstelling en in relatie tot handelingsperspectieven agrarische sector);
 5. Het volgen van landelijke ontwikkelingen op het gebied van waterkwaliteit;
 6. Deelname aan de landelijke werkgroep t.b.v. het aanpassen van het ecologisch streefbeeld voor het watertype bevaarbaar ondiep kanaal;
 7. Beantwoorden van vragen rondom het thema waterkwaliteit bij de provincie Flevoland (aanspreekpunt);
 8. Contact en afstemming intern en met externe deskundigen;
 9. Vertegenwoordigen van Flevoland in landelijke en regionale netwerken.
 10. Coördineren van de KRW als onderdeel van het waterkwaliteitsbeleid.

Minimumeisen/ knock-outcriteria

 • Bij de uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking;
 • Uurtarief maximaal € 100,- exclusief btw en inclusief reiskosten woon- werk.
 • Werkzaamheden vinden, indien mogelijk, deels plaats (conform de richtlijnen van het RIVM) op het provinciehuis te Lelystad;
 • In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk);
 • Er is geen vaste werkdag/ dagen. Er is een flexibele verdeling van werkzaamheden over de week. De werkdagen worden in overleg bepaald, indien nodig beschikbaar op maandag vanwege overleggen met gedeputeerde.
 • Uiterlijk beschikbaar per 1 januari 2021.

Gunningscriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
 • Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in een rol als (beleids)adviseur;
 • Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar op het gebied van waterkwaliteit;
 • Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar bij een (semi-) overheidsinstantie.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Politiek, bestuurlijke en organisatiesensitief
 • Proactieve flexibele houding
 • Communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk
 • Oordeelsvorming
 • Samenwerken
 • Zelfstandig behartigen van het dossier
 • Vasthoudend en standvastig

CV-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het CV dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: maandag tot en met vrijdag, in onderling overleg nader in te vullen. Verwacht wordt een bepaalde flexibiliteit om te variëren over werkdagen in verschillende weken, afhankelijk van de dossiers en (externe) afspraken die spelen.

Planning
De gesprekken bij de Provincie zijn gepland op woensdag 9 december 2020 van 9:00 tot 12:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk dinsdag 8 december 2020 bericht.

Overige informatie

 • De Provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
 • De Provincie behoudt zich het recht voor om op eerste verzoek een VOG van de in te huren professional te overleggen.