• darkblurbg

Communicatieadviseur VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Communicatieadviseur voor 36 uur per week voor 12 maanden. Er is een optie op verlenging van 1 maal 12 maanden. Regio: Flevoland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: 1 maart 2021. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 16 februari 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Binnen de afdeling Strategie & Beleid komt het beleid rond de provinciale kerntaken bij elkaar. Nauwe samenwerking tussen de verschillende beleidsterreinen biedt kansen om sterker invulling te geven aan een duidelijke positie van de provincie en een zelfbewuste, krachtige bestuursstijl. De afdeling S&B werkt aan:

 • Duurzame ruimtelijke ontwikkeling
 • Waterbeheer
 • Milieu
 • Energie en klimaat
 • Vitaal platteland
 • Regionale bereikbaarheid
 • Regionaal openbaar vervoer
 • Regionale economie
 • Culturele infrastructuur en monumentenzorg
 • Wonen

De afdeling S&B werkt aan beleid en vertaalt dit beleid in uitvoeringsprogramma’s die binnen of buiten de afdeling uitgevoerd kunnen worden. Binnen de afdeling vindt de uitvoering plaats door (senior) beleidsmedewerkers, programmamanagers en projectleiders.

Communicatie is een belangrijk onderdeel bij de ontwikkeling die wij als provincie doormaken naar een verbindende overheid. De provincie vervult tal van rollen, van opdrachtgever, regisseur, ketenpartner tot beleidsmaker, regelgever en handhaver. Veel van deze rollen verricht de provincie in samenwerking met andere partijen. Dat vraagt om passende communicatie.

De eenheid Communicatie valt binnen de afdeling Concernzaken. Communicatie adviseert en faciliteert op het gebied van interne, externe en digitale communicatie. 

 • De communicatieadviseurs voor de beleidsafdelingen Gebiedsprogramma’s en Europa (GE)Infra en Strategie en Beleid (SenB) zorgen met beleidscollega’s voor communicatief beleid en daarbij passende communicatiemiddelen.
 • Het Webteam en Interne Communicatie adviseert over en helpt bij interne en externe digitale communicatie.

Het team Communicatie S&B adviseert en ondersteunt de afdeling S&B, zowel op strategisch als praktisch niveau. We zijn voortdurend op zoek naar manieren om ons te verbeteren en te versterken. De communicatievraag van de afdeling Strategie en Beleid is groot.

Opdracht
Het adviseren van en begeleiden bij communicatietrajecten bij de belangrijkste beleidsthema’s van de Provincie Flevoland. Denk hierbij aan Natuur en Milieu, Duurzaamheid, Eonomie, Water, Kunst en Cultuur en Recreatie en Toerisme. De precieze inhoud van de portefeuille wordt in overleg met het team bepaald. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij strategisch communicatie-advies kan geven, waarbij rekening wordt gehouden met de politiek-bestuurlijke positie van de provincie en waarbij zowel gekeken wordt naar de externe als interne stakeholders. Als communicatie-adviseur ben je onderdeel van het team Communicatie en denk je mee over (de ontwikkeling van) de corporate communicatie van de provincie. 

Minimumeisen / knock-outcriteria

 • Werkzaamheden worden op dit moment vanwege de Corona maatregelen vanuit huis uitgevoerd, zodra het weer mogelijk is zullen de werkzaamheden weer plaatsvinden op het provinciehuis te Lelystad.
 • Uurtarief maximaal € 70,- exclusief BTW en inclusief reiskosten woon- werk.
 • In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk);

Gunningscriteria

 • Aantoonbare kennis van overheidscommunicatie blijkend uit relevante werkervaring:  met politiek-bestuurlijke organisaties te maken gehad in 1 of meer projecten, waarvan minimaal een project dat een half jaar of langer heeft geduurd;
 • Aantoonbare werkervaring als verantwoordelijke voor het opzetten en uitvoeren van communicatietrajecten met meerdere stakeholders;
 • Aantoonbare werkervaring binnen een politiek bestuurlijke omgeving blijkend uit relevante werkervaring.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

 Competenties

 • Bestuurlijk en organisatiesensitief
 • Omgevingssensitief
 • Strategisch adviseren over inzet communicatie (vorm, middelen, tijdstip) zowel op thema als corporate
 • Opereren in samenwerkingsverband
 • Communicatieve vaardigheden; zowel schriftelijk als mondeling
 • Kunnen inrichten en toepassen van communicatiemiddelen als websites, nieuwsbrieven, CRM
 • Alert en proactieve flexibele houding
 • Doelgericht en creatief denkend
 • Snel kunnen schakelen in een complexe omgeving
 • Aanpakker

CV-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het CV dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Planning
De gesprekken bij de Provincie zijn gepland op vrijdag 19 februari tussen 09.00-13.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk donderdag 18 februari 2021 bericht.

Overige informatie

 • De Provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
 • De Provincie behoudt zich het recht voor om op eerste verzoek een VOG van de in te huren professional te overleggen.​