Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Crowdsurance als populair alternatief van de AOV

  • Home
  • Blogs
  • Crowdsurance als populair alternatief van de AOV

03 februari 2024

Een relatief nieuwe oplossing voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid voor zelfstandige professionals is crowdsurance.

Crowdsurance als populair alternatief van de AOV

Een relatief nieuwe oplossing voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid voor zelfstandige professionals is crowdsurance. Veel interim, freelance en zzp professionals zijn nog niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, onder andere vanwege de hoge kosten die worden geassocieerd met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Toch willen veel zelfstandigen wel iets regelen, waarbij crowdsurance een voordelig alternatief biedt. Wat houdt het in en wat zijn de verschillen met de AOV en een Broodfonds?

Wat houdt crowdsurance precies in?

Crowdsurance is in feite een grote online schenkkring van zelfstandig ondernemers, wat een oplossing is voor het regelen van inkomen in het geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Het is dus geen verzekering, maar een onderlinge schenkkring en daarmee een alternatief van de traditionele AOV. Zelfstandigen regelen hierbij zelf het afdekken van het risico op arbeidsongeschiktheid met en voor elkaar. Hiermee vormen ze een groot vangnet voor elkaar op basis van solidariteit en onderlinge schenkingen.

Op deze manier biedt crowdsurance veel zekerheid aan zelfstandigen, maar het is daarnaast ook betaalbaar. Veel ondernemers kunnen de dure AOV-premie namelijk niet betalen en daarnaast ook nog een aantrekkelijke spaarpot opbouwen als pensioen. Bij crowdsurance kunnen ze zelf hun maandelijkse inleg bepalen, waardoor een betaalbare arbeidsongeschiktheidsvoorziening tot stand komt.

Schenkkring

Crowdsurance is dus een schenkkring, wat betekent dat een groep ondernemers afspreekt om elkaar geld te schenken als er iemand voor een bepaalde tijd ziek wordt. Ze betalen geen premie, zoals bij een verzekering, maar schenken een maandelijkse inleg. In ruil daarvoor ontvangen deelnemers zelf ook schenkingen wanneer hen iets overkomt voor een maximale periode van twee jaar. Vaak wordt hierbij een wachttijd van twee maanden aangehouden vanaf het moment dat iemand ziek wordt. Overigens kunnen zelfstandigen zelf de hoogte van de netto schenking kiezen, waardoor er veel flexibiliteit in zit.

Medische check

Voor een deelname aan zo'n schenkkring is geen medische check vereist. Iedereen mag in principe deelnemen en er hoeven geen papieren ingevuld of onderzoeken gedaan te worden. Echter, de deelnemer dient wel te verklaren dat hij of zij geen ziekte heeft met een grote kans op uitval bij een inschrijving. Zo kan een gelijkwaardig systeem in stand gehouden worden.

Wat zijn de verschillen met de AOV?

De AOV is een verzekering van inkomen in het geval van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Met een AOV kan een ondernemer zichzelf verzekeren tot 80 procent van zijn of haar inkomsten bij ziekte, ongevallen en zwangerschappen. De verzekering is naar eigen wensen en voorkeuren in te vullen, waarbij het bijvoorbeeld ook mogelijk is om tegen psychische klachten, zoals een burn-out, te verzekeren. Daarnaast wordt er vaak ook hulp geboden van een arbodienstverlener om passend werk te vinden.

Een belangrijk verschil met de AOV is dat crowdsurance geen verzekering is, maar een financieel vangnet en een schenkkring voor ondernemers bij arbeidsongeschiktheid. Daarom wordt er ook geen premie betaald, maar een donatie aan zelfstandigen die dit echt nodig hebben. Andersom ontvangen deelnemers ook donaties als ze zelf arbeidsongeschikt zijn. Zo dekken ondernemers onderling het risico in plaats van een verzekeraar. Door dit stelsel is crowdsurance goedkoper, aangezien er geen marge wordt gevraagd door een verzekeraar voor het beheren van het geld.

Een ander verschil is dat een AOV voor een langere periode uitkeert, soms zelfs tot de AOW-leeftijd. Dit kan een ondernemer helemaal zelf bepalen. Bij crowdsurance kunnen zelfstandige professionals daarentegen voor maximaal twee jaar donaties ontvangen, waardoor het meer een kortetermijnoplossing is.

Wat zijn de verschillen met een Broodfonds?

Een andere collectieve oplossing voor arbeidsongeschiktheid is een Broodfonds, wat net zoals crowdsurance gebaseerd is op onderlinge solidariteit en vertrouwen en wat eveneens geen verzekering is. De belangrijkste verschillen tussen crowdsurance en een Broodfonds zijn:

  • Een Broodfonds heeft een maximale groepsgrootte van 50 ondernemers die elkaar kennen en een aantal keer per jaar verplicht afspreken. Crowdsurance heeft geen maximale grootte en is anoniem, waardoor er geen verplichte bijeenkomsten zijn en zelfstandigen elkaar niet per se kennen.
  • Bij crowdsurance wordt een ziekmelding via een externe, onafhankelijke arbodienstverlener afgehandeld, die eventueel het traject ook begeleidt. Bij een Broodfonds dient een ziekmelding aan het bestuur gedaan te worden, dat ook het doen van donaties beheert. Hierbij is er dus geen deskundige betrokken om te beoordelen of de ondernemer in kwestie daadwerkelijk arbeidsongeschikt is.
  • Broodfondsen werken met een vaste spaarrekening. Hierop staat het geld van de deelnemers tot er een buffer bereikt is. Daarentegen blijven ondernemers bij crowdsurance hun geld zelf beheren en stoppen ze het niet in een gezamenlijke pot.
  • Als laatste worden de deelname- en inschrijfkosten bij een Broodfonds gezien als privékosten die niet aftrekbaar zijn bij de Belastingdienst. Bij crowdsurance worden deze kosten daarentegen als zakelijke kosten gezien, waardoor ze wel aftrekbaar zijn. Schenkingen zijn echter bij zowel een Broodfonds als crowdsurance niet aftrekbaar.

Waarom is crowdsurance populair onder zelfstandigen?

Ongeveer 40 procent van de zelfstandige professionals heeft niets geregeld voor arbeidsongeschiktheid, waardoor ze in de financiële problemen kunnen komen als ze arbeidsongeschikt raken. Om grote risico's en kosten voor de samenleving te voorkomen, wil de overheid vanaf 2027 een verplichte AOV invoeren voor de ruim 1,2 miljoen zelfstandigen in Nederland. Aan de andere kant is er nog niet overtuigende steun voor dit besluit en slechts 36 procent van de zelfstandigen is er voorstander van.

Een groot struikelblok bij de AOV is voor veel ondernemers het eigen risico en de hoge premie. Veel zelfstandigen hebben helemaal niets geregeld, maar willen dat wel, alleen niet door middel van een AOV. Ze vinden de AOV-premie onbetaalbaar, zeker in combinatie met de steeds meer wegvallende fiscale voordelen voor ondernemers. Dit maakt ondernemen duur en risicovol. Een verplichte AOV kan dus wel werken, alleen dan moeten de premie en wachttijd omlaag. Tot die tijd vormt crowdsurance een betaalbare en betrouwbare oplossing, waarbij zelfstandigen genieten van een anonieme bijdrage, meer controle en lagere kosten.

Ben jij een opdrachtgever en op zoek naar de ideale zelfstandige voor een bepaalde functie? Of ben je juist zo'n zelfstandige professional? Meld je aan bij Bureau Ad Interim of stuur je cv op en wij maken de perfecte match tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.