• darkblurbg

Beleidsadviseur Wonen VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Beleidsadviseur Wonen voor 36 uur per week voor 5 maanden. Er is een optie op verlenging van 2 maal 3 maanden. Regio: Noord-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 5 december 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Werken bij Gooise Meren is samen wonen, werken, ondernemen en plezier maken in een groen gebied met een rijke geschiedenis.

Gooise Meren is de jongste gemeente van het Gooi. Sinds 1 januari 2016 is de gemeente ontstaan uit een fusie van Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden. Het gebied barst van de historie en cultuur en staat bekend om zijn prachtige natuurgebieden en waterrijke omgeving aan het Naardermeer en IJmeer. De gemeente heeft ongeveer 57.000 inwoners en 380 medewerkers. Al deze mensen zijn verschillend. In interesses, overtuigingen, afkomst, leeftijd en passies. We vinden het belangrijk om dit terug te zien in onze organisatie; diversiteit zorgt voor rijkere inzichten en betere resultaten. Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen werken we aan een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Samen zoeken we continu naar mogelijkheden om Gooise Meren te blijven verbeteren.

Opdracht
Wegens het zwangerschapsverlof van onze beleidsadviseur, zoeken we een beleidsadviseur wonen.

Als beleidsadviseur zoek je actief de samenwerking op met mensen binnen én buiten de organisatie. Je hebt een stevige persoonlijkheid en beweegt je makkelijk in een omgeving die volop aan het ontwikkelen is. Je hebt een behoorlijke vrije rol, bent ervaren in projectmatig werken en werkt gericht naar je doelen toe.

Je bent verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en bestuurlijke advisering op het gebied van wonen. Je zorg voor  de implementatie van de Woonvisie en de vertaling daarvan naar onder meer projecten in de sfeer van gebiedsontwikkeling / nieuwbouw, maar ook thema's als doorstroming, betaalbaarheid, beschikbaarheid etc.  Daarnaast ben je voor het onderdeel wonen betrokken bij de implementatie van de omgevingswet.

Je houdt je de komende maanden in elk geval bezig met:

 • visie wonen met zorg
 • borging en implementatie van taskforce woningbouwlocaties
 • draagvlak voor beleid creëren

Je onderhoudt op strategisch niveau contacten met diverse externe stakeholders, zoals corporaties, huurderbelangenorganisaties en adviesorganen. Als accounthouder ben verantwoordelijk voor het overleg met woningcorporaties over o.a. prestatieafspraken. Daarnaast ben je contactpersoon en aanspreekpunt in de regio Gooi en Vechtstreek en de MRA voor het beleidsveld Wonen.

Je coördineert de uitvoering van taken op het gebied van woonurgentie, startersleningen, beschermd wonen, huisvesting van statushouders etc.

Tot slot draag je zorg voor monitoring en rapportage richting management en bestuur.

Minimumeisen / knock-outcriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
 • Een uurtarief van  maximaal € 70,- exclusief btw en inclusief reiskosten woon- werkverkeer;
 • Beschikbaar voor minimaal 32 uur per week;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als beleidsadviseur bij een gemeentelijke instelling;

Gunningscriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Planologie, Sociale geografie of vergelijkbaar;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als adviseur Wonen bij een gemeentelijke instelling;
 • Aantoonbare ervaring  met samenwerking met corporaties;
 • Aantoonbare ervaring met het opstellen van een beleidsvisie;
 • Aantoonbare kennis van wettelijke kaders op het gebied van wonen;

Competenties

 • Samenwerkingsgerichtheid
 • Omgevingsbewustzijn – politiek sensitief
 • Analytisch vermogen;
 • Oplossingsgerichtheid;
 • Proactief
 • Resultaatgerichtheid;
 • Overtuigingskracht;
 • Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.
 • Professioneel

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 10 december 2020 of vrijdag 11 december 2020. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag december 2020 bericht.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.