• darkblurbg

BI applicatie ontwikkelaar VACATURE

Vacature aangemaakt: 16-09-2020

Wij zijn op zoek naar een BI applicatie ontwikkelaar voor 32 - 36 uur per week voor de duur van 6 maanden. Er is een optie op verlenging van 2 maal 6 maanden. Regio Utrecht. Start opdracht: z.s.m. Reageren voor 25 september 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zorgt voor veilige dijken, schoon water en droge voeten in het zuidelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van Zuid-Holland. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is één van de 21 waterschappen in Nederland. Het waterschap is, net als een gemeente, een lokale overheid. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) bestaat uit een algemeen bestuur, een college van Dijkgraaf en Hoogheemraden en meer dan 500 medewerkers.

HDSR is in transitie om voorbereid te zijn op de veranderende opgaves die van buitenaf op haar af komen. HDSR staat voor een grote opgave: in de komende jaren zal zij een forse inspanning doen en bijdragen aan het Hoog Water Beschermingsprogramma. Dit maakt dat er aanzienlijke projecten gestart zijn en worden.

Neem eens een kijkje in onze keuken: http://bit.ly/2fCjJnb

Achtergrondinformatie Bij de afdeling control worden er prognoses en budget berekeningen gemaakt op basis van gegevens uit de personeelsapplicatie Youforce, de financiële applicatie Oracle EBS, en resource planning applicatie Primavera en diverse Excelsheets.

Als onderdeel van een HDSR breed programma genaamd Zero Based Budgetting (ZBB) is er een analyse gedaan naar de haalbaarheid van een geautomatiseerde oplossing en is het huidige proces in kaart gebracht. Het huidige proces is niet efficiënt genoeg en heeft risico’s in zich omdat er niet gewerkt wordt met gestandaardiseerde werkmethoden en koppelingen met de genoemde bronapplicaties. De doelstelling is om tot een gestandaardiseerd, veilig en geautomatiseerde applicatie te komen ter ondersteuning van de loonsom en prognose/begroting exploitatie.

Opdracht Als BI applicatie ontwikkelaar / beheerder werk je ten behoeve van het programma Zero Based Budgetting (ZBB) aan de ontwikkeling van BI applicaties en de aansluiting van diverse bronapplicaties. Eén van de eerste te ontwikkelen toepassingen ten behoeve van dit programma betreft de “loonsom applicatie”.

Voor de loonsom applicatie worden diverse bronapplicaties aangesloten op de applicatie database met behulp van ETL tooling en opslag in een Oracle database. De diverse databronnen moeten met elkaar gecombineerd worden. De eindgebruikers krijgen de mogelijkheid om data op te vragen, aan te passen, berekeningen uit te voeren en “what-if-scenario’s” te realiseren. Hiervoor wordt een separate laag voorzien op de database (Oracle APEX). Er is daarnaast ook behoefte aan de mogelijkheid om data via Excel in de database te brengen.

Middels een APEX Excel plug-in dient de mogelijkheid gerealiseerd te worden om data via Excel in de database te brengen en de uitkomsten van deze uploads te visualiseren.

De uitkomsten van de uploads dienen te worden gevisualiseerd in overzichtelijke dashboards. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Power BI. De dashboards en rapportages zullen in samenspraak met eindgebruikers gerealiseerd worden.

De functionele requirements en de technische oplossing zijn voor een groot deel beschreven. Kennis en affiniteit met het financiële budgettering proces is van belang om een goede interactie met de groep eindgebruikers te realiseren. De ontwikkelaar dient zelfstandig op basis van de beschrijvingen de volgende onderdelen te realiseren:

 • Bron applicaties ontsluiten middels datasync ETL tool
 • Samenbrengen van de databronnen in Oracle database en realiseren datamodel
 • Realiseren applicatie laag in APEX (inclusief APEX Excel Plug-in)
 • Realiseren Power BI-connectiviteit
 • Realiseren Power BI-model en dashboards

Afdeling informatie Deze opdracht hoort bij het team Informatiemanagement en Automatisering (I&A). Het team bestaat uit 30 medewerkers met twee leidinggevenden. Als BI ontwikkelaar / beheerder werk je samen met een BI-coördinator / senior beheerder aan de ontwikkeling van BI applicaties en de ontsluiting van bronsystemen en val je onder het I-team, waar ook de informatiemanagers, project managers en andere functioneel beheerders onderdeel van uit maken. In deze periode van Corona wordt er veel overlegd via MS Teams.

Minimumeisen / knock-outcriteria

 • Afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau;
 • Aantoonbare werkervaring als BI applicatie ontwikkelaar/consultant met het realiseren van Microsoft Power BI-datamodellen en rapportages;
 • Aantoonbare kennis van of werkervaring met Extraction, Transformation and Load (ETL);
 • Aantoonbare kennis van of werkervaring met Oracle Application Express;
 • Uurtarief maximaal € 98,- exclusief BTW, inclusief reiskosten woon-werk;

Gunningscriteria

 • Aantoonbare kennis van en ervaring met financiële processen, zoals budgetting en prognose;
 • Aantoonbare ervaring met Oracle Application Express Developing (APEX);
 • Aantoonbare ervaring met ontwerp van genormaliseerde datamodellen;
 • Aantoonbare kennis van of werkervaring met Oracle E Business Suite datamodel;
 • In het bezit van het certificaat ‘MCSA BI Reporting’;
 • Aantoonbare kennis van- en werkervaring met Youforce, Primavera en/of Content Packs en datamodel.

Competenties

In deze opdracht zijn de volgende competenties belangrijk:

 • Planmatig werken
 • Samenwerken
 • Analytisch vermogen, scherp, kritisch, oog voor detail
 • Resultaatgericht
 • Actieve werkhouding, nieuwsgierig, pakt aan, can-do en hands-on mentaliteit
 • Schriftelijk en mondeling communicatief sterk
 • Organisatiesensitiviteit, heeft oog voor informele en formele invloeden