• darkblurbg

Beleidsmedewerker Werk en Inkomen VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Beleidsmedewerker Werk en Inkomen voor 32 uur per week tot en met 15 augustus 2021. Er is een optie op verlenging. Regio: Zuid-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: 1 december 2020. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 23 november 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Werken bij Leidschendam-Voorburg
Dat betekent, werken voor een sociale en ondernemende gemeente met ongeveer 75.000 inwoners. We werken aan de gezamenlijke ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen.

Wij werken informatiegestuurd en zijn toekomstgericht. We stimuleren klantgerichtheid en het nemen van eigen initiatief bij onze medewerkers. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid. Het medewerkersonderzoek 2019-2020 wees uit dat medewerkers het vertrouwen van hun werkgever waarderen en dat het hen zelfstandiger en flexibeler maakt. Deze positieve waardering leverde het keurmerk “Beste werkgever” op.

De afdeling
De afdeling Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg (WIJZ) bestaat totaal uit 150 FTE in verschillende, veelal multidisciplinaire teams. Elk team wordt aangestuurd door een coachend teamleider. Naast de uitvoering van de dienstverlening van het gehele sociaal domein binnen Leidschendam-Voorburg, voert de afdeling de dienstverlening op het terrein van werk en inkomen voor de gemeente Wassenaar en Voorschoten. Uitgangspunt hierbij is klantgericht- en bedrijfsmatig werken. Begrippen als eigen verantwoordelijkheid, creativiteit en flexibiliteit zijn verbonden aan de wijze waarop onze medewerkers hun taken uitvoeren. Momenteel is de afdeling bezig om een aantal vernieuwingen in de dienstverlening te realiseren.

De afdeling WIJZ werkt met drie platforms. Een platform is een overlegstructuur, waarin medewerkers onder leiding van een regisseur gericht zijn op het bespreken van vakinhoudelijke ontwikkelingen, leidend tot een kwaliteits- en professionaliseringsslag. In een platform nemen, naast de regisseur, medewerkers deel met eenzelfde vakinhoudelijke discipline uit de verschillende teams, beleidsmedewerkers, kwaliteitsmedewerkers en consulenten.

De functie
Als beleidsmedewerker Werk & Inkomen werk je aan de ontwikkeling van het sociaal domein waarbij de focus ligt op het onderdeel Werk en Inkomen. Dit doe je samen met onze klanten, bestaande uit het bestuur, onze partners, onze collega’s van de uitvoering en onze inwoners. Je realiseert oplossingen en voorzieningen binnen een breed scala aan onderwerpen op het werkterrein van de afdeling Werk en Inkomen en houdt daarbij rekening met de uitvoerbaarheid van het beleid voor de uitvoering. Je voert de regie op vraagstukken en adviseert de klant, zowel op verzoek als uit eigen beweging. Door jouw visie ben je in staat nieuwe zaken op te pakken. Je weet draagvlak te creëren waardoor nieuwe wegen kunnen worden ingeslagen en nieuwe werkterreinen kunnen worden ontwikkeld. Dit doe je met de nodige creativiteit, doortastendheid en overtuigingskracht.

De functie kent een breed takenpakket, waarbij de focus in ieder geval ligt op het minimabeleid en de bijzondere bijstand.

Opdracht
Als beleidsmedewerker Werk en Inkomen verricht je onder andere de volgende werkzaamheden:

 • De dossiers minimabeleid en bijzondere bijstand waaronder onder andere de volgende vraagstukken en werkzaamheden vallen;
 • De Armoede monitor;
 • Evaluatie van het minimabeleid;
 • De Schoolspullenpas;
 • De Ooievaarspas;
 • Collectieve ziektekostenverzekering;
 • De link tussen minimabeleid en schuldhulpverlening (bijvoorbeeld bewindvoering);
 • Kinderopvang Sociaal Domein;
 • Individuele Studietoeslag;
 • Informeren van het maatschappelijk middenveld;
 • Monitoren gebruik van minimaregelingen en bijzondere bijstand;
 • Administratieve klussen ter ondersteuning van de lopende dossiers;
 • Deelname aan werkgroepen;
 • Alle andere voorkomende werkzaamheden.

Knockout-criteria

 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.
 • Beschikbaarheid op de locatie maximaal 4 dagen per week (in verband met Corona werken we op dit moment thuis maar dat kan veranderen).

Gunningscriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.
 • Aantoonbare werkervaring met minimabeleid en bijzondere bijstand.
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het werken in een politiek bestuurlijke omgeving in de afgelopen 6 jaar.
 • Maximaal uurtarief € 65 inclusief reiskosten, exclusief BTW.
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als:
  • beleidsmedewerker in de afgelopen 6 jaar;
  • beleidsmedewerker op het terrein van Werk en Inkomen in de afgelopen 6 jaar.

Competenties

 • Resultaatgericht, initiatief nemen, samenwerken, klantgericht (RISK).
 • Accuraat
 • Flexibel
 • Integer
 • Aanpassingsvermogen
 • Stressbestendigheid
 • Overtuigingskracht
 • Communicatief vaardig

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 26 of vrijdag 27 november 2020. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 25 november 2020 bericht.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.