• darkblurbg

Beleidsmedewerker OOV VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Beleidsmedewerker OOV voor 32 uur per week voor 6 maanden. Er is een optie op verlenging. Regio: Zuid-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: 1 maart 2021. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 9 februari 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Werken bij Leidschendam-Voorburg
Dat betekent, werken voor een sociale en ondernemende gemeente met ongeveer 75.000 inwoners. We werken aan de gezamenlijke ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen.

Wij werken informatiegestuurd en zijn toekomstgericht. We stimuleren klantgerichtheid en het nemen van eigen initiatief bij onze medewerkers. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid. Het medewerkersonderzoek dat gehouden is in 2020, wees uit dat medewerkers het vertrouwen van hun werkgever waarderen en dat het hen zelfstandiger en flexibeler maakt. Deze positieve waardering leverde het keurmerk “Beste werkgever” op.

Afdeling
De afdeling Veiligheid, Toezicht en Handhaving (VTH) bestaat uit 35 FTE verdeeld over twee teams. Binnen de teams wordt op professionele wijze, collegiaal samengewerkt. Elk team wordt aangestuurd door een teamleider. Het team Toezicht Openbare Ruimte bestaat uit Buitengewoon opsporingsambtenaren, die het toezicht en de handhaving in de openbare ruimte verzorgen. Het team Toezicht Bouw en overig en openbare orde en veiligheid bestaat uit bouwinspecteurs, handhavingsjuristen, handhavingsmedewerker kinderopvang en beleidsmedewerkers openbare orde en veiligheid.

Het cluster Openbare orde en Veiligheid bestaat uit 5 personen, waaronder een leerarbeidsplaats.

Opdracht
De beleidsmedewerker houdt zich in ieder geval bezig met:

 • Het opstellen jaaractieplan Veiligheid 2022 en monitoring jaarverantwoording jaaractieplan 2021;
 • De ondersteuning en advisering Gemeentelijk Beleidsteam bij de aanpak van de coronacrisis;
 • De advisering van de burgemeester o.a. op zijn taak in het Regionaal College;
 • De implementatie van de nieuwe werkwijze van de crisisorganisatie;
 • Het verder vormgeven van de relatie tussen zorg en veiligheid;
 • De vertegenwoordiging in regionale samenwerkingsverbanden op het gebied van OOV;
 • Bredere participatie binnen het team openbare orde en veiligheid o.a. op het gebied van ondermijning, jeugd en veiligheid en het oppakken van individuele casuïstiek;
 • Het schrijven van nota’s en college- en raadsvoorstellen;
 • Het participeren in diverse regionale overleggen, waaronder het overleg van de ambtenaren crisisbeheersing en het voorbereidend districtscollege-overleg.

Vereisten / knock-outcriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
 • 'Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad;

Gunningscriteria (weging)

 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van openbare orde en veiligheid bij een gemeente in de afgelopen 5 jaar (40 punten);
 • Aantoonbare werkervaring met het schrijven van nota’s en college- en raadsvoorstellen in de afgelopen 3 jaar (15 punten);
 • Aantoonbare werkervaring met het zelfstandig adviseren van de burgemeester (25 punten);
 • Aantoonbare werkervaring met het participeren in overleggen op het gebied van OOV (20 punten).

Competenties

 • Omgevingsbewust;
 • Bestuurlijk sensitief;
 • Creatief;
 • Regisseren;
 • Ondernemingszin;
 • Analytisch;
 • Zelfstandig.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op nader overeen te komen werkdagen.  

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 12 februari 2021 van 09.30 uur tot 15.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 11 februari 2021 bericht.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.