• darkblurbg

Campagnestrateeg VACATURE

Wij zijn op zoek naar 2 Campagnestrategen voor 12 uur per week voor 12 maanden. Er is een optie op verlenging van 1 maal 12 maanden. Regio: Noord-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 11 januari 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
De afdeling Strategie & Beleid (S&B) is de beleidsafdeling van de provincie die proactief inspeelt op de ruimtelijk-economische ontwikkelingen binnen Flevoland. Met 130 deskundige en enthousiaste medewerkers zijn we verantwoordelijk voor de beleidsthema’s Ruimte, Water, Milieu, Energie, Natuur, Landschap, Sport, Cultuur, Kunst, Samenleving, Economie, Landbouw Meerdere Smaken, Recreatie, Toerisme, Circulaire Economie, Mobiliteit, OV en Smart Mobility. We richten ons op de strategische opgaven voor de lange termijn en de ontwikkeling en uitvoering van het provinciale beleid. Onze missie is “Ruimte creëren voor een toekomstbestendig Flevoland, waar het goed wonen, werken en recreëren is”. Uitdaging is om nieuwe ontwikkelingen zo vorm te geven dat ze bijdragen aan het verbeteren van die leefomgevingskwaliteit. De provincie Flevoland heeft een Expeditieteam samengesteld, dat werkt aan een opdracht vanuit de Flevolandse Energie Agenda. Het Expeditieteam werkt nauw samen met het team Duurzame Energie van de afdeling Strategie en Beleid. Het doel van het Expeditieteam is om de bewustwording bij de inwoners en ondernemers van Flevoland op het gebied van duurzaamheid te vergroten en ze aan te zetten tot actie.

Opdracht
Het Expeditieteam zoekt naar kansen en mogelijkheden voor samenwerking op het gebied van communicatie tussen de partners van de Flevolandse Energie Agenda. Dit betekent dat het Expeditieteam zich als een spin in het Flevolandse communicatienetwerk wil nestelen, vanwaar uit de partners gestuurd en geholpen kunnen worden om boodschappen te verbinden en te versterken. De opdracht zal zich in 2021 vooral toespitsen op het activeren van het netwerk rondom ondernemers en het betrekken van jongeren en onderwijs bij de transitie. Als campagnestrateeg ben je onderdeel van een team dat doelgroepen onderzoekt, partners identificeert, verbindingen legt en adviseert over de beste aanpak en benadering van de doelgroep. Dit betekent dat je een netwerk aan contacten moet onderhouden om te bepalen op welke doelgroep en op welk onderwerp de focus ligt bij de partners. En het gesprek aan kan gaan met partners over de kansen en mogelijkheden die er liggen op het gebied van gezamenlijk communiceren, waarbij je ook strategisch advies kunt geven.

Minimumeisen/ knock-outcriteria

 • Bij de uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking;
 • Uurtarief maximaal € 85,00 exclusief BTW en inclusief reiskosten woon- werk;
 • Werkzaamheden vinden, indien mogelijk, deels plaats (conform de richtlijnen van het RIVM) op het provinciehuis te Lelystad;
 • Je bent in staat om zelfstandig  aan de opdracht te kunnen werken (vervulling in duo verband is niet mogelijk);
 • Er is geen vaste werkdag/ dagen. Er is een flexibele verdeling van werkzaamheden over de week. De werkdagen worden in overleg bepaald, indien nodig beschikbaar op maandag vanwege overleggen met gedeputeerde;
 • Uiterlijk beschikbaar per 22 januari 2021;

Gunningscriteria

 • Een afgeronde communicatie-opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
 • Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar hebben met communicatietrajecten, gericht op de energietransitie en/of gedragsverandering;
 • Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het werken binnen een zelfsturend team;
 • Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar bij een (semi-) overheidsinstantie;
 • Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met de in de opdrachtomschrijving genoemde werkzaamheden;
 • Aantoonbare werkervaring met het werken met en het begeleiden van studenten.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Doelgericht en creatief denkend;
 • Zelfstandigheid / zelfwerkzaamheid;
 • Overtuigingskracht;
 • Analytische vaardigheden.
 • Politiek, bestuurlijk en organisatiesensitief;
 • Communicatieve vaardigheden; zowel schriftelijk als mondeling;
 • Schriftelijke- en rapportagevaardigheden;
 • Proactieve flexibele houding;
 • Vasthoudend en standvastig;

Benodigd aantal professionals
2. De Provincie behoudt zich het recht voor om de opdracht(en) niet te gunnen.

CV-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het CV dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: maandag tot en met vrijdag, in onderling overleg nader in te vullen, waarbij de woensdagen vast staan in verband met teamoverleggen. Verwacht wordt een bepaalde flexibiliteit om te variëren over werkdagen in verschillende weken, afhankelijk van de dossiers en (externe) afspraken die spelen.

Planning
De gesprekken bij de Provincie zijn gepland op woensdag 13 januari 2021 van 13:00 uur tot 16:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk donderdag 12 januari 2021 bericht.

Overige informatie

 • De Provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
 • De Provincie behoudt zich het recht voor om op eerste verzoek een VOG van de in te huren professional te overleggen.