• darkblurbg

Communicatieadviseur ICT VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Communicatieadviseur ICT voor 36 uur per week voor de duur van 6 maanden. Er is een optie op verlenging van 1 maal 6 maanden. Regio: Zuid-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 8 december 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Bouw mee met gemeente Westland. Gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait! 

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Bedrijfsvoering
De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster zorgen voor solide bedrijfsvoering. Het cluster voorziet hiertoe in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en ondersteuning van de andere clusters op alle taakvelden van bedrijfsvoering (personeel, financiën, informatievoorziening, automatisering, belastingen, juridische en facilitaire zaken). Met de klantvraag centraal werken zij aan integrale oplossingen en wordt er aangestuurd vanuit de 1ste, 2de en 3de lijn.

Taakveld
Personeel, Ontwikkeling, Organisatie en Communicatie (POOC) is verantwoordelijk voor de advisering en ondersteuning van de afdelingen op het gebied van Human Resource en Communicatie. Het onderdeel Personeel, Organisatie en Ontwikkeling doet dit door het opzetten van, adviseren over en het uitvoeren van een modern HRM-beleid. Het onderdeel Communicatie doet dit door samen met de afdelingen communicatiestrategieën, -plannen en -middelen te ontwikkelen. Ze staan de afdelingen proactief bij in hun communicatie, voorlichting en woordvoering. Daarnaast zijn zij leidend in representatie, intranet, de website en nieuwe media.

Opdracht
De gemeente Westland heeft, in een informatiesamenleving die steeds meer digitaal wordt, de ambitie om te komen tot een wendbare en adaptieve ICT organisatie. Dit met behoud van een stabiele professionele ICT beheerorganisatie, die kan optreden als centraal aanspreekpunt waarbij elke klant met vragen om ICT functionaliteit geholpen wordt. Om daar te komen worden verschillende activiteiten en projecten in samenhang met elkaar uitgevoerd. Het door ontwikkelen van de ICT functie van de gemeente Westland omvat meer dan aanpassen van de organisatiestructuur en het invullen van nieuwe functies. Denk hierbij aan aanpassingen in processen, afstemming, communicatie en ontwikkeling van competenties en gedrag.

Voor zowel collega’s binnen het ICT domein als aan de ‘klant’ kant, zijn bovengenoemde belangrijke succesfactoren voor daadwerkelijke verbetering.

De opdracht
Goede, op verandering gerichte, communicatie is onontbeerlijk. Deze opdracht draagt, door het opzetten en uitvoeren van een gerichte communicatiestrategie, bij aan het realiseren van deze veranderaanpak. We zijn dan ook op zoek naar een communicatietalent die niet alleen strategisch denkt en adviseert, maar ook zelf nadrukkelijk de handen uit de mouwen steekt en de uitvoering van middelen oppakt.

Met een juiste communicatiestrategie weet je collega’s mee te nemen, enthousiast te maken en een gedragsverandering in gang te zetten. Je neemt zelf actief deel aan projecten en je werkt nauw samen met de verantwoordelijke manager(s). Je signaleert wat er nodig is en hoe je je stakeholders op het juiste moment en met de juiste inzet van middelen informeert en meeneemt. 

Wie zoeken we?
Je geeft gevraagd en ongevraagd strategisch communicatieadvies. Je werkt intensief samen met de programmamanager van ICT.

Vereisten / knock-outcriteria

  • Uurtarief maximaal € 67,50  inclusief reiskosten, exclusief BTW.
  • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.

Gunningscriteria

  • Een afgeronde opleiding op wo bachelor niveau.
  • Minimaal 5 jaar werkervaring als communicatieadviseur in de afgelopen 7 jaar.
  • Minimaal 3 jaar  ervaring in vervaardigen van zoals beeldbewerkingssoftware (photoshop / creatieve / digitale vaardigheid) in de afgelopen 5 jaar.
  • Aantoonbare werkervaring van minimaal 2 projecten waarbij je werkervaring op het gebied van ICT en communicatie samenkwam.
  • Aantoonbare ervaring binnen een politieke organisatie.

Competenties

  • Ben je een stevige, pro actieve communicatieprofessional die zowel gevraagd als ongevraagd advies geeft;
  • Kan je de belanghebbenden van de projecten (continu) in kaart brengen en daar gericht een, in afstemming met het programmateam, communicatieaanpak op ontwikkelen.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 10 december 2020 en vrijdag 11 december van 09.00 uur tot 10.00 uur. . De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 9 december 2020 bericht.

Overige informatie

  • De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.