• darkblurbg

Business controller Budgetbewaking VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Business controller Budgetbewaking voor 28 - 32 uur per week voor 3 maanden. Er is een optie op verlenging van 1 maal 1 maanden. Regio: Flevoland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: 10 mei 2021. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 16 april 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
De provincie Flevoland is de jongste en tevens snelst groeiende provincie van Nederland. Waar ooit alleen het water van de Zuiderzee was, is nu de jongste provincie van het land te vinden. Flevoland is de thuishaven voor ruim 400.000 inwoners op een oppervlakte van 2.412 km2 aan land en water. Een gebied waar denken en doen samenkomen in fascinerende projecten en activiteiten. De provincie is een uitdagende en inspirerende werkgever. Een flexibele en slagvaardige organisatie die snel reageert op veranderingen in onze omgeving. We zoeken mensen die deze eigenschappen zelf ook in huis hebben.

Afdeling Infrastructuur
Meer dan 100 medewerkers van de afdeling Infrastructuur houden zich bezig met de realisatie van infrastructurele projecten (Ingenieursbureau) en het beheren & onderhouden van de wegen, vaarwegen, bruggen en sluizen (Bureau Wegen & Vaarwegen). De opdracht zal plaatsvinden voor het Bureau Wegen & Vaarwegen.

Opdracht
De opdracht is gericht op het analyseren van het jaarlijkse onderhoudsbudget waarbij de doelstelling is om uiteindelijk te komen tot concrete verbetervoorstellen die ook daadwerkelijk geïmplementeerd worden. Onderstaand een overzicht van de belangrijkste onderdelen uit de opdracht.

Analyse uitgaven jaarlijks onderhoud
Jaarlijks is er sprake van bijna 9 miljoen euro aan jaarlijks onderhoud. Er dient een analyse gemaakt te worden over de verschillende budgetten i.r.t. de daadwerkelijke uitgaven. Hierbij dient vastgesteld te worden in hoeverre de uitgaven matchen met de vastgestelde beheerplannen. Denk hierbij aan zaken als: welke uitgaven zijn niet gepland, welke trend is te detecteren uit de uitgaven (onder- en overschrijdingen). Tot slot zal gekeken moeten worden naar de planbare versus niet planbare uitgaven.

Analyseren inrichting budgetten, definities en komen tot een verbetervoorstel
Er zijn in de financiële administratie ongeveer 30 budgetcodes waar budgethouders hun kosten rondom het Jaarlijks Onderhoud op kunnen boeken. De huidige inrichting biedt te weinig inzicht in de feitelijke uitgaven. Zo is er onvoldoende inzicht in planbare en niet planbare uitgaven. Daarnaast dient inzicht verkregen te worden in de huidige budgetposten, missende posten, inclusief definitie van het budget (wat valt er wel/niet onder). Ook dient er een verbetervoorstel opgesteld te worden voor een eenduidigere inrichting in de budgetstructuur. 

Toetsen beheerplannen in relatie tot realisatie (verantwoording)
Bureau wegen en vaarwegen heeft voor het jaarlijks onderhoud en beheer voor diverse thema’s beheerplannen vastgesteld. In het beheerplan staat aangegeven welke werkzaamheden er uitgevoerd dienen te worden (in het betreffende jaar) en welke kosten hier tegenover staan. Er is echter onvoldoende de koppeling gemaakt tussen beheerplannen en de geleverde prestatie (en daaruit voortkomende uitgave). Er zal dan ook een analyse gemaakt moeten worden van de beheerplannen in relatie tot de geleverde prestatie(s) om te toetsen in hoeverre de beheerplannen ook zijn gerealiseerd / waar de uitgaven afwijken t.o.v. de realisatie in zowel onder-als over uitputting. Verder wordt er gevraagd om met een voorstel te komen om de beheerplannen meer in te richten vanuit P X Q waardoor aan de voorkant al direct inzicht is de te leveren prestatie(s) en hier ook op gestuurd kan worden.

Verbetervoorstel rondom budgetsturing en bewaking
Op basis van de analyses komen tot een voorstel waarmee er met de huidige middelen een betere budgetsturing en bewaking kan worden uitgevoerd. Denk hierbij aan rapportages als ook aan procesafspraken en extra checks & balances. Tot slot dient ook gekeken te worden naar de mens/processen kant waarbij getoetst zal moeten worden in hoeverre er een betere relatie gelegd kan worden tussen de budgetverantwoordelijke(n), prestatieverklaarders (die op budgetten kunnen boeken) en het daarvoor ingerichte proces.

Diversen
Momenteel vinden de werkzaamheden vanaf huis plaats of voor een klein deel op het provinciehuis. Dit i.v.m. Corona. De overleggen zullen daardoor plaatsvinden middels Skype en/of Teams.

Minimumeisen / knock-outcriteria

 • Bij de uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop, telefoon en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking;
 • Minimaal een afgeronde opleiding op hbo bachelor-niveau;
 • Beschikbaar voor 32 uur per week. Aanwezigheid/beschikbaarheid is in overleg. Overige uren flexibel in te delen. Werktijden kunnen variëren;
 • Uurtarief maximaal € 85,- exclusief btw en inclusief reiskosten woon- werk;
 • Volledige beschikbaarheid van 28-32 uur bij aanvang van de opdracht (uiterlijk per 10 mei 2021);
 • In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk);

Gunningscriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau in de richting van Bedrijfskunde, Bedrijfseconomie of Financial Accounting (20 punten);
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring bij een (semi-) publieke organisatie in de afgelopen 5 jaar (20 punten);
 • Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar bij een beheer en onderhoud afdeling binnen het civiele domein (infrastructuur) (20 punten);
 • Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in het analyseren van begrotingen en de vertaalslag tussen de business en de financiële inrichting/administratie (20 punten);
  a. Geen aantoonbare werkervaring (0 punten);
  b. 1 t/m 2 jaar aantoonbare werkervaring (10 punten);
  c. 3 of meer jaar aantoonbare werkervaring (20 punten);
 • Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het werken met Cognos en Coda (Unit4) (20 punten);
  a. Geen aantoonbare werkervaring (0 punten);
  b. Aantoonbare werkervaring met Cognos (10 punten);
  c. Aantoonbare werkervaring met Coda (Unit4) (15 punten);
  d. Aantoonbare werkervaring met zowel Coda (Unit4) als Cognos (20 punten).

Competenties

 • Analytisch;
 • Adviesvaardigheden;
 • Resultaatgericht;
 • Doorpakker,
 • Probleemoplossend;
 • Zelfredzaam;
 • Volhardend;
 • Initiatiefrijk;
 • Affiniteit met de provincie Flevoland is een pré.

CV-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het CV dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: in afstemming met opdrachtgever.

Planning
De gesprekken bij de Provincie zijn gepland op vrijdag 23 april 2021 van 09.00 uur tot 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk donderdag 22 april 2021 bericht.

Overige informatie

 • De Provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
 • De Provincie behoudt zich het recht voor om op eerste verzoek een VOG van de in te huren professional te overleggen.