• darkblurbg

Beleidsmedewerker Openbare Ruimte regio Utrecht VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Beleidsmedewerker Openbare Ruimte regio Utrecht voor 24 uur per week voor 6 maanden. Er is een optie op verlenging. Regio: Utrecht. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 27 september 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
De gemeente Houten is onderdeel van de stadsregio Utrecht en in de laatste decennia uitgegroeid tot een middelgrote stad van 50.000 inwoners. Dat maakt dat wij als organisatie goed zijn in het combineren van denken en doen. Schouders eronder en aan de slag is ons motto. In korte tijd kunnen we goede resultaten boeken. Landelijke en regionale ontwikkelingen en eigen ambities worden opgepakt door voortdurend op zoek te gaan naar nieuwe oplossingen en manieren van werken. Innoveren en experimenteren helpen ons in het realiseren van onze ambities. We zoeken hiervoor actief de samenwerking met elkaar; collega’s, inwoners, ondernemers en partners. Een setting waardoor het fijn werken is in Houten. De platte structuur van de organisatie, met 12 samenwerkende teams, geeft veel ruimte voor eigen initiatief, eigenaarschap en persoonlijke ontwikkeling.

Als gemeente Houten zijn wij hard op weg om de Vinex bouwopgave af te ronden. En nog steeds is Houten erg in trek. Veel mensen willen hier blijven of komen wonen. Vooral onder ouderen, jongeren en gezinnen met een laag of middeninkomen is de woningbehoefte groot. Daarom gaan we de komende twintig jaar nieuwe woningen bouwen met veel oog voor zorg, mobiliteit, natuur, landschap, recreatie, voorzieningen, economie en werk, duurzaamheid en leefbaarheid. Met deze ambitie wordt het belang om zowel bij de planontwikkeling als in de bestaande infrastructuur stevig in te zetten op de ontwikkeling en het beheer van de openbare ruimte, alleen maar groter.

Het team Voorbereiding Ontwikkeling Beheer (VOB) zorgt o.a. voor de voorbereiding en doorontwikkeling van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte: boven- en ondergrondse infrastructuur, groenvoorziening, speelvoorzieningen, alsmede de beleidsmatige aspecten hiervan. Het team bestaat uit 22 betrokken vaste medewerkers (aangevuld met enkele inhuurkrachten), waaronder projectleiders, werkvoorbereiders, toezichthouders, beleidsmedewerkers en wijkcoördinatoren.

Opdracht
Je werkt samen met de twee andere beleidsmedewerkers van team VOB en draagt bij aan de uitvoering van de politieke agenda. In het algemeen gaat het om de volgende zaken:

 • Draagt zorg voor de vertaling van vastgesteld beleid en evalueert de uitvoering
 • Adviseert management, bestuur en collega’s over de uitvoering van beleid
 • Zorgt voor samenhang, onderlinge afstemming en draagvlak. Heeft hiertoe contact met in- en externe belanghebbenden
 • Beantwoordt bewoners- en raadsvragen (art. 36) over het gevoerde beleid
 • Ontwikkelt en onderhoudt een relatienetwerk
 • Overige voorkomende werkzaamheden

Concreet liggen er onder meer de volgende uitdagingen:

 • Uitvoering en actualisatie nota dierenwelzijn
 • Instellen fonds bovenwijkse voorzieningen
 • Actualisatie financiering hondenbeleid en uitvoering
 • Evaluatie nachtvissen
 • Plan van aanpak/memo illegaal grondgebruik de Oorden, vraag vanuit college
 • Beleid bewegwijzering toeristisch-recreatieve voorzieningen en lokale objecten
 • Inrichtingsplan uitbreiding begraafplaats Oud Wulven
 • Beleidsmatige zaken rond begraven

Wie je bent
Wij zoeken naar een flexibele, enthousiaste medewerker die affiniteit heeft met de openbare ruimte in de volle breedte. Voor jou is het glas altijd halfvol. Je ziet kansen en mogelijkheden en bent gefocust op het boeken van resultaten. Ook denk en werk je integraal en ben je in staat om verschillende belangen in kaart te brengen en af te wegen. Overzicht houden over je werkpakket - waarin er zich steeds nieuwe wendingen voor doen - is voor jou geen enkel probleem. Je bent een fijne collega en partner om mee samen te werken, je legt gemakkelijk verbindingen. Om de werkzaamheden als beleidsmedewerker Openbare Ruimte  snel en vakkundig op te kunnen pakken, beschik je over de volgende kwaliteiten:

 • je beschikt over een afgeronde relevante opleiding op minimaal HBO niveau;
 • je hebt minimaal 2 jaar recente werkervaring op het terrein van openbare ruimte bij een gemeente;
 • je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

Belangrijke competenties die jij bezit zijn;           

 • Analytisch sterk en vraagt goed door
 • Schriftelijke communicatie (het schrijven van bestuurlijke stukken)
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit
 • Resultaatgericht
 • samenwerkingsgericht

Vereisten / knock-outcriteria

 • Aantoonbare werkervaring uit de afgelopen 8 jaar met beheer openbare ruimte bij een gemeentelijke instelling;
 • Kandidaat draagt zelf zorg werktelefoon en laptop (Bring Your Own Device);

Gunningscriteria (weging)

 • Aantoonbare werkervaring met het schrijven van beleidsstukken (35 punten);
 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau gericht op beleid en beheer m.b.t. de openbare ruimte (15 punten);
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsmedewerker openbare ruimte in de afgelopen 8 jaar (25 punten);
 • Uurtarief maximaal € 75 (schaal 10) ,- exclusief BTW en inclusief reiskosten woon-werkverkeer (25 punten).

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg
Deze functie dient in Houten in het gemeentehuis en in de buitenruimte te worden uitgevoerd. 

Planning
De gesprekken zijn gepland op donderdag 30 september 2021 op locatie. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag  29 september 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente Houten kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.


Overige interim / freelance / zzp opdrachten week 38     Geld verdienen met een tip