• darkblurbg

Casemanager Wabo VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Casemanager Wabo voor 36 uur per week voor de duur van 4 maanden. Er is een optie op verlenging van 3 maal 4 maanden. Regio: Noord-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 26 oktober 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Groen en waterrijk
Tussen Amsterdam en Utrecht ligt de gemeente De Ronde Venen in een groen en waterrijk gebied. Met daarin acht verschillende kernen, namelijk Mijdrecht, De Hoef, Wilnis, Amstelhoek, Waverveen, Vinkeveen, Baambrugge en Abcoude, is het werken altijd dynamisch. De inwoners van De Ronde Venen hechten veel waarde aan het leven in de groene en waterrijke leefomgeving. Tegelijkertijd grenst De Ronde Venen aan de metropool Amsterdam met de voordelen van de grote stad. Dit vraagt om  lange termijn visies. Voor wonen, infrastructuur, ondernemen, duurzaamheid en milieu.

Werken bij Gemeente De Ronde Venen
De gemeente is met circa 320 collega’s één van de grootste werkgevers van De Ronde Venen. We zijn een organisatie met ambitieuze medewerkers, korte lijnen en een informele werksfeer. Vanuit het gemeentehuis in Mijdrecht werken we hard om te zorgen voor een prettige leef- en woonomgeving voor ca 44.000 inwoners. Natuurlijk zetten we ons ook in voor bedrijven en instellingen in de omgeving.

Afdeling Ruimte
De afdeling Ruimte bestaat uit 3 teams te weten het team Visie en Advies, het team Projecten en Vastgoed en het team Plannen en Vergunningen. 

Opdracht
Het behandelen van aanvragen voor (complexe) omgevingsvergunningen en het tijdig afwikkelen binnen de wettelijke termijnen hiervan staat al enige tijd onder druk. De voortgang van vergunningaanvragen, wijzigingsplannen en vooroverlegplannen toont dat de huidige( inleen)capaciteit onvoldoende is. Vanwege de hoeveelheid van het onderhanden zijnde werk is het wenselijk dat op zeer korte termijn de capaciteit wordt uitgebreid. Het op korte termijn afhandelen van de vooroverlegplannen, vergunningaanvragen en wijzigingsplannen vraagt om een casemanager met vaardigheden op het gebied van ruimtelijke ordening.

De casemanager behandelt zelfstandig de omgevingsvergunningen, adviseert bij afwijkings- en bestemmingsplannen en verzorgt bestemmingsplanwijzigingen en adviseert het bestuur hierin.

Vereisten

  • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Wabo casemanager waarvan 2 jaar ervaring in de begeleiding van afwijkings- en bestemmingsplanprocedures in de afgelopen 5 jaar;
  • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;

Gunningscriteria

  • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van ruimtelijke ordening, planologie of bouwkunde;
  • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Wabo casemanager bij een gemeentelijke instelling in de afgelopen 5 jaar;
    Aantoonbare werkervaring in het begeleiden van afwijkings- en bestemmingsplanprocedures;
  • Maximum uurtarief € 66 excl. BTW en inclusief reiskosten woon-werk.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 28 en donderdag 29 oktober 2020 tussen 09:00 en 12:00 uur en zullen digitaal plaatsvinden via Teams. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 27 oktober 2020 bericht.

Overige informatie
De aanbestedende dienst kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.