• darkblurbg

Bouwmanager project Utrechtseweg VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Bouwmanager project Utrechtseweg voor 20 uur per week voor 12 maanden. Er is een optie op verlenging. Regio: Utrecht. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: 18 januari 2021. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 12 januari 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer is open en prettig. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met ongeveer 60.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en daar flexibel op inspelen.

Als medewerker van de gemeente Zeist voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. Er is veel te doen om onze gemeente nu en in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Samen met je collega’s werk je er continu aan om dat voor elkaar te krijgen. We staan met onze organisatie voor de uitdaging om de dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instanties van Zeist te blijven verbeteren. Dat doen we samen en daarbij richten we ons op onze klant. Sterker nog, we vertrekken vanuit de klant. In onze organisatie vormen we op een eigentijdse manier de schakel tussen politiek en burger. Het team Ruimtelijke Ontwikkeling bestaat uit ruim 25 medewerkers. Dit team zorgt voor de ruimtelijke uitwerking en vertaling van uiteenlopende projecten en ontwikkelingen. Dit doen we vanuit beleidsontwikkeling in bestemmingsplannen. We toetsen plannen, verlenen vergunningen en zorgen voor toezicht en handhaving.

Team beheer openbare ruimte
Je werkt binnen het team Beheer Openbare Ruimte samen met collega’s aan de realisatie van onderhoud-, herinrichting- en nieuwbouwprojecten in de gemeente Zeist.

Opdracht
De kruising tussen de Utrechtseweg, Kromme-Rijnlaan en De Dreef kan de verwachte groei van het verkeer niet meer aan. Door de verwachte toename van het verkeer nemen de files in meerdere richtingen toe tot 2025. Het wordt daardoor moeilijker om Zeist te bereiken. We gaan een deel van de Utrechtseweg daarom op een andere manier inrichten. We verbreden de Utrechtseweg met twee rijstroken vanuit Zeist in de richting van De Bilt. Onder de Utrechtseweg komt een fietstunnel van de Kromme-Rijnlaan naar De Dreef. Hierdoor kunnen de fietsers veiliger oversteken. Dit doen we in samenwerking met de provincie Utrecht. De verbreding van dit deel van de Utrechtseweg zorgt voor een betere doorstroming en verkeersveiligheid voor auto's, fietsen en openbaar vervoer.
In maart zijn de werkzaamheden voor het verleggen van kabels en leidingen gestart. Het verleggen van kabels en leidingen doen we nu alvast, zodat tijdens de reconstructie de kabels en leidingen op de goede plaats liggen. Op dit moment is de civiele aannemer druk bezig met de voorbereiding van de diverse civiele werkzaamheden, deze starten naar verwachting medio 2e kwartaal 2021.
Als Bouwmanager zorg je samen met de projectmanager voor de resultaten op het project Utrechtseweg bij het team Beheer Openbare Ruimte. Je voert samen met de projectmanager een mooi project uit wat bijdraagt aan het goede leven in de gemeente Zeist. Want daar doen we het voor. Lekker fietsen, goede doorstroming, verkeers-veiligheid, etc. Je doet dat in een gemeente die samenwerking met belanghebbenden hoog in het vaandel heeft staan. En ook met slagkracht wil werken aan resultaat. Dat is een uitdagende combinatie.
Concreet betekent dit dat in grote lijnen / beknopt samengevat je taken zijn:Bewaken kwaliteit en voortgang van de realisatiefase van de K&L verleggingen, zodat deze binnen de gestelde kaders wordt gerealiseerd; Bewaken BLVC gedurende de realisatiefase van de K&L verleggingen, zodat deze realisatie wordt uitgevoerd conform de wensen van gemeente Zeist; Bewaken kwaliteit en voortgang van de voorbereidingsfase van de civiele werkzaamheden, zodat deze binnen de gestelde kaders wordt gerealiseerd; Bewaken kwaliteit en voortgang van de realisatiefase van de civiele werkzaamheden, zodat deze binnen de gestelde kaders wordt gerealiseerd; Bewaken BLVC gedurende de realisatiefase van de civiele werkzaamheden, zodat deze realisatie wordt uitgevoerd conform de wensen van gemeente Zeist; Je bent in staat om actief te schakelen met de contractmanager, en de projectmanager om koers te bepalen en je weet  wanneer op te schalen of een besluit op te halen. Vanzelfsprekend ligt de verantwoordelijkheid van de financiële bewaking bij de projectmanager, maar rapporteer jij over de technische voortgang. Jij bent de schakel tussen de civiele aannemer en projectmanager. Je hebt oog voor bewoners in en rondom het projectgebied, belangengroepen, en collega’s, aannemer(s) en overige betrokken partijen bij de daadwerkelijke uitvoering van het project. In de voorbereiding is de samenleving nadrukkelijk betrokken bij de planontwikkeling. We houden deze relatie graag goed. Je moet het leuk vinden om in die maatschappelijke dynamiek een goede weg te vinden met inwoners.  

Profiel
Je werkt en denkt op hbo niveau en je hebt een gerichte hbo bachelor opleiding, bijvoorbeeld in de richting van Civiele Techniek. Verder heb je minimaal 3 tot 5 jaar relevante werkervaring op het gebied van projectmanagement en beschik je over een rijbewijs. Je kunt zowel goed zelfstandig alsook in teamverband werken en durft koers te kiezen en lastige knopen door te hakken. Je houdt rekening met de aanwezige (politieke) gevoeligheden binnen en buiten de organisatie. Je bent communicatief sterk in woord en schrift en begrijpt de werking van social media. Je kijkt breder dan alleen civiele projecten en hebt affiniteit/ ervaring met Team Value projecten, wegreconstructies, kabels & leidingen, verkeer, groen en beheer. Je levert graag een structurele bijdrage aan de opgave waar de organisatie voor staat.

Vereisten / knock-outcriteria

 • Aantoonbare werkervaring als projectleider;
 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;

Gunningscriteria

 • Uurtarief maximaal € 85,- exclusief BTW en inclusief reiskosten woon-werkverkeer;
 • Aantoonbare werkervaring als omgevingsmanager met sturen op de communicatie, omgevingsmanagement en de informatievoorziening met partners, inwoners en stakeholders;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Projectleider Civiel bij een gemeente;
 • Minimaal voor 20 uur per week beschikbaar per uiterlijk 18 januari 2021;
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met innovatieve aanbestedings- en project samenwerkingsvormen, wegreconstructies, kabels en leidingen, verkeer, groen en beheer;

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Communicatief
 • Leiderschap
 • Plannen
 • Empathisch vermogen
 • Verbindend vermogen
 • Ondernemend

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 14 januari 2021. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 13 januari 2021 bericht.

Overige informatie
De gemeente stelt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht.