Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Zelfstandigen werken langer door steeds meer zelfstandige 65-plussers

  • Home
  • Blogs
  • Zelfstandigen werken langer door steeds meer zelfstandige 65-plussers

04 november 2023

Steeds meer zelfstandige professionals werken na het bereiken van hun pensioenleeftijd door, aangezien één op de tien interim, freelance en zzp professionals nu ouder is dan 65 jaar.

Zelfstandigen werken langer door: steeds meer zelfstandige 65-plussers

Steeds meer zelfstandige professionals werken na het bereiken van hun pensioenleeftijd door, aangezien één op de tien interim, freelance en zzp professionals nu ouder is dan 65 jaar. Bovendien is het aantal ondernemers dat zich inschrijft bij de Kamer van Koophandel (KvK) na de pensioenleeftijd flink gestegen in vijf jaar tijd. Waarom is ondernemen na de pensioenleeftijd zo gegroeid en wat zijn precies de voor- en nadelen?

Hoe ziet de groep zelfstandige 65-plussers eruit?

Tussen 2018 en 2023 is het aantal ondernemers van 65 jaar en ouder dat ingeschreven staat bij de KvK gestegen van 135.000 naar 193.000, waarbij het aantal ondernemers van 75 jaar en ouder het hardst is toegenomen. Er is namelijk een stijging van 108 procent binnen de groep van ondernemers van 75 tot 79 jaar oud, waarnaast de groep van 80 tot 84 jaar oud met 88 procent is toegenomen en ondernemers van ouder dan 85 jaar is met 58 procent gestegen. Zodoende is ongeveer elf procent van alle zelfstandige ondernemers nu 65 jaar of ouder, terwijl dit in 2016 nog maar 6,5 procent bedroeg. De arbeidsgroep van zelfstandige professionals vergrijst hiermee aanzienlijk.

De groep van ouderen is dus de snelst groeiende groep zelfstandigen, waarbij met name het aantal vrouwelijke interimmers, freelancers en zzp'ers ouder dan 65 jaar is gestegen. Toch zijn zelfstandigen van een hogere leeftijd nog altijd vaak man en hoger opgeleid. 50 procent van de ondernemende 65- tot 75-plussers had namelijk in 2021 een HBO- of WO-diploma en 71 procent van deze groep was man.

Doorwerken na de pensioenleeftijd kan allerlei redenen hebben, zoals niet voldoende pensioen opgebouwd hebben of nog niet klaar zijn om helemaal te stoppen. Veel ouderen werken dan ook door, al is het maar een aantal uur in de week, bijvoorbeeld als invalkracht. Mogelijk wordt dit wel bemoeilijkt als de regels voor de inhuur van zelfstandigen worden aangescherpt door de introductie van de wet Verduidelijking Beoordeling Arbeidsrelaties en Rechtsvermoeden (VBAR).

Gepensioneerden die starten met ondernemen

Niet alleen bestaande ondernemers van 65 jaar en ouder blijven langer doorwerken, ook veel mensen binnen deze leeftijdscategorie starten met het zelfstandig ondernemerschap na hun pensioenleeftijd. Deze groep is namelijk met vijftien procent gestegen in de afgelopen vijf jaar en ze werken voornamelijk in de gezondheidszorg, logistiek of zakelijke dienstverlening. Veel mensen die met pensioen gaan vallen in een gat, hebben minder te doen en missen het contact met collega's en de structuur van een baan. In dit geval kunnen ze hun kennis, ervaring en netwerk in een specifieke sector goed inzetten door een onderneming te starten. Hierbij treden ze veelal op als coach of mentor voor jongere werkenden.

Door te kiezen voor het zelfstandig ondernemerschap kunnen ouderen zelf bepalen welke klussen ze wel en niet aannemen en welk werk ze uitvoeren. Ook zorgt het extra inkomen voor meer mogelijkheden op financieel gebied. Wel is het belangrijk om in dit geval te kijken wat de extra belasting wordt en de gevolgen zijn voor bepaalde toeslagen.

Waarom steeds meer zelfstandige 65-plussers?

Steeds meer senioren zetten zich dus in als zelfstandige ondernemer en de overheid zou dit meer moeten stimuleren. Mensen van 65 jaar of ouder kunnen nog goed op de arbeidsmarkt dienen als uitzendkracht, waardoor gaten efficiënt worden opgevuld. Een belangrijke reden voor de toename van zelfstandige 65-plussers is de vergrijzing van de bevolking. Immers neemt het aantal werknemers in loondienst boven de 65 jaar ook toe. Echter, de gemiddelde zelfstandige is wel ouder dan de gemiddelde werknemer in loondienst. De meerderheid van de zelfstandigen is namelijk 45 tot 75 jaar oud, terwijl dit percentage onder vaste werknemers maar 41 procent is.

Een andere belangrijke reden voor deze trend is het financiële voordeel. De doorwerkende zelfstandige hoeft bijvoorbeeld niet meer aan de AOW bij te dragen en betaalt minder inkomstenbelasting. Bovendien zijn er minder risico's binnen de opstartperiode, aangezien een ondernemende 65-plusser altijd kan terugvallen op de AOW. Als iemand na het bereiken van de pensioenleeftijd besluit om door te werken als zelfstandige ondernemer zijn er overigens geen gevolgen voor de hoogte van de AOW-uitkering.

Wat zijn de voor- en nadelen van ondernemen na de AOW-leeftijd?

Werken als zelfstandige ondernemer na het bereiken van de AOW-leeftijd vormt een mooie aanvulling op het basisinkomen. Een belangrijk voordeel van deze keuze is dat er minder belasting betaald hoeft te worden. Deze bijdrage is al gedaan door het betalen van de jarenlange premies voor volksverzekeringen, zoals de AOW. Hoeveel belasting er minder betaald hoeft te worden, hangt af van de schaal van de inkomstenbelasting. Een ander voordeel is het basisinkomen van de AOW waar men na de pensioenleeftijd op terug kan vallen, waardoor ondernemersrisico's worden verkleind.

Aan de andere kant zitten er ook een aantal nadelen aan het zelfstandig ondernemerschap na de pensioenleeftijd. Ten eerste mag iemand in deze positie nog maar vijf jaar lijfrentepremie aftrekken van de inkomstenbelasting in de oudedagsreserve. Daarnaast heeft de zelfstandige 65-plusser geen recht meer op de IOAZ-uitkering en renteloze lening in de Bbz-regeling, wat staat voor Besluit bijstandverlening zelfstandigen. De Bbz-regeling kan aangevraagd worden door zelfstandige ondernemers die weinig inkomen hebben.

Een ander nadeel is dat de ondernemersaftrek, zoals de startersaftrek en de zelfstandigenaftrek, nog maar voor 50 procent geldt. Dit betekent dat er minder fiscale voordelen zijn voor ondernemers van 65 jaar en ouder. Als laatste kan iemand van 65 jaar of ouder die ondernemer is door de extra inkomsten in een hoger belastingtarief terechtkomen. Dit betekent dat hij of zij meer belasting moet betalen. Echter, er blijven nog steeds aantrekkelijke belastingvoordelen over voor iemand in deze positie.

Ben jij een zelfstandige ondernemer van 65 jaar of ouder en nog op zoek naar de ideale opdrachtgever? Meld je bij ons aan door je cv op te sturen en wij maken voor jou een match. Of ben jij juist zo'n opdrachtgever en nog op zoek naar een zelfstandige met de juiste kennis, ervaring en een groot netwerk om een openstaande opdracht te vervullen? Doe dan bij ons bij Bureau Ad Interim een aanvraag en wij zoeken de geschikte professional.