• darkblurbg

Beleidsmedewerker RO VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Beleidsmedewerker RO voor 16 - 36 uur per week voor de duur van 6 maanden. Er is een optie op verlenging van 3 maal 6 maanden. Regio: Noord-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 24 november 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
De gemeente Waterland is een (relatief) kleine gemeente. Typerend voor onze organisatie is het ‘ons kent ons’ gevoel en de korte, informele lijnen. Het enige constante is verandering en dat is voor de gemeente Waterland niet anders. Wij werken in zelforganiserende teams om de inwoner sneller, efficiënter en eenduidiger van dienst te kunnen zijn. Op deze wijze kunnen wij maatwerk én de excellente dienstverlening leveren die de inwoner van ons mag verwachten!

Het team
Het Team Ruimtelijke Ordening wordt je basisteam en je werkt veel samen met collega's uit bijvoorbeeld de teams Vergunningen, Beheer en Handhaving. Het team Ruimtelijke Ordening bestaat in totaal uit acht medewerkers, waaronder twee projectleiders, een medewerker monumentenzorg en beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening. Het team maakt deel uit van het Domein Ruimte. Binnen dat domein zijn ruim zeventig medewerkers werkzaam met uiteenlopende rollen en functies maar met de fysieke leefomgeving als gemeenschappelijke deler. Het team Ruimtelijke Ordening is volop in beweging en ontwikkeling.

Opdracht
Als beleidsmedewerker ruimtelijke ordening vervul je een sleutelpositie bij het proces rond de verlening van omgevingsvergunningen met buitenplanse afwijking en het (laten) opstellen (postzegel)bestemmingsplannen, in de gemeente Waterland. Met jouw kennis en ervaring ben jij in staat om advies te geven bij allerlei vraagstukken op het brede gebied van het omgevingsrecht. Dit kan zowel intern richting je collega's, het management en het bestuur zijn, als extern richting initiatiefnemers, inwoners en andere belanghebbenden. Je behandelt verzoeken om vooroverleg, verzoeken om wijziging van bestemmingsplannen en de aanvragen om omgevingsvergunning waarbij buitenplans (kruimel en uitgebreid) wordt afgeweken van het bestemmingsplan. Wanneer nodig vertegenwoordig je de gemeente in bezwaar, beroep en hoger beroep.

Vereisten

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in een juridische richting;
 • Werkzaamheden worden afhankelijk van corona-richtlijnen verricht op kantoor en gemeentehuis; thuiswerken alleen in overleg;
 • Beschikbaarheid bezwaarzaken: de zittingen vinden plaats in de avonduren (meestal donderdagavond);
 • Uiterlijk beschikbaar per 1 januari 2020;
 • De motivatie dient in het CV te worden verwerkt.

Gunningscriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in een juridische richting met als specialisatie bestuursrecht of omgevingsrecht;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Beleidsmedewerker RO bij een gemeentelijke organisatie;
 • Aantoonbare werkervaring met de systemen Squit, Corsa of Dimpact.
 • Aantoonbare werkervaring met bezwaar- beroepsprocedures;
 • Aantoonbare kennis van en/of werkervaring met de volgende wet- en regelgeving: Wabo, Wro, Wgh, Nbw, PRV/Omgevingsverordening(NH2020) en/of uitgebreide procedures omgevingsvergunning/kruimelafwijkingen.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
In Waterland zijn belangrijke competenties: lef, verbinding, vertrouwen, nieuwsgierigheid.
Functie specifiek: Planmatig, gestructureerd en resultaatgericht werken.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: voorkeur heeft het werken op locatie. 1x in de 3 weken beschikbaarheid in de avonduren. Verder in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland in de week op maandag 30 november 2020, tussen 13.00 en 16.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen tijdig bericht.

Overige informatie

 • Voor de uitvoering van de opdracht is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht.