• darkblurbg

Bouwinspecteur VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Bouwinspecteur voor 36 uur (in overleg) per week voor de duur van 6 maanden. Er is een optie op verlenging van 2 maal 12 maanden. Regio: Zuid-Holland. Opleidingsniveau: MBO+. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 18 november 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie 
De gemeente Zoetermeer is een toekomstgerichte organisatie, waarin de mens centraal staat. 'Samenwerken, daadkracht en vertrouwen' staan daarbij hoog in het vaandel. Dat betekent dat we met het bestuur, de medewerkers, de inwoners en onze netwerkpartners werken aan het realiseren van het beste resultaat voor de stad Zoetermeer. In onze organisatie werken we intensief samen met onze collega's over de grenzen van afdelingen heen, en met onze externe partners in de samenleving. Een breed Managementteam, waarin alle afdelingen zijn vertegenwoordigd, stuurt de organisatie aan. Op deze manier zijn we in staat snel en flexibel te blijven inspelen op de veranderingen in de wereld om ons heen.

De afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (VVH) heeft als missie ‘’de afdeling VVH werkt dienstverlenend, omgevingsbewust en professioneel vanuit een regisseursrol met betrekking tot vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van wet- en regelgeving voor bouw, milieu, APV en bijzondere wetten.’’.

De reorganisatie van de afdeling VVH is afgerond. De nieuwe afdeling bestaat uit twee teams:
Openbare Orde en Veiligheid (OOV) en Vergunningen toezicht en handhaving (VTH).

Het team VTH bestaat uit drie clusters: Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Juisten en Beleid.
De onderhavige functie valt onder het cluster Toezicht en Handhaving.

Opdracht

 • Controles (meer complex) m.b.t. naleving van wet- en regelgeving Wabo en evenementen;
 • Regisseur van uit de gemeente omtrent de uitvoering;
 • Meedenken, in geval van afwijkingen, over de verdere uitvoering van plannen;
 • Deelname in roulatie aan 24/7 piketdienst;
 • Rapporteren over illegale activiteiten (hennep, illegaal gebruik etc.);
 • Informeren juristen bij toepassing bestuursdwang, handhaven van bestuursdwang;
 • Gesprekspartner gemeentelijk diensten als Stadsbeheer en Stadsontwikkeling, Wijkposten, etc;
 • Informatieverstrekking ten aanzien van regelgeving en – procedures;
 • Afhandeling meldingen burgers.

Profiel

 • MBO of HBO opleiding (Bouw);
 • Aanvullende opleiding en ervaring, minimaal Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht 1;
 • Kennis van Bouwbesluit 2012, Bouwveiligheid en Handhaving;
 • Minimaal 3 jaar ervaring met genoemde werkzaamheden.

Vereisten

 • Je hebt in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 36 maanden gehad bij de opdrachtgever. Met deze opdracht kom je niet uit op 3 overeenkomsten met een totale duur van 36 maanden binnen een periode van 6 maanden. (Er is dus geen sprake van een 4e overeenkomst of een contractduur van meer dan 3 jaar).
 • Een afgeronde opleiding Bouwkunde op minimaal MBO-niveau 4.
 • Minimaal Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht 1 afgerond.
 • Aantoonbare kennis van Bouwbesluit 2012, Bouwveiligheid en Handhaving.

Gunningscriteria

 • Een afgeronde opleiding Bouwkunde op minimaal HBO bachelor niveau;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als bouwinspecteur in de afgelopen 6 jaar;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als bouwinspecteur in de afgelopen 6 jaar;
 • Uurtarief vanaf € 55,- en gemaximeerd op € 70,- inclusief reiskosten woon-werk en exclusief BTW;

Competenties

 • Oplossingsgericht;
 • Zelfstandig;
 • Organiserend vermogen;
 • Bewust risico gestuurd werken;
 • Omgevingsbewust;
 • Politiek sensitief;
 • Daadkrachtig;
 • Flexibel;
 • Onder druk kunnen presteren; 

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 24 november 2020 van 09.00 uur tot 11.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 23 november 2020 bericht.

Overige informatie

 • Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een vereiste.